Bijgewerkt: 30 november 2021

Veel ongevallen tijdens het werk

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
05-08-2013

In 2012 liepen 478 duizend werknemers lichamelijk letsel, of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Het betrof 7 procent van alle werknemers. Dit aandeel is al sinds 2005 vrij stabiel. In de horeca en in de bouw gebeuren de meeste ongevallen.

Een derde werknemers met ongeval verzuimt vier dagen, of meer

Bijna de helft van de werknemers die vorig jaar betrokken waren bij een arbeidsongeval, verzuimde hierdoor ten minste één dag. Bij een derde duurde het ziekteverzuim vier dagen, of langer.

arbeidsongeval Amstelveen
(Bron CBS - 2013)

Werknemers met arbeidsongeval naar bedrijfstak in 2012


Ook geestelijke schade

Van de werknemers met een arbeidsongeval liep bijna 70 procent alleen lichamelijk letsel op, zoals een wond, botbreuk, verstuiking of verbranding. Bij ruim 20 procent ging het uitsluitend om geestelijke schade, zoals psychische schade door bedreiging, of agressief gedrag. Bij bijna 10 procent was er zowel lichamelijk letsel, als geestelijke schade.

Meeste arbeidsongevallen in horeca en bouw

De meeste arbeidsongevallen doen zich voor in de horeca en de bouw. Respectievelijk 11 en 9 procent van de werknemers in deze bedrijfstakken waren in 2012 betrokken bij een ongeluk tijdens het werk. In de horeca leidde het merendeel van de ongevallen echter niet tot ziekteverzuim, of duurde het verzuim korter dan één dag. In de bouw daarentegen, was het aandeel ongevallen met één dag, of langer verzuim het hoogst.

Bij vrouwen relatief vaak geestelijke schade door arbeidsongeval

Mannen zijn vaker betrokken bij een arbeidsongeval met lichamelijk letsel dan vrouwen, terwijl vrouwen juist naar verhouding meer te maken hebben met geestelijke schade. Dit hangt onder meer samen met de sectoren, waarin mannen en vrouwen werken. Vrouwen hebben vaker een baan in sectoren, waarin relatief veel ongevallen met geestelijke schade plaatsvinden, zoals de zorg en het onderwijs. Mannen werken vaker in de bouw, waarin betrekkelijk veel arbeidsongevallen voorkomen met lichamelijk letsel.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS