Bijgewerkt: 22 juli 2024

Verklaring van EU commissie voorzitter Von der Leyen in de aanloop naar de G20-top

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Commissie
20-11-2020

Ursula von der Leyen: 'De komende G20-top van dit weekend zou een nieuw begin kunnen zijn voor de wereldwijde samenwerking. 2020 is een zeer moeilijk jaar geweest. Maar de G20 is de uitdaging aangegaan en heeft het voortouw genomen. De G20 heeft bewezen een sterke pijler en een belangrijke partner voor de Europese Unie te zijn en heeft ons geholpen de internationale samenwerking op gang te houden. Enkele van de belangrijkste gebieden waaraan we in het kader van de G20 hebben gewerkt, zijn gezondheid, economie, klimaatverandering en betere milieubescherming om toekomstige rampen te voorkomen. En op al deze vier gebieden heeft Europa onlangs een beslissende bijdrage geleverd aan de G20 en heeft het de agenda op het wereldtoneel vooruitgeholpen.

Laat me dus verwijzen naar deze onderwerpen. Allereerst natuurlijk de wereldgezondheid: De coronaviruspandemie heeft een ongekende schok veroorzaakt voor de hele wereld, in termen van verloren levens, levensonderhoud en natuurlijk economische kosten. Natuurlijk is het stoppen van het virus onze topprioriteit. Niet alleen in Europa, maar in de hele wereld. En daarvoor moeten we blijven investeren, om ervoor te zorgen dat vaccins en therapeutische middelen op grote schaal kunnen worden geproduceerd en wereldwijd tegen betaalbare prijzen kunnen worden gedistribueerd. We hebben bijgedragen aan het opzetten van de ACT-Accelerator en zijn COVAX-faciliteit, dit zijn onze belangrijkste instrumenten om de brede verspreiding te bereiken.

Op 2 november 2020 hebben 94 hoge-inkomenslanden hun deelname aan COVAX bevestigd, en 92 lage- en middeninkomenslanden. Het doel is om tegen eind 2021 2 miljard doses te kopen voor de lage- en middeninkomenslanden. Onlangs is een bedrag van 1,8 miljard dollar toegezegd voor de aankoop van vaccins via COVAX voor de lage- en middeninkomenslanden. In 2021 zal er meer nodig zijn voor de aanschaf van vaccins. De schattingen zijn dus ongeveer 5 miljard dollar. En er is ook financiering nodig voor het testen en behandelen in de ACT-Accelerator. De totale behoeften werden geschat op 38 miljard dollar, waarvan tot nu toe 4 miljard dollar beschikbaar is gesteld. De financieringsbehoeften voor de ACT-versneller lijken erg groot, erg groot, maar ze zijn klein in vergelijking met de kosten van deze pandemie. Daarom heb ik samen met Erna Solberg, Cyril Ramaphosa en Dr. Tedros naar de G20 geschreven om steun te vragen voor het mobiliseren van de benodigde middelen.

Foto Amstelveen
(Foto Etienne Ansotte © European Union 2020)

Ursula von der Leyen voorzitter van de Europese Commissie


Ik wil nog een ander punt benadrukken in de context van de pandemie: De wereld moet beter voorbereid zijn om de mensheid te beschermen tegen toekomstige pandemieën. We moeten onze lessen leren. En natuurlijk zullen we moeten samenwerken buiten de huidige coronaviruspandemie om. De Wereldgezondheidsorganisatie moet op dit gebied een leidende rol spelen. En ja, zij moet lering trekken uit de huidige pandemie en de algehele effectiviteit ervan verbeteren. In feite moeten alle landen beter samenwerken om de wereldwijde gezondheidsbescherming te verbeteren. Dat is een nieuw onderwerp.

En om deze inspanningen te ondersteunen zal de Europese Unie volgend jaar samen met het Italiaanse voorzitterschap van de G20 als gastheer optreden voor een wereldwijde gezondheidstop. Dat is het punt waarop het moet worden besproken. En terwijl de Verenigde Staten zich tot nu toe tegen dit onderwerp hebben verzet, ben ik nu, met de nieuwe gekozen president, zeer hoopvol gestemd dat dit zal veranderen. De volgende regering heeft namelijk al toegezegd de multilaterale samenwerking te zullen intensiveren, ook op het gebied van de gezondheidszorg.

Het tweede grote thema van de G20 is natuurlijk de economie. En sinds het begin van deze crisis heeft Europa zich gehouden aan de zinsnede: "We zullen alles doen wat nodig is om onze economie te ondersteunen". En ja, ook andere leden van de G20 hebben moedige economische maatregelen genomen om de economische en sociale schade van de pandemie tot een minimum te beperken. Morgen zal ik benadrukken hoe belangrijk het is om de economische steunmaatregelen te handhaven totdat het herstel stevig op gang is gekomen. Ik zal ook benadrukken dat ons collectieve herstel duurzaam moet zijn en dat het inclusief moet zijn. Het moet in overeenstemming zijn met de agenda voor 2030 en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling als ons kompas.

Hier zal de Europese Unie het goede voorbeeld geven door zich te richten op de tweeledige groene en digitale agenda - u weet wel, onze prioriteiten - en we streven naar klimaatneutraliteit in 2050. We zullen ook doorgaan met het bevorderen van een inclusief en gelijkwaardig herstel, gebaseerd op robuuste sociale beschermingsstelsels, op fatsoenlijk werk voor iedereen en op empowerment van vrouwen en jongeren. En we zullen de nadruk leggen op de noodzaak om de meest kwetsbaren te blijven steunen, in het bijzonder Afrika. In dit verband ben ik zeer verheugd over het initiatief voor de opschorting van de schuldendienst van de G20, dat voorziet in schuldverlichting voor de armste landen, en over de verlenging ervan met nog eens zes maanden.Dit brengt me bij het derde grote punt, namelijk de klimaatverandering. Vorig jaar hebben de VS tijdens de G20 de consensus gebroken met het oog op hun verzet tegen het Akkoord van Parijs. Dit jaar ben ik blij te zien dat de VS de conclusies steunen. Tijdens de top zal ik er opnieuw bij de G20-partners op aandringen zich in te zetten voor de volledige en effectieve uitvoering van het Akkoord van Parijs. We hebben vooruitgang geboekt. De Europese Unie voert de gesprekken al. Zoals u weet, zijn we een jaar geleden begonnen met de Europese Green Deal, toen we ons ertoe verbonden om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. En zoals u weet hebben we voorgesteld om de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met ten minste 55 procent te verminderen. In navolging van ons hebben de helft van de leden van de G20, zoals Japan, China, Zuid-Korea of Zuid-Afrika, zich nu al verbonden tot het bereiken van klimaatneutraliteit of ten minste koolstofneutraliteit tegen 2050 of kort daarna. Dit is een grote stap voorwaarts.

Om de klimaatverandering effectief aan te pakken, moet de economische groei worden losgekoppeld van de exploitatie van de beperkte natuurlijke hulpbronnen. COP26 in Glasgow in november 2021 zal een belangrijk moment zijn om de ambities van de wereld in dit opzicht te consolideren. We verwachten natuurlijk ook een nieuwe impuls van de nieuwe Amerikaanse regering in deze kwestie, dankzij de verklaring van de gekozen president dat de VS zich opnieuw bij het Akkoord van Parijs zou aansluiten.

Naast de bestrijding van de klimaatverandering moeten we ons wereldwijd richten op de bescherming van onze natuur en het aanpakken van het alarmerende verlies aan biodiversiteit dat we overal ter wereld zien. Dit is net zo belangrijk voor onze natuur als voor onze gezondheid en onze economieën. We weten allemaal dat de toenemende druk op onze natuur en in het wild levende dieren een belangrijke factor is voor de opkomst van zoönosen. En het is een vruchtbare voedingsbodem voor toekomstige pandemieën.

Daarom hebben we een ambitieuze wereldwijde overeenkomst nodig op de volgende VN-biodiversiteitsconferentie in Kunming, in China, volgend jaar. Deze COP15 voor de natuur moet in principe zijn zoals de COP21 voor het klimaat en we hebben een overeenkomst in Parijse stijl nodig. Onze recente biodiversiteitsstrategie vraagt om een bescherming van ten minste 30 procent van zowel de land- als de zeegebieden van de EU tegen 2030. Maar we hebben dezelfde ambitie op mondiaal niveau nodig als we de mensheid willen beschermen tegen deze wereldwijde dreiging.

Zoals u ziet, is de G20-top van morgen de gelegenheid om een nieuw begin te maken met multilaterale samenwerking om de mondiale uitdagingen aan te pakken waarmee we allemaal geconfronteerd worden. En samen met onze partners staan we klaar om een echte drijvende kracht achter dit nieuwe begin te zijn. Hartelijk dank!'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.