Bijgewerkt: 19 april 2021

Verviervoudiging kosten van aansluiting op warmtenet in 2020

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Eigen Huis
26-12-2019

De kosten die een huiseigenaar eenmalig betaalt voor aansluiting van zijn woning op een warmtenet schieten volgend jaar omhoog van € 1.039 naar maximaal € 4.510 (inclusief btw). Deze ruime verviervoudiging maakte de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 20 december 2019 bekend. In veel gevallen komen daar nog duizenden euro’s per woning bij voor de kosten van de aanleg van de hoofdleiding van het warmtenet in een woonwijk. – meldt de Vereniging Eigen Huis in een bericht.Voor 2030 moeten 1,5 miljoen woningen van het aardgas af. De helft daarvan wordt aangesloten op een warmtenet dat zorgt voor warmte in de woning. Op dat moment worden zij geconfronteerd met sterk stijgende aansluitkosten. Consumenten betalen in veel gevallen ook mee aan de aanleg van de hoofdwarmteleiding die door een wijk loopt. Aan deze kosten, die kunnen oplopen tot duizenden euro’s per woning, stelt de ACM geen maximum. 

Draagvlak en betaalbaarheid onder druk. 'Zonder financiële regeling zal de aansluiting op een warmtenet voor veel huishoudens onbetaalbaar worden. De vereniging pleit daarom voor een subsidie zoals die al bestaat voor een warmtepomp of zonneboiler. Daarmee kan je een drempel weghalen die anders voor veel mensen onoverkomelijk is. Gebeurt dat niet, dan zal het draagvlak voor warmtenetten als aantrekkelijk alternatief voor verwarming op aardgas zeker afnemen,' zegt Cindy van de Velde, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis. 

Foto Amstelveen
(Bron/Foto VEH/Ilona Hartensveld - 2018)

Cindy van de Velde-Kremer (1972) algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis


Maximum tarief aansluitkosten. De ACM bepaalt ieder jaar zowel het maximale leveringstarief voor warmte als de maximale eenmalige aansluitkosten die warmteleveranciers aan klanten mogen berekenen. Vanaf volgend jaar worden de kosten van een nieuwe aansluiting op het warmtenet niet langer afgeleid van een gasaansluiting. Dan worden de werkelijke aansluitkosten in rekening gebracht tot een maximum van € 4.510 per woning. Daarbovenop komen de kosten van de nieuwe hoofdwarmteleiding die door een wijk loopt. Deze kosten zijn niet gemaximeerd en kunnen oplopen tot duizenden euro’s per woning. Van de Velde: 'De consument mag niet het financiële sluitstuk worden van de aanleg van een warmtenet. Wij zien dat als een risico omdat warmtebedrijven het monopolie hebben in hun verzorgingsgebied en huishoudens geen keuze hebben in hun warmteleverancier.'


De elektriciteitscentrale in Diemen, waar de Zweedse Vattenfall een biomassaketel wil bouwen binnen de inrichting. De biomassacentrale is controversieel. Biomassa wordt door het Rijk bestempeld als 'duurzaam' en onder bepaalde voorwaarden worden hiervoor flinke subsidies verstrekt. De gemeenten Diemen, Weesp, Gooise Meren en stadsdeel Oost van Amsterdam hebben niet om deze centrale gevraagd, maar krijgen wel de nadelige effecten, dus luchtvervuiling


Warmtetarieven iets omlaag. Naast de hogere aansluitkosten maakte de ACM ook de nieuwe tarieven voor de levering van warmte bekend. Voor een gemiddeld huishouden dalen deze kosten ten opzichte van 2019 met 0,6 procent. De warmtetarieven zijn opgebouwd uit de (vaste) leveringskosten, de afleverset en de kosten voor het meten van je warmtegebruik (het meettarief). We zien dat de (vaste) leveringskosten zijn gestegen, maar de kosten voor de afleverset zijn gedaald ten opzichte van 2019, zie onderstaande berekening. In 2019 stegen de tarieven nog met € 164 vergeleken met 2018.

Leveringstarief 2019: € 1543,-  opgebouwd uit € 1315 (vaste) leveringskosten + € 202,- afleverset + € 26,- meettarief. Leveringstarief 2020: € 1534,- opgebouwd uit € 1381 (vaste) leveringskosten + € 126,- afleverset + € 27,- meettarief

Over warmtenetten. In Nederland zijn zo’n 650.000  huishoudens aangesloten op een warmtenet; ongeveer 190 grote en ruim 5.500 kleine netwerken. Deze warmtenetten voorzien in 5,6% van de totale warmtevraag in de gebouwde omgeving. Het warme water dat het huis verwarmt is afkomstig van een warmtebron zoals een afvalverbrander, een energiecentrale of de industrie. Volgens de huidige wet mogen consumenten daarvoor, inclusief de energiebelasting, niet meer betalen dan huishoudens die zijn aangesloten op aardgas. Momenteel wordt door het kabinet gestudeerd op een alternatief voor de prijskoppeling tussen warmtenetten en aardgas.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Het warmtestation Amstelveen werd officieel in gebruik gesteld op 26 juni 2014 aan de Meester Guillaume (Willem) van Prinstererlaan en treedt in werking bij storingen, of onderhoud van het bestaande stadsverwarmingsnet


Amstelveen? De gemeente Amstelveen wil, dat alle energie die in 2040 in Amstelveen wordt gebruikt, duurzaam wordt opgewekt. Om deze ambitie te bereiken, is onafhankelijkheid van aardgas voor het verwarmen van woningen en bedrijven één van de grootste uitdagingen. Een warmtenet gevoed door duurzame bronnen is onmisbaar om dit doel te bereiken.

In Amstelveen exploiteert Eneco een warmtenet ten Noorden van de rijksweg A9. Dit warmtenet wordt gevoed met restwarmte van een elektriciteitscentrale van Vattenfall (Nuon) in Diemen. 'De capaciteit van dit warmtenet is echter beperkt, waardoor er geen ruimte is om meer woningen, of bedrijven aan te sluiten.' -meldde de Metropoolregio Amsterdam in december 2016. Lees meer over de biomassacentrale in Diemen hier.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.