Bijgewerkt: 15 april 2021

Vereniging Eigen Huis wil consumenten beschermen tegen de Energiewet

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Eigen Huis
13-02-2021

Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft zich gebogen over het wetsvoorstel Energiewet en een reactie gegeven in kader van de internetconsultatie. Hierin geeft de vereniging aan dat zij de doelstellingen van het wetsvoorstel steunt, maar dat moet worden voorkomen dat de consument het kind van de rekening wordt. 

De energiemarkt gaat in de toekomst ingrijpend veranderen. Het wetsvoorstel Energiewet speelt hierop in, bijvoorbeeld door erop in te zetten dat afnemers van energie actiever worden op de energiemarkt. Een mooi streven, maar  het is alleen niet duidelijk wat dit precies gaat betekenen voor de consument. VEH zou dit graag anders zien. Volgens de vereniging moet er eerst in kaart worden gebracht tegen welke moeilijkheden consumenten aan lopen, of de veranderingen niet veel te complex zijn en of alles nog wel betaalbaar blijft.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen/ SZW - 2014)

Bas van 't Wout (VVD) minister van Economische Zaken en Klimaat


Woonlastenneutraliteit. VEH vindt dat er in het wetsvoorstel geen rekening wordt gehouden met de woonlastenneutraliteit. De netbeheer tarieven zullen de komende jaren enorm gaan stijgen. Dit komt doordat er steeds meer geïnvesteerd wordt in de verzwaring van het net. Daarnaast gaan mensen die aangesloten zijn op gas steeds meer betalen, omdat deze groep steeds kleiner wordt. Netbeheertarieven kunnen daarom volgens VEH niet meer één op één worden doorberekend aan de consument, zoals nu wel gebeurd. De vereniging stelt dat er op voorhand nagedacht moet worden over een systeem waarbij de kosten niet meer alle tarieven dekken.

Warmterecht. Alle woningen worden in de toekomst afgesloten van het aardgas. Voor veel mensen een ingrijpende gebeurtenis. Maar wat gebeurt er als mensen geen recht meer hebben op een aardgas aansluiting, waar hebben ze dan wel recht op? Hier is al veel over gesproken, maar in het wetsvoorstel is hier wederom weinig over geschreven. Volgens de vereniging moet hier meer duidelijkheid in (over?) komen. Daarnaast zouden mensen meer betrokken moeten worden in de keuze van alternatieve verwarming, zoals stadsverwarming of een verzwaard elektriciteit net. En vindt de vereniging dat mensen pas van het gas afgesloten mogen worden wanneer dit ook haalbaar en betaalbaar is. De inwerkingtreding van de energiewet is beoogd in 2022. Meer informatie: Eigen Huis: Energiewet legt rekening verduurzaming en energietransitie bij eindafnemers en Consultatie Energiewet afgerond: tientallen negatieve en positieve reacties van brancheorganisaties

Energiewet. Het wetsvoorstel Energiewet (pdf 85 pagina’s) beoogt de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998 te vervangen en een modern en geactualiseerd ordeningskader te bieden dat de energietransitie ondersteunt en stimuleert en tegelijkertijd bijdraagt aan het doel van een schone energievoorziening die veilig, betrouwbaar, betaalbaar en ruimtelijk inpasbaar is. Het wetsvoorstel is grotendeels gereed. Enkele aspecten zijn niet meegenomen in de consultatie en zullen na de consultatie worden toegevoegd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.