Bijgewerkt: 4 december 2021

Veel chronisch zieken en gehandicapten krijgen toch gluurverhoging

Nieuws -> Informatief

Bron: Woonbond
13-05-2013

De uitzonderingsregeling voor de inkomensafhankelijke huurverhoging (gluurverhoging) voor chronisch zieken, gehandicapten en hun mantelzorgers moet worden verruimd. Dat schrijven de Nederlandse Woonbond, Platform VG en de CG-Raad in een brief aan de Tweede Kamer. Veel mensen met een beperking komen financieel in de knel, als zij geconfronteerd worden met een extra huurverhoging.

De drie organisaties vinden dat de afbakening te strikt is. Zij vragen de Kamerleden andere groepen toe te voegen waarvan niet gevraagd kan worden dat zij ‘doorstromen’ naar een andere woning. Ook moet meer rekening gehouden worden met mantelzorgers.

De lat ligt te hoog

Met de huidige regeling krijgen veel chronisch zieken en gehandicapten toch te maken met een inkomensafhankelijke huurverhoging. Zij moeten minimaal 10 uur zorg vanuit de AWBZ krijgen om binnen de regeling te vallen. De lat ligt daarmee veel te hoog. Vanwege bezuinigingen krijgen namelijk steeds minder mensen die 10 uur toegekend.

Bovendien houdt de regeling onvoldoende rekening met mantelzorgers. Juist huishoudens, waar mantelzorg aanwezig is, krijgen een lage indicatie. Hetzelfde geldt voor  huurders van een woning die al bij de bouw geschikt is gemaakt voor ‘mensen met mobiliteitsbeperkingen: door de aanpassingen in hun woning, hoeven zij geen (of minder)  gebruik te maken van AWBZ-zorg.

gluren Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)

Met de huidige regeling krijgen veel chronisch zieken en gehandicapten toch te maken met een inkomensafhankelijke huurverhoging


Zelfredzaamheid

Voor andere groepen is verhuizen naar een geheel nieuwe omgeving geen reële optie. Zoals blinden en slechtzienden die goed hun weg kunnen vinden in de woning en woonomgeving. Een verhuizing betekent een stap terug in zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Hetzelfde geldt vaak voor mensen met een verstandelijke beperking.

Regeling

Veel huurders hebben de brief over de huurverhoging per 1 juli 2013 inmiddels ontvangen. Dit jaar is de huurverhoging van sociale huurwoningen inkomensafhankelijk gemaakt. Huurders met een huishoudinkomen boven de 33.614 euro kunnen een huurverhoging van 4,5% krijgen. Boven de 43.000 euro is, dat maar liefst 6,5%.

De minister wil hen stimuleren door te stromen naar de commerciële huursector, of een woning te kopen. Voor chronisch zieken en gehandicapten die nu in een geschikte woning wonen is dat echter niet logisch en wenselijk. Daarom wordt voor hen een uitzondering gemaakt. De minister maakte de regeling eind april 2013 bekend.

Gluurverhoging?

Volgens de Woonbond is het een grove inbreuk op de privacy, dat de Belastingdienst inkomensindicaties verstrekt aan verhuurders zonder, dat huurders hiermee instemmen. De Woonbond vreest verder, dat verhuurders de inkomensindicaties ook voor andere doeleinden gaan gebruiken dan het opleggen van een extra huurverhoging, hoewel dit in de wet uitdrukkelijk wordt verboden.

De gluurverhogingen zijn extra huurverhogingen op basis van het huishoudinkomen van twee jaar terug. De gluurverhogingen gelden alleen voor huurders van woningen die onder het puntenstelsel vallen (sociale huurwoningen).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.