Bijgewerkt: 2 oktober 2022

Versteviging samenwerking tussen VUmc en Ziekenhuis Amstelland

Nieuws -> Informatief

Bron: Ziekenhuis Amstelland
18-02-2014

De raden van bestuur van VUmc en Ziekenhuis Amstelland hebben op 18 februari 2014 een raamovereenkomst getekend over de samenwerking tussen beide ziekenhuizen. Zij willen hiermee de zorg voor patiënten in de regio verder verbeteren.

Ziekenhuis Amstelland heeft als regionaal algemeen ziekenhuis een complementaire rol aan de academische zorgfunctie van VUmc. Omdat enkele specialisten in beide centra werkzaam zijn en op enkele afdelingen van beide centra gewerkt zal worden volgens dezelfde protocollen, kunnen er voordelen voor de patiënt worden behaald. De patiënt wordt behandeld op de plek die hem, of haar de hoogste kwaliteit biedt en het liefst natuurlijk “aangenaam dichtbij” wanneer dat kan.

zha Amstelveen
(Foto ZHA - 2014)

Drs. Jacques Moors, voorzitter Raad van Bestuur van Ziekenhuis Amstelland en Wouter Bos, voorzitter van de Raad van Bestuur van het VU medisch centrum in Amsterdam tekenen de overeenkomst


Reactie bestuur VUmc en Ziekenhuis Amstelland

In een reactie zegt prof. dr. Chris Polman, lid van de raad van bestuur van VUmc, verantwoordelijk voor patiëntenzorg: ‘Goede zorg voor patiënten wordt steeds vaker in een keten van elkaar aanvullende instellingen georganiseerd. Amstelland en VUmc hebben een verschillend profiel, maar vullen elkaar goed aan. Daarom kan deze samenwerking bijdragen aan betere patiëntenzorg in de regio.’ Drs. J. Moors, voorzitter Raad van Bestuur van Ziekenhuis Amstelland vult aan, dat de beide organisaties hiermee vorm geven aan de gewenste samenwerking in het kader van ‘spreiding en concentratie van patiëntenzorg’.

zha Amstelveen
(Foto ZHA - 2014)

Vlnr.: Prof. Dr. Wim Stalman, decaan / lid Raad van Bestuur van VUmc en Michel Barnas, voorzitter Medische Staf ZHA signeren de samenwerkingsovereenkomst


Historie

VUmc en Ziekenhuis Amstelland werken al sinds 2005 samen, onder meer op de gebieden van spoedeisende hulp, nierdialyse, nucleaire geneeskunde, pathologie, vaatchirurgie en apotheek. Omdat steeds meer artsen én afdelingen uit beide huizen contact met elkaar hebben, is tot deze raamovereenkomst besloten.

zha Amstelveen
(Foto ZHA - 2014)

Drs. Jacques Moors, van Ziekenhuis Amstelland en Wouter Bos, van het VU medisch centrum feliciteren elkaar met het contract


De praktijk

Recent is de samenwerking uitgebreid met VUmc Cancer Center. Mw. Annette van Zweeden, internist-oncoloog, is sinds ongeveer een jaar vanuit VUmc werkzaam in Ziekenhuis Amstelland. Zij ervaart de samenwerking als een belangrijke meerwaarde voor patiënten. En sinds oktober 2013 is op het gebied van geneeskunde voor ouderen, samen met VUmc, een behandelcentrum Ouderengeneeskunde van start gegaan in Ziekenhuis Amstelland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.