Bijgewerkt: 27 september 2022

Uitgedoofde vulkaan in Noordzee ontdekt

Nieuws -> Informatief

Bron: TNO/Wetenschap.nu/Wikipedia
09-05-2020

Geologen van de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), hebben bij recent onderzoek een nieuwe vulkaan in de ondergrond van het Nederlandse deel van de Noordzee ontdekt. De vulkaan heeft de naam Mulciber (ook bekend als Vulcanus) gekregen, naar de Romeinse god van het vuur en de vulkanen. -maakte de website Wetenschap.nu bekend.

Mulciber was actief in het late Jura en vroege Krijt, zo'n 150 miljoen jaar geleden, dezelfde periode, waarin de Zuidwalvulkaan in de huidige Waddenzee ook actief was. In deze periode was het gebied rond de Noordzee seismisch actief vanwege de opbreking van het toenmalige supercontintent Laurazië. Later zijn er op andere plekken, o.a. in de Golf van Biskaje en de Atlantische Oceaan breukzones ontstaan, waarbij het gebied rond de Noordzee seismisch rustig werd. De vulkaan werd bedekt door 3.300 m aan sedimentlagen, maar door zoutvloei zijn de as- en basaltresten in ondiepere lagen (zo'n 1.660 m) terecht gekomen, waar het door boringen aangetoond kon worden.In de zomer van 1985 heeft exploratiemaatschappij Amoco bij een boring enkele tientallen meters vulkanische as en basalt aangetroffen. Destijds werd gedacht dat dat resten waren van de Zuidwalvulkaan, wat echter onwaarschijnlijk is gegeven dat die vulkaan zo'n 100 km ten zuidoosten ligt. De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, heeft bestaande gegevens, waaronder seismische gegevens van olie- en gasexploratie, meetgegevens aan het aardmagnetisch veld en boringen geïnterpreteerd in het kader van een algemene geologische studie van de Noordzee, waarbij men tot de conclusie kwam dat het om een oude vulkaan moest gaan. Op 9 mei 2020 werd dit wereldkundig gemaakt. Lees verder: Nieuwe vulkaan ontdekt in Nederlandse ondergrondAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.