Bijgewerkt: 12 mei 2021

Voorstel over het EU-certificaat COVID-19

Nieuws -> Informatief

Bron: Europees Parlement
29-04-2021

Het Europees Parlement heeft donderdag 29 april 2021 zijn onderhandelingspositie vastgesteld over het voorstel voor een certificaat om het recht op vrij verkeer in Europa tijdens de pandemie opnieuw te bevestigen. De leden van het Europees Parlement waren het erover eens dat het nieuwe 'EU-certificaat COVID-19' - in plaats van het door de Commissie voorgestelde digitale groene certificaat - gedurende 12 maanden moet worden gebruikt en niet langer.

Het document, dat digitaal of op papier kan worden verstrekt, zal aantonen dat een persoon tegen het coronavirus is gevaccineerd of, als alternatief, dat hij een recent negatief testresultaat heeft of van de infectie is hersteld. De COVID-19-certificaten van de EU zullen echter niet dienen als reisdocument en evenmin een voorwaarde worden om het recht op vrij verkeer uit te oefenen, aldus de leden van het Europees Parlement.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Het Europees Parlement wil ervoor zorgen dat het EU-certificaat samenwerkt met elk initiatief van de lidstaten, die ook hetzelfde gemeenschappelijke rechtskader moeten respecteren


Het wetgevingsvoorstel betreffende EU-onderdanen werd goedgekeurd met 540 stemmen voor en 119 stemmen tegen, bij 31 onthoudingen, terwijl het voorstel betreffende onderdanen van derde landen werd goedgekeurd met 540 stemmen voor en 80 stemmen tegen, bij 70 onthoudingen. De stemming vond woensdag plaats en de resultaten werden donderdagochtend bekendgemaakt. Zowel het Parlement als de Raad zijn nu klaar om de onderhandelingen te beginnen. Het doel is nog voor het zomerseizoen een akkoord te bereiken.

Geen bijkomende reisbeperkingen en gratis COVID-19-tests. Houders van een EU-certificaat COVID-19 mogen niet worden onderworpen aan bijkomende reisbeperkingen, zoals quarantaine, zelfisolatie of tests, aldus het Parlement. De EP-leden benadrukken ook dat, om discriminatie van niet-gevaccineerden te voorkomen en om economische redenen, de EU-landen moeten 'zorgen voor universele, toegankelijke, tijdige en gratis tests.'

Verenigbaar met nationale initiatieven. Het Parlement wil ervoor zorgen dat het EU-certificaat samenwerkt met elk initiatief van de lidstaten, die ook hetzelfde gemeenschappelijke rechtskader moeten respecteren. De lidstaten moeten vaccinatiecertificaten aanvaarden die in andere lidstaten zijn afgegeven voor personen die zijn ingeënt met een vaccin dat door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor gebruik in de EU is toegelaten (momenteel Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Janssen), aldus de Europarlementariërs. Het is aan de lidstaten om te beslissen of zij ook vaccinatiebewijzen aanvaarden die in andere lidstaten zijn afgegeven voor vaccins die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor gebruik in noodsituaties op de lijst (pdf) zijn geplaatst.

Gegevensbescherming waarborgen. De certificaten zullen worden gecontroleerd om fraude en vervalsing te voorkomen, evenals de authenticiteit van de elektronische zegels die in het document zijn opgenomen. Persoonsgegevens die via de certificaten worden verkregen, kunnen niet worden opgeslagen in lidstaten van bestemming en er zal geen centrale databank op EU-niveau worden opgericht. De lijst van entiteiten die gegevens zullen verwerken en ontvangen, zal openbaar zijn, zodat burgers hun rechten inzake gegevensbescherming uit hoofde van de algemene verordening gegevensbescherming kunnen uitoefenen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.