Bijgewerkt: 2 december 2023

Verkeerscontroles bij de scholen in Amstelveen en Aalsmeer op 29 augustus 2016

Nieuws -> Informatief

Bron: Gemeente Amstelveen
14-08-2016

Op maandag 29 augustus 2016 begint het nieuwe schooljaar. Om een goede start nog beter te maken kunnen er in samenwerking met de politie en handhaving Amstelveen/Aalsmeer verkeerscontroles bij uw school plaatsvinden. Bij regelmatige controles hebben de politie en de handhaving geconstateerd, dat er gevaarlijke verkeerssituaties rondom de scholen plaats vinden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De nieuwbouw van de 2e Amstelveense Montessorischool aan de Lindenlaan 315 met de nieuwe naam: 'De Linde' in november 2015


Van 29 augustus tot en met 09 september 2016 start de handhaving gemeente Amstelveen-Aalsmeer in samenwerking met de wijkagenten van de politie een actie, waarbij gelet wordt op verkeershinder. Wij zullen, indien dit noodzakelijk is, verbaliserend optreden. U mag hierbij denken aan de volgende parkeersituaties waarop gelet wordt:

-Dubbel parkeren;

-Parkeren in stopverbod;

-Parkeren op het trottoir;

-Stilstaan op de rijweg, waardoor verkeershinder ontstaat;

-Parkeren buiten de vakken in een woonerf;

-Rijden tegen de verplichte rijrichting in.

Mocht u hieromtrent vragen hebben dan kunt u contact opnemen met: Handhaving Amstelveen op telefoonnummer: 020-5404911Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.