Bijgewerkt: 2 december 2021

Week 50-2015 activiteiten in de wijken van Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: AanZ-Amstelveen
09-12-2015

Amstelveen Noord

AanZ Wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, Amstelveen, 020 6453945 volg ons op www.facebook.com/wijkcentrumAlleman

-ISP gespreksmiddag Thema: wie ben ik en mijn feestdagen? Op woensdag 9 december van 14.00-16.00 uur. Meer info: www.informatiesteunpunt.nl  of bel 06-50486221.

-Landenavond Van Mexico naar Costa Rica. Feliz Navidad y próspero año en Pura Vida. Op vrijdag 11 december 20.00 uur, toegang € 3,50.

-Filmavond Alleman draait een film over een man die uit Senegal naar Frankrijk kwam, daar een vrouw ontmoet maar bang is om het land uitgezet te worden. Woensdag 16 december om 19.30 uur. Kosten € 4,50 incl. koffie/thee met appeltaart in de pauze.

-De Buurtbieb is van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-16.00 uur. Uw uitgelezen boek gratis omruilen voor een ander exemplaar. Er zijn aan het lenen geen kosten verbonden.

-Nederlands oefenen. Een nieuwe taal oefen je niet alleen. Kom daarom donderdag 10 december van 13.00-15.00 uur naar Alleman. Alle niveaus zijn welkom!

-Sacred dans. Balans tussen lichaam, ziel en geest. Nieuwe activiteit, start bij voldoende deelnemers. Gratis kennismaken met deze meditatieve dans? (danservaring niet vereist) Informeer bij Marleen Ritzema: marleenritzema@planet.nl  of 020-6453987.

-Open atelier. Iedere maandag van 14.00-16.30 uur. Voor alle niveaus. Er is een docente aanwezig. Kosten, kleine bijdrage voor gebruik van materiaal. Informatie en aanmelden: T. Bano: 06-10259474.

-Jeu de boules. Bewegen in de buitenlucht? Kom gezellig en vrijblijvend jeu de boulen met buurtbewoners naast Alleman. Materiaal kunt u indien gewenst lenen bij het wijkcentrum.

-Allemans Taal: Iedere maandag- of woensdagavond van 19.30-21.00 uur. Voor mensen die de Nederlandse taal spreken maar niet goed lezen en schrijven. Oefenen in kleine groepjes. Kosten €  5,-- per les, Amstelveen pas gratis. Informatie en aanmelden bel Henny Copal: 06-43697331.

AanZ Wijkcentrum ’t Open Hof, Burg. Haspelslaan 129, Amstelveen, tel 020 6416844

-Sociëteit de Bunker. Voor iedereen van 25 jaar en ouder op zaterdag van 20.00-01.00 uur. Bijpraten, poolen of darten met een hapje, een drankje en goede muziek. Entree en lidmaatschap gratis. Zaterdag 12 december: Top 2000 stemlijsten. Zaterdag 19 december: Kerst etentje (besloten avond) Info www.societeitdebunker.nl  of mail: g.p.weeda@hccnet.nl

-Wandelen in en om Amstelveen Noord met en zonder rollator! Elke dinsdag 10.30 uur. Kosten: geen. Verzamelen en gezellig afsluiten in 't Open Hof. Als het regent blijven we lekker binnen (met een spelletje).

-Cursus Easy Steps voor volwassenen op woensdag 20.30 uur. Aanmelden bij www.aanz-amstelveen.nl

-Cursus Pilates op maandag om 09.15 uur. Gratis proefles op 4 of 11 januari. Aanmelden bij www.aanz-amstelveen.nl

-Het tablet café. Dinsdag 15 december 13.00-15.00 uur. Voor al uw vragen over apps en bewerkingen op uw tablet.

-Pretpiste in de Burg. Haspelslaan, locatie: gymzaal Burg. Haspelslaan 137a. In de kerstvakantie en in januari kunnen kids en tieners weer meedoen aan verschillende open lessen. Zie: www.pretpiste.nl

Buurtonderneming Villa Randwijck, Bourgondischelaan 3  welkom@villarandwijck.nl

-Schrijfcafé: vrijdag 11 december, aanvang: 09.30- 11.30 uur, kosten  € 10,-- (incl. 2 consumpties). Iedere 2e vrijdagochtend van de maand is er het Schrijfcafé in Villa  Randwijck o.l.v. Lucienne Nijssen.

-Randwijckmarkt! Bij de M. de Ruijterschool, C. van Clevepark 10, Amstelveen. Elke zaterdag van 10.00-17.00 uur. Voor verse streekproducten. 12 en 19 december aandacht voor de kerst en kerstboom.

-Villa Nostalgia, donderdag  17 december, tijd 12.00-14.00 uur, kosten  € 4,50  (incl. lunch). Villa Nostalgia  is een ontmoetingsplek voor mensen van 65+ tot 100+. Eerst een gezellige lunch en vervolgens  een creatieve of een actieve activiteit ( elke 3e donderdag v.d. maand). Aanmelden voor de lunch: welkom@villarandwijck.nl  of 06 - 2042 0989

-Villa à table serveert feestelijk: vrijdag 18 december, aanvang 18.30-18.45 uur, kosten € 15 p.p. (incl. 1 consumptie) € 7,50  kinderen t/m 10 jaar.

-Buurtbewoonster Dina Hilton kookt weer graag deze maand en maakt voor ons een feestelijke maaltijd à la Thanksgiving. Dresscode: feestelijk! Graag aangeven wanneer u vegetarische en/of glutenvrije wensen heeft. Wanneer u reserveert wordt er op u gerekend. Afzeggen graag minimaal 3 dagen van te voren. Reserveren: welkom@villarandwijck.nl  of bel: 06 - 2042 0989

-Inloophuis Amstelveen, zondag 20 december van 14.00-16.00 uur, toegang gratis.

-Elke 1e en 3e zondag van de maand. Het Inloophuis is een plek voor mensen die, op welke manier dan ook, geconfronteerd worden met kanker en waar zij ervaringen kunnen delen. Mail: inloophuisaveen@gmail.com

-Repair Café In verband met de feestdagen vervalt het Repair Café in december. De eerstvolgende datum is 30 januari 2016.

Vita Pluspunt, Smeenklaan 1, Amstelveen, 020-6458141

-Oproep! Wie vindt het leuk om 1 of 2 x per week een ochtendje de ruilbibliotheek van Pluspunt onder zijn hoede te nemen? Het gaat om sorteren van de boeken, registratie van wat er in en uitgaat, maar bovenal een gezellig praatje met de bezoekers.

-Maandag 21 december 11.00 uur. In samenwerking met BSO Kinderrijk organiseert Vita wijksteunpunt Pluspunt opnieuw een gezamenlijke activiteit. Jong en oud komen samen om kerststukjes te maken. De kinderen ontvangen hierover bericht van de BSO leidsters. Ouderen kunnen zich bij Pluspunt opgeven om mee te doen. De kosten en de precieze inhoud van deze activiteit wordt nog bekendgemaakt!

-Dinsdag 22 december 17.00 uur. Traditiegetrouw wordt er een heerlijk Kerstdiner voor u bereidt. Een heerlijk voorafje, een smakelijk hoofdgerecht en een toetje om van te smullen!!! Komt u ook gezellig eten? Kosten € 18,- (incl. 2 drankjes). Amstelveenpashouders krijgen korting. Aanmelden tot uiterlijk dinsdag 15 december!

-Donderdag 31 december van 10.00-12.00 uur. Sluit u met ons het jaar af? Onder het genot van een kopje koffie/ thee staan de oliebollen voor u klaar! Kosten € 3,- (incl. koffie/ thee en een oliebol).

Amstelveen Midden

AanZ Wijkcentrum De Bolder, Groenhof 140, Amstelveen, 020 6471509

-Sociaal Steunpunt elke dinsdagochtend spreekuur van 10.00-12.00 uur. Voor meer info: sociaalsteunpuntamstelveen@hotmail.com . Info: www.sociaal-steunpunt-amstelveen.nl

-Rollatorloop: elke maandagmiddag vanaf  14.00 uur start vanuit de Bolder het rollatorwandelgroepje. Even lekker er uit onder begeleiding, wilt u ook mee wandelen neem dan contact op met Betty van de Schraaff: 06-23536323.

-Open tafel: elke woensdag van 17.00-19.00 uur komen buurtgenoten aan de open tafel, schuift u ook aan? Een keer per maand wordt er voor u een driegangenmenu geserveerd, op de andere woensdagen worden er kant-en-klaar maaltijden voor u bereidt. Aanmelden tot woensdag 12.00 uur via tel.nr. 020-6471509. Er is GEEN wachtlijst om deel te nemen aan de Open Tafel.

-Cursus ‘In Balans’. Wilt u steviger op uw benen staan en beter in balans blijven? Meld u dan aan voor de cursus ‘In Balans’. Informatie over bewegen, gezondheid en oorzaken van vallen, oefeningen voor fitheid en balans. Kom naar de gratis informatiemiddag op maandag 14 december om 14.00 uur.

-Swing in de Bolder op vrijdag  8 januari Jazzy avond in de Bolder. Muzikale omlijsting is in handen van het “Jasper Blom Quartet“ (Jong Talent). Aanvang 20.00 uur, entree € 7,50 incl. hapjes.

-Wijkontbijt op woensdag 13 januari voor € 1,00 kunt u weer aanschuiven bij ons wijkontbijt. Graag aanmelden bij de receptie maar gewoon binnen lopen mag ook natuurlijk.

-Bolder cinema op zondag 24 januari starten wij het filmseizoen met een vrolijke romantische film. Entree € 4,-- incl. koffie of thee en wat lekkers. Zaal open 13.30 uur, aanvang film 14.00 uur.

-Conditietraining voor heren: deze cursus start vanaf 14 januari, elke donderdagochtend van 09.00-10.00 uur en is er nog plaats voor nieuwe leden. De cursus wordt gegeven door een gediplomeerd instructrice, aanmelden kan bij het Vita cursusbureau 020-5430 441 of 442.

-Het tablet café. Woensdag 16 december van 10.00-12.00 uur. Voor al uw vragen over apps en bewerkingen op uw tablet.

-Thuiszorgwinkel Amstelveen Laan van de Helende Meesters 431 (tegenover Amstelland Ziekenhuis). Rollatorcontrole op donderdag 17 december van 9.00-16.30 uur. Gratis. Aanmelden is mogelijk via 0900-1866. Men mag ook op de bonnefooi langs komen.

De Buurtkamer, Lindenlaan 75, Amstelveen, Tel 06 23474003 en 020 6430453

-Maatschappelijk werk voor iedereen. Gezinsproblemen, huisvestingsproblemen, problemen op het werk e.d. donderdag 09.00-15.00 uur. Vrije inloop.

-Een kleurrijk Boeket (nieuwe groep, werktitel: een kleurrijk Boeket), gaat zich voorbereiden op contacten met de vluchtelingen die in Amstelveen verwacht worden. In de Buurtkamer zijn tolken aanwezig. Wilt u meedenken aan de huiselijke aanpak voor deze groep in de Buurtkamer, geef u dan op via tel. 06- 23474003. Zowel mannen als vrouwen, maar ook kinderen maken deel uit van onze plannen.

-Mannenpraat. Wij vermoeden, dat er genoeg mannen zijn die hun Nederlands willen verbeteren, voor hen is er nog plaats op woensdagochtend vanaf 10.00 uur. Wij gaan uit van jouw mogelijkheden en de hulp is maatwerk.

-Vrouwenpraat. Op vrijdag start een nieuwe groep voor vrouwen die de grammatica bij willen spijkeren, boeken lezen, praten en gezellig samen zijn met anderen.

-Kindergroep. Op de woensdagmiddag (nog enkele plaatsen vrij).

-Huiswerkpunt: Op de maan-, dinsdag en woensdag is er een huiswerkpunt voor kinderen uit groep 7/8.

Vita MOC, Lindenlaan 75 1185 LC Amstelveen

-Kerstklaverjastoernooi  op 10 - en 17 december van 13.00-16.00 uur. Op 17 december is er een feestelijke prijsuitreiking, in de sfeer van kerst. Opgeven kan telefonisch op donderdagmiddag bij de dames  van de klaverjas of op maan-, woensdag  en vrijdag. Tel. nr.: 020-7607949.

-Gratis Kerstconcert op dinsdag 15 december van 14.00-16.00 uur. Door het Friendshipkoor o.l.v. dirigent Bram Biersteker. Consumpties voor eigen rekening.

-Speciale Kerstbingo op vrijdag 18 december om 12.00 uur begint het kerstdiner € 15,- en om 14.00 uur de kerstbingo € 5,--. Voor deze keer is reserveren voor het kerstdiner wenselijk.

Vita-Kastanjelaan, Kastanjelaan 21, Amstelveen Tel.: 020 640 32 51

-De eetclub “kerstdiner” op zaterdag 12 december om 17.00 uur. Er wordt  een 5-gangen kerstdiner geserveerd. De kosten van dit menu inclusief drankjes en koffie is €  18,--. Wees er snel bij want vol = vol.

-Sacraal dansen elke donderdag om 10.00 uur. Sacraal dansen wordt ook wel ‘yoga op muziek’ genoemd. Iedereen kan meedoen, danservaring is niet nodig. Meer informatie via tel.nr.: 020 – 640 32 51.

-Bingo op vrijdag 18 december om 20.00 uur. Een gezellige bingoavond voor alle wijkbewoners in het KKP. Zaal open19.30 uur.

Keizer Karelpark Gezondheidscentrum Keizer Karelpark, Lindepark 2E

-Spreekuur: ouderenadviseur/maatschappelijk werker: elke donderdag van 13.00-14.00 uur (Vita). Patricia Moolhuijsen : 06-12 70 57 27  ouderenadviseur oneven weken. Koba van Veen: 06-45 15 06 03 maatschappelijk werker even weken

Noorddamcentrum, Noorddammerweg 1, Amstelveen Bovenkerk Tel.  020  641 6744  

-Kerstmarkt Kramen en workshops, glühwein en warme chocolademelk, hapjes, muziek en nog veel meer op zondag 13 december van 13.00 tot 17.00 uur de toegang is gratis. Meer info www.slagwerkgroepbovenkerk.nl

-Jazz in de buurt. Een optreden van Leah Kline + quartet. Op vrijdag 18 december 2015. Entree € 7,50. Leden en studenten €  5,--. Info www.tpodium.net

Amstelveen Zuid

AanZ Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3, Amstelveen, 020 6438015

-Kerstdiner in de Meent met een optreden van het koor Stella Nova! Woensdag 16 december van 17.00- 21.00 uur. Vóór- tussen-hoofd- en nagerecht, incl. een drankje . Bar open vanaf 17.00 uur. Aanvang diner 18.00 uur. Kaarten  € 15. p.p. bij de Meent t/m 14 december.

-Jazzavond met High Fry. Vrijdag 11 december 20.00-23.00 uur, entreeprijs is € 7,50. Voor leden en studenten €  5,--. Meer info op www.highfry.nl

-Filmhuis zondag  13 december om 13.45 uur. Vandaag: De Butler.  Film gebaseerd op het leven van Eugene Allen (1919-2010), die de butler was van acht Amerikaanse presidenten, van Truman t/m Reagan. Toegang € 4,-- incl. koffie. Kaarten verkrijgbaar aan de balie.

-Aan het begin van de kerstvakantie (21 t/m 24 december) worden er activiteiten georganiseerd  voor kinderen. O.a. dans, judo, film en Fifa15 toernooi. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de balie van De Meent.

-De Meent is gesloten van 25 december t/m 3 januari, behalve op zondag 27 december, dan is er Dansen bij de Hansen. Van 14.00 tot 16.30 uur. Kosten € 2,50.

AanZ Wijkcentrum Westend, Assering 188, Amstelveen, tel. 020 6434444

Amstelland Senioren ComputerClub. In het voorjaar 2016 start de ASCC met computercursussen en workshops op het gebied van Windows 10, Facebook, Android tablets, iPads, enzovoort. U kunt hiervoor nu al inschrijven via de website www.ascc.nl , of  langskomen tijdens de vrijdagochtend inloop op  11 december tussen  09.00 – 10.30 uur.

Vita wijksteunpunt Dignahof, Dignahoeve 174, Amstelveen, Tel. 020 640 71 71

-Nieuw vanaf december: iedere donderdag om 12.30 uur een heerlijk warme lunch. Opgeven iedere maandag van 10.00 – 11.00 uur. Kosten: € 5,00.

-Computerondersteuning. Elke donderdagochtend van 10.00 -12.00 uur. U kunt met allerlei vragen over het gebruik van uw computer/tablet/iPad/smartphone terecht. Kosten: € 0,50 per kwartier, € 1,50 per uur.

-Spelletjesmiddag zondag 13 december om 14.00 uur. Rummikub, biljarten, kaarten, sjoelen en meer, of neem zelf een spelletje mee. Kosten: € 3,00 (incl. koffie/thee, drankje, hapje).

-Inloopmiddag Visio, woensdag 16 december van 10.30-12.30 uur. Bent u slechtziend of blind en heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Kom dan naar de inloopmiddag van Koninklijke Visio.

-Dignakoor kerstuitvoering op vrijdag 18 december om 20.00 uur en zondag 20 december om 14.00 uur. Kom genieten van de prachtigste kerstliederen! Kosten: € 5,00 (incl. koffie/traktatie).

Vita wijksteunpunt Middenhof, Dr. W. Dreesweg 155, Tel. 020 6404801

-Kerstbingo op vrijdagavond 18 december van 19.00-22.30 uur. Vrijwilligers zorgen voor leuke prijsjes en er is ook een verloting.  Entree € 3,--, de plankjes kosten € 0.50 p.st.

 -Kerstbrunch op zondag 20 december is er een speciale Kerstbrunch van 11.00 - 13.30 uur. Kosten € 10,-- incl. de maaltijd koffie/thee en jus op tafel tijdens de maaltijd.

Zomerbloemenpluktuin, Amsteldijk Zuid 183 b, Nes a/d Amstel 06-20434541/0297-583055 info@zomerbloemenpluktuin.nl Diverse Kerstworkshops 2015, voor meer info neem een kijkje  op hun website: www.zomerbloemenpluktuin.nl/

Wilt u ook een activiteit melden? Mail info@aanz-amstelveen.nl Kijk voor alle andere activiteiten in uw buurt op www.aanz-amstelveen.nl/wijkcentraAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS