Bijgewerkt: 2 december 2023

Vluchtelingen gaan vrijwilligerswerk doen in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
13-08-2016

De komende jaren krijgen meer vluchtelingen de mogelijkheid vrijwilligerswerk te doen in Nederland. Om vluchtelingen en maatschappelijke organisaties aan elkaar te kunnen koppelen stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 miljoen euro beschikbaar. Met deze financiële steun kan expertisecentrum Pharos twee succesvolle proeven op grotere schaal invoeren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Lodewijk Asscher (PvdA) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president


Minister Asscher (SZW): “Ik ben er groot voorstander van, dat een vluchteling na aankomst in ons land zo snel mogelijk vrijwilligerswerk gaat doen. Zo maakt hij, of zij kennis met onze taal, samenleving en manier van werken. Via vrijwilligerswerk kunnen asielzoekers ook een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse maatschappij. Daarnaast wordt de kans op een betaalde baan via vrijwilligerswerk groter. Met financiële steun van de overheid kan Pharos er met onder meer het COA en gemeenten voor zorgen dat asielzoekers en organisaties met behoefte aan vrijwilligers elkaar weten te vinden”.

Het doel van de aanpak van Pharos is om vluchtelingen die nog in de opvang verblijven, met en zonder verblijfsstatus, te betrekken bij vrijwilligerswerk in verschillende gemeenten. Bij wijze van proef gebeurde dit al in Nijmegen en Utrecht. Het komende jaar volgen opvanglocaties in 10 gemeenten. Streven is, dat na 2,5 jaar vluchtelingen op 25 opvanglocaties actief betrokken worden bij vrijwilligerswerk in de betreffende gemeente.

In die 2,5 jaar zullen 14 duizend vrijwilligersklussen worden uitgevoerd door vluchtelingen. Het vrijwilligerswerk bestaat uit activiteiten die een organisatie normaal gesproken onbetaald laat uitvoeren. Het werk mag dus niet in de plaats van een betaalde baan komen. De uitvoering van het plan ‘Aan de Slag!’ van Pharos kost bijna 1,3 miljoen euro. Het ministerie van SZW draagt bijna een miljoen bij. De rest komt van Pharos en bijdragen van het Kansfonds en het Oranjefonds.

Grootste aandeel in de kosten zijn de inzet van organisaties met een koppelfunctie tussen vraag en aanbod, zoals vrijwilligerscentrales en welzijnsorganisaties. Zij zullen onder andere door Pharos ondersteund worden bij de vormgeving en uitvoering op lokaal niveau. Andere betrokken partijen zijn het COA, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Vluchtelingenwerk Nederland en de Nederlandse Organisatie vrijwilligerswerk.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.