Bijgewerkt: 2 december 2023

Vluchtelingenopvang Kronenburg Amstelveen in de mottenballen

Nieuws -> Informatief

Bron: Hans Straeter
27-08-2016

Hans Straeter, voorzitter van het Bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg schrijft over het buiten gebruik stellen van de Amstelveense noodopvang voor vluchtelingen:

In de weken voorafgaand aan het buiten gebruik stellen van de Amstelveense noodopvang verlieten veel vluchtelingen de opvanglocatie. In de brief van burgemeester Mirjam van ‘t Veld en wethouder Jeroen Brandes aan de gemeenteraad, waarin ze op 8 augustus bekend maken dat de laatste bewoners het pand verlaten, wordt als reden opgevoerd: “Sneller dan verwacht kan het COA de bewoners van de noodopvang aan de Laan van Kronenburg in reguliere azc’s plaatsen waar betere faciliteiten zijn”. In een eerder bericht op de website van bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg werden al vraagtekens geplaatst bij deze tweeledige bewering.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Hans Straeter voorzitter van het Bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg


Werden de bewoners in reguliere azc’s geplaatst? Een deel van de bewoners ging inderdaad naar een asielzoekerscentrum, maar een belangrijk deel van de bewoners vertrok naar een procesopvanglocatie (POL). Een POL is een niveau hoger in de procedure van vluchtelingen dan een noodopvang. Een noodopvang kan het best vergeleken worden met een wachtkamer. Pas in een procesopvanglocatie en nog ‘n niveau hoger, een AZC worden de noodzakelijke gesprekken gevoerd voor de toelating van de betreffende vluchteling.

Normaal gesproken was het dan ook goed nieuws als een bewoner van de noodopvang naar een POL, of AZC vertrok. Maar we hebben geconstateerd, dat het met die gebruikelijke gang van zaken niet zo wil vlotten. In Gilze verblijven een aantal ex-Kronenburgers in een AZC die afgezien van hun intake gesprek toen ze aankwamen in Nederland, nog geen enkel verder gesprek gevoerd hebben voor hun toelatingsprocedure. Het mag dus ‘AZC’ heten; in de praktijk is het voor sommige bewoners nog steeds een wachtkamer. Precies, zoals in Amstelveen.

Wat zou hier aan ten grondslag kunnen liggen? Zolang het COA er geen duidelijkheid over geeft, kunnen we alleen onze vermoedens uitspreken. Op 28 juli 2016 gaf Gerard Bakker, directeur van het COA, een interview in ‘De Telegraaf’, waarin hij aankondigde binnen enkele weken circa vijftien noodopvanglocaties te sluiten. Voor de hand ligt, dat het bij dat sluiten ook om de kosten ging. Locaties aanhouden, waar steeds minder vluchtelingen verblijven, maar wel veel personeelskosten en overige kosten zijn, is duur. In die situatie lijkt het dus vooral een bezuinigingsoperatie. Dat is iets anders dan de aangevoerde reden “Sneller dan verwacht kan het COA de bewoners van de noodopvang aan de Laan van Kronenburg in reguliere azc’s plaatsen, waar betere faciliteiten zijn”. De overplaatsing lijkt dus in de eerste plaats te maken te hebben met geld besparen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Het lege kantoorgebouw aan de Laan van Kronenburg 2, waar oorspronkelijk 400 vluchtelingen zouden worden gehuisvest


Ook de ‘betere faciliteiten’ worden door veel voormalige Kronenburgers niet herkend. De uitspraak “Amstelveen was een paradijs in vergelijking met hier”, komen we niet alleen tegen bij een opvanglocatie in Arnhem, maar ook in het AZC Gilze wordt spontaan hetzelfde gezegd. In Gilze zijn weinig vrijwilligers actief. Wie er (maximaal één uur per dag) gebruik wil maken van een computer, kan dat vaak alleen met gillende kinderen in dezelfde ruimte. De bibliotheek in de locatie is maar één middag per week open. Afleiding is er voor degene die mee kan helpen in de keuken, maar veel vluchtelingen hebben niets anders te doen in deze geïsoleerde omgeving dan met elkaar praten over de procedures.

Toch is de situatie per locatie verschillend. In Gilze wordt er goed gegeten: “Beter dan in Amstelveen”, maar in Budel wordt er door velen geklaagd over de kleffe hap die opgewarmd moet worden in de magnetron. Daar staat weer tegenover, dat er in de voormalige Nassau-Dietz kazerne in Budel films vertoond worden, dat er een knutselclub is, een bibliotheek, sportzaal en een (beperkte) gelegenheid om van computers gebruik te maken.

Net als in Gilze moet er ook in Budel 30 à 40 minuten gelopen worden, voordat het dorp bereikt wordt en wat voor zin heeft om naar het dorp te lopen als je bijvoorbeeld al 8 maanden geen enkele vorm van inkomsten hebt? De voormalige Kronenburgers zijn hierdoor in beide plaatsen praktisch gezien ‘opgeborgen’ in de bossen. Wie in Budel het omheinde terrein wil verlaten, moet zich melden. In Gilze hoeft dat gelukkig niet.

De stelling van de burgemeester en wethouder over het plaatsen van de bewoners van de noodopvang aan de Laan van Kronenburg “in reguliere AZC’s, waar betere faciliteiten zijn”, lijkt dus deels onjuist, of voorbarig. Dat de vluchtelingen uit de Amstelveense noodopvang zowel naar AZC’s als POL’s (procesopvanglocaties) zijn overgebracht, wordt op de website van ‘Amstelveen voor Vluchtelingen’ bevestigd door locatiemanager van de Amstelveense noodopvang Gudule von Hegedus . In een toegevoegd bericht meldt ze, dat de bewoners zijn “doorgestroomd naar een vervolglocatie (pol of azc)”.

Misschien kunnen burgemeester Mirjam van ‘t Veld en wethouder Jeroen Brandes hun deels onjuiste voorstelling van zaken goed maken door in samenwerking met het COA openheid te geven bij de vraag, hoeveel het slechts 15 weken durende verblijf van vluchtelingen in de Amstelveense noodopvang gekost heeft? Hoeveel belastinggeld van het Rijk is er opgegaan aan de huur en verbouwing van de noodopvang? En als die vraag beantwoord is; zou het dan niet veel beter zijn om deze locatie te gaan gebruiken als AZC, of POL in plaats van ‘ongebruikt’ als reserve in de mottenballen?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.