Bijgewerkt: 27 september 2023

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2021 in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: Ministerie van Sociale Zaken
18-12-2020

Per 1 januari 2021 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aangepast.

Foto Amstelveen
(Bron Ministerie van Sociale Zaken - 2020)

Brutominimumlonen vanaf 1 januari 2021 (exclusief vakantietoeslag) naar leeftijd


Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van 1.680,00 naar € 1.684,80 bruto per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2021 herzien. Lees verder in het pdf van 6 pagina’s de aangepaste uitkeringsbedragen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.