Bijgewerkt: 15 april 2021

Veiligheid en continuïteit van de patiëntenzorg in de regio Amsterdam en omstreken

Nieuws -> Informatief

Bron: Zilveren Kruis/Ziekenhuis Amstelland
02-11-2018

Woensdag 24 oktober 2018 heeft overleg plaatsgevonden tussen de Amsterdamse ziekenhuizen MC Slotervaart, BovenIJ, OLVG, Amsterdam UMC, Ziekenhuis Amstelland, Antoni van Leeuwenhoek, Zaans Medisch Centrum, Zilveren Kruis en de overige zorgverzekeraars. Met het oog op de ontwikkelingen bij MC Slotervaart zijn afspraken gemaakt, waarmee de continuïteit van zorg wordt gerealiseerd. De betrokken partijen hebben de handen inéén geslagen voor de opvang van de patiënten van MC Slotervaart, mocht dit nodig zijn. Alle partijen voelen het maatschappelijk belang om te zorgen dat de patiënten uit Amsterdam, Amstelveen en Zaandam de zorg krijgen die zij nodig hebben. De zorgverzekeraars en de ziekenhuizen waarborgen hiermee de veiligheid en continuïteit van de patiëntenzorg in de regio Amsterdam en omstreken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De ingang van het Ziekenhuis Amstelland op 3 mei 2017


De ziekenhuizen hebben samen met de zorgverzekeraars de capaciteit en zorgvraag geïnventariseerd. Als de situatie zich voordoet dat patiënten van MC Slotervaart moeten worden overgeplaatst, kunnen zij allemaal worden opgevangen. De partijen geven aan dat het constructieve overleg vertrouwen geeft.

De artsen van het MC Slotervaart zijn actief betrokken bij de overdracht van de patiënten. Zij kennen de patiënten en dragen zorg voor een warme overdracht. Alle andere ziekenhuizen in Amsterdam, Amstelveen en Zaandam hebben een coördinator aangewezen die samen met MC Slotervaart deze overdracht zullen begeleiden. De spoedeisende hulp van het MC Slotervaart is gesloten, maar de spoedzorg is op geen enkele wijze in gevaar. De overige zes spoedzorglocaties in Amsterdam en omstreken kunnen deze extra zorg goed leveren en zijn hierop voorbereid. Lees ook het artikel van de Trouw van 2 november 2018: Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen en Zuyderland in Sittard-Geleen in zwaar weer


Update 2 november 2018 14 uur

Toekomst van Ziekenhuis Amstelland is verzekerd

Recentelijk heeft Ziekenhuis Amstelland toekomstbestendige financiële afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars en de bank. Daarmee is het voortbestaan van Ziekenhuis Amstelland verzekerd en kunnen patiënten ook de komende jaren vertrouwen op de ziekenhuiszorg van het Amstelveense ziekenhuis. Ziekenhuis Amstelland heeft op financieel gebied een moeilijke tijd doorgemaakt. Met de nu gemaakte afspraken, kan het ziekenhuis in drie jaar tijd toegroeien naar een financieel gezonde situatie.

Zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis geven aan dat Ziekenhuis Amstelland in de regio absoluut van belang is. In een gezamenlijke verklaring zeggen zij: 'Het ziekenhuis heeft tijdig en proactief contact met ons gezocht, waardoor wij gezamenlijk een toekomststrategie konden bepalen. Bestuurder en medische staf trekken echt samen hierin op. We hebben met elkaar een intensief traject doorlopen. Positief is dat Ziekenhuis Amstelland met constructieve plannen goed op weg is met de reorganisatie. In overleg met de banken en andere stakeholders zijn inmiddels afspraken met Ziekenhuis Amstelland gemaakt voor de komende drie jaar.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

drs. Esther Agterdenbos-van de Ree voorzitter Raad van Bestuur van het Ziekenhuis Amstelland


Voorzitter Raad van Bestuur van Ziekenhuis Amstelland, Esther Agterdenbos zegt: 'Wij zijn blij met de steun van- en de constructieve samenwerking met de zorgverzekeraars. Bij mijn aantreden vorig jaar trof ik een ziekenhuis aan dat het moeilijk had. Van meet af aan was duidelijk dat we aan de bak moesten om het tij te keren. Een reorganisatie hoorde daarbij. De eerste positieve effecten van de reorganisatie zijn inmiddels zichtbaar. Met de financiële steun van de zorgverzekeraars kunnen onze patiënten en medewerkers de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Onze patiënten kunnen blijven rekenen op goede en vertrouwde zorg, nu en in de toekomst.'

Nu deze afspraken er zijn kan het ziekenhuis tot een afronding komen van de jaarrekening 2017, en deze naar verwachting eind december publiceren. De financiële situatie was het gevolg van een combinatie van factoren: 

- De krapte op de arbeidsmarkt, daardoor kon aan de ene kant de capaciteit niet volledig benut worden en aan de andere kant stegen de personeelskosten voor inhuur van personeel. De stijging was niet op te vangen door de afgesproken tarieven met de zorgverzekeraars.

-  Er was onvoldoende kritische sturing op inkoop.

-  De afgelopen jaren is afscheid genomen van diverse deelnemingen. Hiervoor zijn eenmalige kosten gemaakt.

- Hoge ICT-kosten doordat er diverse grote investeringen gedaan moesten worden.

Lees ook het rapport van Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): Aanbod en bereikbaarheid van de spoedeisende ziekenhuiszorg in Nederland 2017 : Analyse gevoelige ziekenhuizen 2017 (pdf 74 pagina’s)
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.