Bijgewerkt: 30 november 2021

Vwo-leerlingen Amstelveen College wonnen project van de Atlantische Commissie

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveen College
13-03-2017

Drie vwo-leerlingen van het Amstelveen College hebben met hun profielwerkstuk de jaarlijkse profielwerkstukkenproject van de Atlantische Commissie gewonnen. Aya Bergkamp, Sabine Brander en Laura Gerritse deden mee met het onderwerp ‘De Koerdische droom’. Tijdens een studiedag op 7 maart 2017 in Utrecht over het landelijke verkiezingsjaar 2017 en het migratievraagstuk kregen de leerlingen te horen, dat hun werkstuk met het predicaat ‘excellent’ de beste was van de 19 inzendingen.

Profiel werkstukkenproject. De Atlantische Commissie is een forum voor debat over trans-Atlantische veiligheidsvraagstukken. Binnen het profielwerkstukkenproject voor ambitieuze havo- en vwo-eindexamenleerlingen moesten de deelnemende groepjes een onderwerp kiezen binnen het thema Internationale Vrede en Veiligheid. De leerlingen kregen tussentijdse begeleiding vanuit de Commissie en woonden diverse interessante side-events bij. Zo maakten ze kennis met het Haagse netwerk.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveen College - 2017)

De vwo-leerlingen van het Amstelveen College: Aya Bergkamp, Sabine Brander en Laura Gerritse met het certificaat van de Atlantische Commissie, waarop staat, dat zij hebben het project gewonnen


Complexe Koerdische vraagstuk. In hun werkstuk onderzochten de leerlingen hoe een democratie eruit zou zien in een verenigd Koerdistan. Volgens de jury hebben ze op geslaagde wijze het complexe Koerdische vraagstuk uitgewerkt. Allereerst gaven ze een knap overzicht van de verschillende Koerdische bevolkingen die verspreid leven over Syrië, Iran, Irak en Turkije en de mate, waarin zij streven naar autonomie. Daarna schetsten ze we wat er komt kijken bij een democratisch verenigd Koerdistan, een situatie die nu niet bestaat. Hiervoor onderzochten ze wat een democratie eigenlijk is, hoe democratisch de Koerden nu zijn en welke vorm van politieke samenwerking mogelijk zou zijn tussen de Koerden. Tenslotte analyseerden zij wat de voor- en nadelen zouden zijn van dit verenigde, democratische Koerdistan.

Kort samengevat luidt de conclusie van het onderzoek, dat alle Koerden streven naar meer rechten en autonomie. Sommige Koerden zijn hier al verder in dan andere, want in Irak en Syrië is er al een gedeeltelijk autonome regio en in Turkije en Iran niet. Door de cultuurverschillen, politieke verschillen en de situatie in de omliggende landen is het echter lastig om deze Koerdische droom op korte termijn te verwezenlijken.

Atlantische Commissie?

Sinds haar oprichting in 1952 heeft de Nederlandse Atlantische Commissie een forum voor publiek debat over de trans-Atlantische veiligheidsvraagstukken. Het geeft informatie en stimuleert onderzoek over onderwerpen, zoals de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten, de ontwikkelingen in de NAVO en Europese veiligheidsvraagstukken. De Nederlandse Atlantische Commissie wil het publieke debat over deze kwesties bevorderen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS