Bijgewerkt: 25 juli 2024

Tweedaagse staking van basis- en voortgezet onderwijs in januari 2020

Nieuws -> Informatief

Bron: Algemene Onderwijsbond
25-11-2019

De AOb-leden hebben zich uitgesproken: donderdag 30 én vrijdag 31 januari 2020 gaan het basis- en voortgezet onderwijs plat. 'Het kabinet heeft na alle acties nog steeds niet gezorgd voor structureel extra geld. We voeren nu de druk op: de actiebereidheid is enorm.' - zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Amstelveense leerkrachten in actie tijdens de onderwijsstaking op 6 november 2019 voor het raadhuis van Amstelveen


De cijfers spreken boekdelen: ruim 90 procent van de AOb-leden in het primair en voortgezet onderwijs vindt dat er, na de stakingen van dit jaar, in 2020 vervolgacties nodig zijn. Dat blijkt uit een peiling van de AOb die door ruim zesduizend leden is ingevuld. In het voortgezet onderwijs wil bijna 70 procent van de AOb-leden een tweedaagse staking, in het basisonderwijs is de stakingsbereidheid nog groter: ruim 90 procent van de leden wil twee aaneengesloten dagen staken.

In het basisonderwijs zijn de problemen overduidelijk. Stolk: 'Er is een enorm lerarentekort, dat overal houtje touwtje moet worden opgevangen. Waardoor de werkdruk voor de zittende leraren en ondersteuners enorm stijgt. De salarissen moeten omhoog, zodat het weer aantrekkelijk wordt om te kiezen voor het mooie vak van leraar.'

In het voortgezet onderwijs zijn de problemen voor de buitenwereld minder zichtbaar, bijvoorbeeld doordat er geen hele klassen hele dagen naar huis worden gestuurd. Stolk: 'Maar ook daar is een docententekort, zodat er lessen uitvallen en er onbevoegde docenten voor de klas komen te staan. Wat ook de werkdruk verhoogt voor de collega’s. En dat terwijl Nederlandse docenten al meer uren voor de klas staan dan collega’s in de meeste andere Europese landen. Ook in het voortgezet onderwijs staat de kwaliteit van het onderwijs dus onder druk, ondanks dat docenten zich er drie slagen in de rondte werken om dat zoveel mogelijk te voorkomen.' In totaal is er 2,7 miljard euro extra nodig voor verlaging van de werkdruk en verhoging van de salarissen van al het onderwijspersoneel.

AOb? De Algemene Onderwijsbond, beter bekend als de AOb, is een Nederlandse vakbond voor het onderwijs die aangesloten is bij de FNV. De AOb behartigt de belangen, beantwoordt vragen en organiseert activiteiten als cursussen voor zijn leden. Deze kunnen uit alle sectoren van onderwijs komen: het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroeps- en volwassenenonderwijs, hoger onderwijs en overige zoals werkzoekenden en studenten. Zowel lesgevend als ondersteunend personeel kan lid worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.