Bijgewerkt: 2 oktober 2022

Volksvertegenwoordigers die criminele banden hebben moeten worden geschorst

Nieuws -> Informatief

Bron: Provincie NH
17-01-2018

Volksvertegenwoordigers die criminele banden hebben, moeten kunnen worden geschorst als lid van de gemeenteraad, Provinciale Staten of de Staten-Generaal. Johan Remkes, commissaris van de Koning (cvdK) van Noord-Holland, vindt dat zo’n bepaling moet worden opgenomen in de Ondermijningswet, waaraan het kabinet werkt. Hij zegt dit in zijn nieuwjaarstoespraak 2018. Hij stelt ook voor om te overwegen, dat wettelijke mogelijkheden worden uitgebreid om burgers, die door de rechter zijn veroordeeld voor bij de wet bepaalde delicten, als bijkomende straf uit te sluiten van het recht om zich verkiesbaar te stellen, het passief kiesrecht.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 20187)

Johan Remkes, commissaris van de Koning van Noord-Holland spreekt in de raadzaal van Amstelveen op 28 september 2017


Integriteit. Johan Remkes benadrukt in zijn toespraak het belang van integriteit van volksvertegenwoordigers. Kandidaatstellende partijen hebben een verantwoordelijkheid om hun kandidaten te screenen op integriteitsrisico’s en het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling. De burgemeester heeft de taak om een goed gesprek met te benoemen wethouder te voeren, waarin kwetsbaarheden en dilemma’s aan de orde komen. De cvdK vindt het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in ieder geval nodig, ook door gemeenteraadsleden. Sinds februari 2016 heeft de burgemeester de wettelijke taak om de bestuurlijke integriteit te bevorderen. Maar als het een burgemeester niet lukt om orde op zaken te stellen, ontbreken er instrumenten. De minister moet dan de mogelijkheid hebben om op advies van de cvdK een rol te spelen. Johan Remkes roept ‘Den Haag’ op om dit wettelijk te regelen.

Verantwoorde groei Schiphol. Wat betreft de ontwikkelingen rondom Schiphol geeft de cvdK in zijn nieuwsjaartoespraak aan dat het regeerakkoord een goede basis biedt voor verdere besluitvorming, omdat hinder het criterium is en niet het aantal vliegtuigbewegingen. Dat komt overeen met de koers van de provincie, die zich inzet voor een veilige en verantwoorde groei van de luchthaven in balans met de leefbaarheid in de omgeving. Hij spreekt de hoop uit, dat de minister het op een zorgvuldige wijze mogelijk maakt dat Lelystad in 2019 open kan. Lees de volledige nieuwjaarstoespraak van Johan Remkes.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.