Bijgewerkt: 6 december 2023

Videoconferentie van de leiders van de G7 over COVID-19

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Commissie
16-03-2020

Verklaring van Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie tijdens de gezamenlijke persconferentie met Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, naar aanleiding van de videoconferentie van de leiders van de G7 over COVID-19 op 16 maart 2020:

'Dank je wel, Charles,

We hebben inderdaad te maken met een wereldwijde gezondheidscrisis en deze wereldwijde gezondheidscrisis heeft ernstige gevolgen voor de mensen, maar ook voor onze economieën.Vandaag hebben we tijdens de videoconferentie van de G7* inderdaad een zeer sterk signaal afgegeven dat we door samen te blijven, door samen te werken en te coördineren, deze storm, die een wereldwijde storm is, zonder enige twijfel kunnen doorstaan. Coördinatie is van het grootste belang, u hebt het genoemd, en daarom hebben we inderdaad verschillende onderwerpen besproken, waaraan we werken.

Ten eerste het feit dat we maatregelen zullen moeten nemen om de verspreiding van het virus te beperken en te vertragen. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat ons gezondheidszorgsysteem in staat is om te gaan met het aantal patiënten dat ernstig ziek is en daarom is het van het grootste belang om al deze maatregelen te nemen die de lidstaten op dit moment nemen om de sociale contacten te vertragen, het openbare leven te vertragen en dus de verspreiding van het virus af te remmen.Persconferentie van Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, naar aanleiding van de videoconferentie van de leiders van de G7 over het coronavirus


Aan de andere kant roept dit veel vragen op over hoe we de snelle goederenstroom in stand kunnen houden en hoe we onze economie wendbaar en vitaal kunnen houden. In dit verband hebben we onze G7-partners vandaag laten weten dat we voorstellen een tijdelijke beperking in te voeren voor niet-essentiële reizen naar de Europese Unie. Waarom dat? Omdat we vinden dat niet-essentiële reizen nu ook moeten worden beperkt om het virus niet verder te verspreiden, of het nu binnen de Europese Unie is of door de Europese Unie te verlaten, maar ook om te voorkomen dat niet-essentiële reizen worden beperkt om ons gezondheidszorgstelsel niet nog meer onder druk te zetten. 

Natuurlijk zullen er uitzonderingen zijn, bijvoorbeeld voor EU-burgers die thuiskomen, voor gezondheidswerkers, zoals artsen en verpleegkundigen, maar ook voor wetenschappers die werken aan de oplossing van deze gezondheidscrisis die we wel zien, en voor mensen die aan beide zijden van de grens pendelen, bijvoorbeeld - er zullen uitzonderingen zijn. Het is een beperking die voor een eerste periode van 30 dagen zou moeten gelden en daar hebben we het met de G7-partners over gehad.

Ten tweede moeten we de maatregelen die we nemen coördineren om negatieve gevolgen voor onze mensen, onze economieën en onze toeleveringsketens te voorkomen. Dit was een groot thema en is een groot thema tussen de lidstaten. Het is belangrijk om te kijken naar de verschillende maatregelen en de manier waarop deze worden genomen, en ik denk dat het van het grootste belang is dat de buurlanden hun maatregelen harmoniseren, zodat dit dezelfde krachtige boodschap is aan de mensen die de lidstaten overbrengen, omdat dit hier de zekerheid vergroot dat de mensen weten dat het op dit moment inderdaad moeilijk is, maar het is voor het beste van hun gezondheid en op dit moment is dit noodzakelijk.

Ten derde moeten we het vertrouwen in de wereldeconomie herstellen. Het is inderdaad tijd om onze economieën vastberaden te ondersteunen. Dat is wat we doen met alle passende instrumenten die we hebben. We steunen de sectoren die het nodig hebben, we steunen onze bedrijven, we steunen de kleine en middelgrote ondernemingen en bovenal steunen we de mensen. We steunen hen in hun banen, we steunen hen met hun inkomensverlies. Op dit moment ligt de nadruk dus op het versterken van onze economieën en op het investeren van wat nodig is om de economie verder te laten draaien. Zoals ik vorige week vrijdag al aankondigde, heeft de Europese Unie een ambitieus kader opgezet en we zullen niet aarzelen om verdere actie te ondernemen naarmate de situatie zich verder ontwikkelt.

Het vierde en laatste punt is inderdaad dat we het onderzoek naar vaccins en therapieën moeten stimuleren, ook op het gebied van de diagnostiek. Het was interessant om in het debat van de G7 te horen dat er een sterke focus of sterke steun is voor het CEPI, een initiatief dat we samen - al die leden van de G7 - na Ebola zijn begonnen, dus het komt voort uit de lessen die we van Ebola hebben geleerd. Het CEPI is een platform van gerenommeerde wetenschappers, dit is ook een boodschap van sterke coördinatie hier, om veel nadruk te leggen op een veelbelovend project, op een platform dat al heeft bewezen dat het zeer effectief is op dit gebied.

En tot slot moet de internationale respons worden verbreed, en daarom zijn we vandaag overeengekomen om ook de G20 op te roepen om de werkzaamheden te versnellen, zodat onze respons zo effectief mogelijk is op wereldschaal. Dank u wel.'

*De Groep van Zeven (G7) is een internationale intergouvernementele economische organisatie die bestaat uit de zeven geavanceerde economieën van het International Monetary Fund (IMF) in de wereld: Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Vanaf 2018 vertegenwoordigen de zeven betrokken landen 58% van de mondiale netto rijkdom (317 miljard dollar) en meer dan 46% van het mondiale bruto binnenlands product (BBP) op basis van nominale waarden, en meer dan 32% van het mondiale BBP op basis van koopkrachtpariteit. De Europese Unie is een genodigde voor de G7.


De EU Commissie heeft op 13 maart 2020 stappen ondernomen om 37 miljard euro uit de EU-begroting beschikbaar te stellen voor de bestrijding van de coronavirus crisis in het kader van haar initiatief voor investeringen in het kader van de coronavirus-respons. De Commissie zal alle mogelijke middelen aanwenden - vooruitbetalingen, heroriëntatie van de cohesiefondsen en de mogelijkheid om het geld te besteden aan wat het meest nodig is - om de coronaviruscrisis aan te pakken. Het doel is de EU-landen en hun burgers in deze buitengewone omstandigheden te steunen. Het Coronavirus Response Investment Initiative maakt deel uit van het Europese gecoördineerde antwoord om de economische gevolgen van het coronavirus tegen te gaan.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.