Bijgewerkt: 14 juli 2024

Voedselbank voor weidevogels in de Rondehoep polder

Nieuws -> Ouderkerk

Bron: Landschap Noord-Holland
22-06-2021

Goed nieuws uit de Rondehoep polder, vlak onder Amsterdam. Het aantal vogelgezinnen dat hier nestelt en voedsel vindt is flink gestegen ten opzichte van vorig jaar. Hoe dat komt? Boswachter Marion Scherphuis van Landschap Noord-Holland verklaart dit met een aantal succesfactoren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Rondehoep West, gefotografeerd vanuit de kerktoren van de St. Urbanuskerk in Nes aan de Amstel op 9 september 2007. De Rondehoep, vroeger ook wel de Rijke Waver, is een polder en stiltegebied in het zuidoosten van de Nederlandse provincie Noord-Holland, ten westen van Amsterdam Zuidoost en ten oosten van de Amstel en behoort tot de gemeente Ouder-Amstel


Wie kent de Rondehoep niet? Die grote groene polder en geliefd gebied voor Amsterdammers om erop uit te trekken. De eerste tussentijdse weidevogelresultaten in de Rondehoep laten een positief beeld zien. 'Als ik om me heen kijk, maakt mijn hart een sprongetje, dit is ècht fantastisch om te zien. Het weidevogelbeheer werkt, maar andere factoren helpen mee!' zegt boswachter Marion.

Foto Amstelveen
(Bron Landschap Noord-Holland - 2021)

Boswachter Marion Scherphuis van Landschap Noord-Holland


Dit jaar is er een constanter hoog waterpeil met behulp van een pomp van Waternet. Mede door de vele regenbuien, is deze weinig ingezet (maar wel noodzakelijk om het waterpeil constant te houden). Een vochtige bodem is noodzakelijk voor de vogels om voedsel te zoeken. Boswachter Marion: 'Het koude voorjaar heeft gezorgd dat de grasgroei laat opgang kwam waardoor er een minder dikke grasvegetatie stond vol met kruiden. Hoe méér kruiden hoe beter voor insecten. En dat is essentieel voor opgroeiende weidevogelpullen.” Daarnaast is er ook een raster geplaatst op 60 hectare, zowel in het natuurreservaat als bij de twee agrariërs. Dammen zijn dichtgezet met betongaas, het zijn maatregelen om de vos buiten te houden.'

Foto Amstelveen
(Foto Joke Huijser-Spekken-2012)

De tureluur (Tringa totanus) of tjerk is een vogel uit de familie van strandlopers en snippen met geslachtsnaam Tringa


Marion Scherphuis maakt een eerste balans op: 'Het broedseizoen is bijna te einde, maar er lopen en vliegen nog volop vogels. In mei telden we 190 paar gruttogezinnen. De kievit is flink gestegen in aantallen ten opzichte van vorig jaar, ongeveer 96 gezinnen. En het lijkt zelfs een topjaar te worden voor de tureluur met nu meer dan 100 gezinnen. Veldleeuwerik zien we meer dan 80 zingende paren, dat is een ongelofelijk aantal voor een graslandpolder in Nederland!'

In de Rondehoep werken de volgende organisaties nauw samen om de weidevogels te helpen: Landschap Noord-Holland, de pachters van het agrarisch collectief Noord-Holland Zuid, WBE Amstelland en Waternet.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.