Bijgewerkt: 29 februari 2024

Vita Amstelland wordt vanaf 1 januari 2018 Participe Amstelland

Nieuws -> Informatief

Bron: AanZ-Amstelveen
15-12-2017

Vanaf 1 januari 2018 gaan Vita Amstelland en AanZ verder onder de nieuwe naam 'Participe Amstelland'. Deze naamswijziging volgt twee jaar na de samenwerking die Vita met de landelijk opererende Participe Groep is aangegaan. De nieuwe naam Participe Amstelland benadrukt, waar wij  voor staan: dat iedereen participeert, meedoet in de buurt. En dat willen we graag met u vieren, op zaterdag 6 januari 2018.

Vita verzorgt in opdracht van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn sociaal-maatschappelijke diensten. Maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs zijn voor buurtgenoten toegankelijk, 15 wijksteunpunten staan open voor iedereen en inwoners kunnen er terecht voor trainingen, persoonsalarmering en dagactiviteiten voor inwoners met lichte dementie. Project AanZ verzorgt sinds 2014 het welzijnswerk in de wijken en wijkcentra van Amstelveen.

Voor alle inwoners. ‘De naam ‘Vita’ is van oudsher verbonden aan de ondersteuning van oudere en kwetsbare inwoners. Met de naamsverandering willen we duidelijk maken dat we ons inzetten voor alle inwoners. Dat we ons sterk maken voor een samenleving waarin meedoen voorop staat en waarbij talenten en mogelijkheden van mensen worden gezien en gestimuleerd. Sociale kracht versterken wij door netwerken te vormen in de wijk en initiatieven van inwoners te stimuleren. Actieve bewonersgroepen, wijkcoaches, vrijwilligers en levendige wijkcentra maken dit mogelijk.’ zegt Sjaak van der Linde, directeur van Vita Amstelland.

Foto Amstelveen
(Bron Vita Amstelland - 2016)

Sjaak van der Linde directeur van Vita Amstelland en straks van Participe AmstellandSamen zorgen dat iedereen mee kan doen. Bovendien maakt de naamswijziging zichtbaar dat Vita onderdeel is van de landelijk opererende Participe Groep en hierdoor kennis over zorg en welzijn kan uitwisselen. Net als Vita wordt AanZ ook Participe. Hiermee wordt voor alle inwoners duidelijk, dat wij eenzelfde organisatie vormen. En dat professionals, buurtgenoten en locaties zich samen inzetten voor hetzelfde doel: zorgen, dat iedereen kan meedoen en zich ontwikkelen.

Komt u ook? 'Natuurlijk laten we dit belangrijke moment niet onopgemerkt aan ons voorbij gaan. We nodigen op zaterdag 6 januari 2018 alle inwoners uit in onze wijkcentra om samen met ons het nieuwe jaar én onze nieuwe naam feestelijk in te luiden. Ook hijsen we die dag onze vlag met het nieuwe logo, met een knipoog naar het bekende Vita logo, dat wij met trots gedragen hebben.' - aldus Sjaak van der Linde.

Let de komende tijd op onze berichten in de media over de uitnodiging van de feestelijke nieuwjaarsbijeenkomsten in de wijk. Voor meer informatie brengt u een bezoek aan de net vernieuwde website die nu nog te vinden is onder de naam www.vita-amstelland.nl maar vanaf 1 januari 2018 als www.participe-amstelland.nu te vinden zal zijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.