Bijgewerkt: 22 september 2023

Voorlopig rapport vliegtuigcrash MH 17

Nieuws -> Informatief

Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid
09-09-2014

De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzocht het neerstorten van vlucht van Malaysia Airlines  MH17 op donderdag 17 juli 2014 in de regio Donetsk (Oekraïne). De Raad wil alles in het werk stellen om een zo helder mogelijk beeld te geven over de oorzaak van de crash.

Het onderzoek werd uitgevoerd op basis van de internationale voorschriften en werkwijzen in het ICAO-verdrag. Het land, waar het voorval heeft plaatsgevonden (Oekraïne) heeft het onderzoek gedelegeerd aan de Onderzoekraad voor Veiligheid. Daarmee heeft de Onderzoeksraad de leiding over het onderzoek en stuurde het internationaal team van onderzoekers aan.

Naast het internationaal onderzoek naar de oorzaak van de crash, deed de Onderzoeksraad voor Veiligheid zelf ook onderzoek naar de besluitvorming rondom het bepalen van vliegroutes en naar de beschikbaarheid van passagierslijsten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft op dinsdag 9 september 2014 het rapport van eerste bevindingen (preliminary report) over de crash van vlucht MH17 gepubliceerd. Het rapport van eerste bevindingen bevat de eerste gegevens uit het onderzoek naar de oorzaak van de crash gebaseerd op de bronnen die de Onderzoeksraad tot zijn beschikking heeft.

Er is de komende maanden nog veel onderzoek nodig voordat het eindrapport opgesteld kan worden. De Raad verwacht het eindrapport in beginsel binnen een jaar na de crash te publiceren.Rapport van eerste bevindingen wijst op externe oorzaak crash MH17:

De Boeing 777-200 van Malaysia Airlines is tijdens vlucht MH17 in stukken gebroken, vermoedelijk als gevolg van structurele schade aan het toestel veroorzaakt door een groot aantal objecten, dat met hoge snelheid het toestel heeft doorboord. Dat staat in het rapport van eerste bevindingen van het onderzoek naar de crash van vlucht MH17, dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag heeft gepubliceerd. Er zijn geen aanwijzingen gevonden, dat de crash met vlucht MH17 is veroorzaakt door een technisch mankement, of door handelingen van de bemanning.

De Cockpit Voice Recorder, de Flight Data Recorder van het vliegtuig en de gegevens van de luchtverkeersleiding wijzen allemaal uit, dat vlucht MH17 tot 13.20:03 uur (UTC) normaal verliep en vervolgens abrupt eindigde. Bij het uitluisteren van de Cockpit Voice Recorder is in de communicatie tussen de bemanningsleden in de cockpit geen aanwijzing gevonden, dat er sprake was van een mankement, of noodsituatie. Ook zijn geen waarschuwingstonen in de cockpit gehoord die zouden kunnen wijzen op technische problemen.

De Flight Data Recorder heeft geen waarschuwingen van de vliegtuigsystemen geregistreerd en parameters voor de vliegtuigmotoren waren normaal. De radiocommunicatie met de Oekraïense luchtverkeersleiding bevestigt, dat er geen noodoproep is gedaan door de cockpitbemanning. De laatste oproepen van de Oekraïense luchtverkeersleiding tussen 13.20:00 uur (UTC) en 13.22:02 (UTC) bleven onbeantwoord.

Het verspreidingspatroon van de wrakstukken wijst erop, dat het vliegtuig tijdens de vlucht in stukken is gebroken (in-flight break up). Volgens de beschikbare onderhoudsdocumenten was het vliegtuig bij vertrek uit Amsterdam luchtwaardig, er waren geen technische storingen bekend. Het vliegtuig werd bestuurd door een gekwalificeerde en ervaren bemanning.

Schadepatroon

Het is tot op heden niet mogelijk geweest uitgebreid onderzoek te doen aan de wrakstukken. Op het beschikbare beeldmateriaal is echter te zien, dat de wrakstukken op veel plaatsen zijn doorboord. Het schadepatroon in de vliegtuigromp en de cockpit komt overeen met de schade die verwacht mag worden van een groot aantal objecten, dat met hoge snelheid het vliegtuig van buitenaf doorboort. Vermoedelijk heeft dit dermate veel schade aan het vliegtuig toegebracht, dat het leidde tot het in stukken breken van het vliegtuig. Dit verklaart dan ook het abrupte einde van de gegevensregistratie op beide recorders, het gelijktijdige verlies van contact met de luchtverkeersleiding en het verdwijnen van het vliegtuig van de radar.

Verder onderzoek

In het rapport van eerste bevindingen geeft de Onderzoeksraad de eerste resultaten uit het onderzoek, dat in volle gang is. Om preciezer vast te stellen wat de crash heeft veroorzaakt, en hoe het vliegtuig is gedesintegreerd zal meer onderzoek verricht moeten worden. De Raad verwacht, dat daarvoor in de komende periode aanvullend onderzoeksmateriaal beschikbaar komt. Het onderzoeksteam zal vanaf dit moment gaan toewerken naar het definitieve onderzoeksrapport. De Raad streeft ernaar dit rapport binnen een jaar te kunnen publiceren.

Het concept van het rapport van eerste bevindingen is voor commentaar voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de landen die deelnemen aan het onderzoek (Maleisië, Oekraïne, de Russische Federatie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië). Alle vertegenwoordigers hebben afgelopen week hun reactie op het conceptrapport gestuurd. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de suggesties beoordeeld en het rapport aangepast, waar dat naar het oordeel van de Raad terecht was.

Voorzitter Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid : “De crash met vlucht MH17 betekende een grote schok voor de samenleving en heeft veel vragen opgeroepen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil voor de nabestaanden en de samenleving zo goed mogelijk vaststellen, wat de oorzaak van de crash is geweest.”

“De eerste resultaten van het onderzoek wijzen op een externe oorzaak van de crash met vlucht MH17. Om preciezer vast te stellen, wat de oorzaak is geweest, moet meer onderzoek verricht worden. De Raad verwacht, dat in de komende periode aanvullend onderzoeksmateriaal beschikbaar komt.”

 “In het rapport van eerste bevindingen geeft de Onderzoeksraad de eerste resultaten uit het onderzoek, dat in volle gang is. Het onderzoeksteam zal vanaf dit moment gaan toewerken naar het definitieve onderzoeksrapport. De Raad streeft ernaar dit rapport binnen een jaar te kunnen publiceren.“ Download hier  het rapport (pdf 35 pagina’s)


Update

Minister-president Rutte heeft op een persconferentie op 9 september 2014 gereageerd op het voorlopig rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de ramp met vlucht MH 17. Rutte: 'Vanmorgen om 9 uur ben ik, samen met de premiers van Australië en Maleisië, door de heer Joustra telefonisch geïnformeerd over het voorlopige rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de toedracht van de ramp met MH 17. Nabestaanden konden het rapport om 9 uur als eersten lezen op een besloten Nederlandstalige, of Engelstalige site en om 10 uur was de tekst voor iedereen beschikbaar.

Voor nabestaanden is dit opnieuw een zeer verdrietig en moeilijk moment. Want achter alle feiten die de Raad in woord en beeld presenteert, gaat groot persoonlijk verlies schuil. Verlies, dat vandaag weer extra wordt gevoeld en beleefd. Zeker door al die mensen die nog in onzekerheid verkeren over de identificatie van hun geliefde. Ook om die reden is het goed, dat de raad in dit voorlopige rapport uiterst zorgvuldig en heel precies de nu bekende feiten op een rij zet. Alle onafhankelijke internationale deskundigen die aan het onderzoek hebben meegewerkt zijn het over die feiten eens en het is goed, dat we nu onder andere weten, dat de vlucht normaal verliep tot het moment, dat er van buitenaf een inslag plaatsvond.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2011)

Mark Rutte, (VVD) minister-president, minister van Algemene Zaken


Op donderdag is er een bijeenkomst, waar nabestaanden in alle rust een toelichting kunnen krijgen op dit rapport. Maar daarmee is het boek natuurlijk nog lang niet dicht. Om te beginnen is dit rapport voorlopig, de definitieve conclusies van de Onderzoeksraad volgen in de loop van 2015. Het onderzoek van het OM naar de vraag, wie voor deze ramp verantwoordelijk is, loopt ook nog volop. En het zoeken naar slachtoffers en persoonlijke eigendommen op de crashsite is evenmin afgerond. Die drie prioriteiten blijven centraal staan.

Wij blijven er, samen met de andere getroffen landen, alles aan doen om terug te gaan naar de rampplek en af te maken, waar we aan begonnen zijn. Hierover heb ik vanmorgen ook gesproken met mijn collega's Tony Abbott van Australië en Najib Razak van Maleisië. Als de veiligheidssituatie het maar even toelaat, staan onze mensen klaar om af te reizen. Ik kan u melden, dat de leider van het team, de heer Aalbersberg, morgen opnieuw naar Oekraïne zal gaan.

Af en toe zien we berichten die aan duidelijkheid niets te wensen over lijken te laten, ook gisteren weer. En toch moeten we oppassen voor te snel getrokken conclusies. Nederland geeft leiding aan de onderzoeken. Stap voor stap werken de deskundigen richting onweerlegbare conclusies. Onze behoefte te achterhalen wat er is gebeurd, is groter dan die van wie dan ook. Maar juist daarom moet zorgvuldigheid voorop staan. Als er nieuwe informatie opduikt die kan bijdragen aan de waarheidsvinding, dan wordt daar natuurlijk volop gebruik van gemaakt.

Dames en heren, de Onderzoeksraad voor Veiligheid zet vandaag een tussenstap die ons zeker verder helpt op de weg die voor ons ligt. Maar er is nog een lange weg te gaan. We zijn het aan de nabestaanden verplicht het uiterste te doen om stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen te bergen, om helderheid te bieden over de toedracht en om schuldigen ter verantwoording te roepen.

Dank u wel.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.