Bijgewerkt: 30 september 2023

Vereniging Eigen Huis peilt, hoe Nederland over de OZB denkt

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Eigen Huis
10-12-2013

Vereniging Eigen Huis peilt hoe Nederland denkt over de onroerendezaakbelasting (ozb). Deze gemeentelijke belasting, die geheven wordt over de waarde van woningen, levert gemeenten jaarlijks 3 miljard euro op. Huiseigenaren en huurders kunnen tot 1 januari 2014 online hun mening geven.

Wie moeten er wel, of geen ozb betalen? Moet de waarde van een eigen huis, de hoogte van het inkomen, of juist de omvang van het huishouden bepalend zijn voor deze belasting? Wat vindt men van de hoogte van de ozb en wat zijn de verwachtingen over de stijging? Dit zijn vragen die in de peiling centraal staan. De ozb-peiling van Vereniging Eigen Huis is anoniem en staat voor iedereen open op www.eigenhuis.nl/ozbpeiling . De uitkomsten van de peiling worden in februari 2014 bekend gemaakt.

De onroerendezaakbelasting is een van de meest besproken belastingen van ons land. Gemeenten beslissen zelf, waar de opgehaalde ozb-gelden aan worden uitgegeven. Dat kan aan algemene voorzieningen zijn, maar ook aan het sluitend maken van de begroting.

ozb Amstelveen
Omslachtige belasting

Huiseigenaren betalen jaarlijks de belastingaanslag die is gebaseerd op de getaxeerde waarde van hun woning. Dit jaar maakten ongeveer 140.000 eigenaren bezwaar tegen de hoogte van hun WOZ-beschikking. Het innen van de ozb is duur: waardetaxaties en het afhandelen van bezwaarschriften kosten ieder jaar ongeveer 150 miljoen euro. De ozb is hierdoor een dure en inefficiënte belastingheffing.

Ozb opbrengst ieder jaar hoger

Vereniging Eigen Huis brengt jaar op jaar de stijging van de ozb in beeld. De vereniging wil deze heffing die alleen aan eigenaren van woningen en ander onroerend goed wordt opgelegd, ter discussie stellen. De totale ozb-opbrengst stijgt ieder jaar, terwijl de huizenprijzen sinds 2009 ieder jaar zijn gedaald. Vereniging Eigen Huis vreest dat deze belasting alleen maar verder zal oplopen als meer gemeenten de inkomsten nodig hebben om tekorten op te vangen.

OZB?

Onroerende zaak belasting (OZB) is een belasting die huiseigenaren jaarlijks aan de gemeente betalen. Ook als u uw pand niet als woning gebruikt, betaalt u OZB. Huurders van woningen betalen geen OZB. Voor panden die niet als woning gebruikt worden, (zoals bedrijfspanden) betaalt u als huurder wel OZB.

De gemeente bepaalt de hoogte van de OZB aan de hand van de WOZ-waarde. Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van het OZB-tarief. Zij moeten wel rekening houden met de totale lastenstijging voor hun inwoners.

Cijfers Amstelveen volgens VEH: Gemiddelde OZB 2013: € 242,72. Gemiddelde OZB 2014: € 244,97. Gemiddelde woonlast 2014 (meerpersoons huishoudens): € 678,47. Percentage stijging: 1,46%. Lees meer over: de Onroerende zaakbelasting op de website van de gemeente Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.