Bijgewerkt: 2 december 2021

Toename werkloosheidsuitkeringen vooral in de Randstad

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
04-02-2013

De afgelopen vijf jaar is het aandeel personen met WW en met bijstand toegenomen. Bij de WW is het 77 procent hoger. In de Randstad was de toename relatief groot. De bijstand nam in de periode 2008-2012 met 20 procent veel minder snel toe. In tegenstelling tot de WW was de toename vooral buiten de Randstad - meldt Het Centraal Bureau voor de Statistiek

In de Randstad aandeel WW bijna verdubbeld

Eind juni 2012 ontvingen 277 duizend personen een WW-uitkering, ofwel 25 van elke duizend personen van 15 tot 65 jaar in Nederland. In 2008 ging het om 14 van elke duizend personen; een toename van 77 procent. De toename vond vooral plaats in de Randstad, hier verloren relatief veel mensen hun baan. Zo werd 57 procent van de faillissementen in de jaren 2008- 2011 uitgesproken over bedrijven in de Randstad, terwijl iets minder dan de helft van de bedrijven daar is gevestigd. In de periode juni 2008 tot juni 2012 nam het aandeel personen met WW daar toe met 90 procent.

WW Amstelveen
(Bron CBS - 2013)

Personen met een WW-uitkering, eind juni 2012


Toename buiten de Randstad lager

Buiten de Randstad was de toename lager, namelijk 69 procent. Het aandeel WW-ers lag buiten de Randstad door de jaren heen wel wat hoger. Zo ontvingen eind juni 2012 van elke duizend personen buiten de Randstad 26 personen een werkloosheidsuitkering. In de Randstad waren dat er ruim 23 van elke duizend personen.

Bijstandsafhankelijkheid stijgt minder snel dan WW

Bijstand werd eind juni 2012 verstrekt aan 373 duizend personen. Daarmee ontvingen 34 van elke duizend personen van 15 tot 65 jaar in Nederland bijstand. Ten opzichte van juni 2008 is dat een toename van 19 procent. In de Randstad was de toename 15 procent, buiten de Randstad was die 23 procent. In de Randstad is het aandeel personen met bijstand wel structureel hoger, vooral doordat in de vier grote steden relatief veel bijstandsontvangers zijn.

WW Amstelveen
(Bron CBS - 2013)

Personen met een bijstandsuitkering, eind juni 2012


Arbeidsongeschiktheid blijft afnemen

Eind juni 2012 ontvingen 782 duizend personen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Per duizend inwoners van 15 tot 65 jaar waren dat er 71. Al jaren daalt het aandeel personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering licht. In 2008 waren het er 72 per duizend.

Randstad?

De Randstad of Randstad Holland is een metropoolregio in Nederland, bestaande uit een ring van verstedelijking rondom een meer landelijk gebied, het Groene Hart en omvat de vier grootste steden van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en hun omgeving.

WW

De Werkloosheidswet, of WW is een Nederlandse wet, en een werknemersverzekering die daarin wordt geregeld, die werkloze werknemers, met voldoende arbeidsverleden (voldoen aan de weken-eis) en beschikbaar voor arbeid, een werkloosheidsuitkering biedt.

De uitvoering geschiedt door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De WW wordt gefinancierd met de premies die sinds 2009 uitsluitend door de werkgevers worden betaald. Volgens het Regeerakkoord 2012 gaan de premies omhoog als verrekening van het financiële voordeel, dat werkgevers hebben door de hervorming van het ontslagrecht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS