Bijgewerkt: 18 mei 2021

Tijdens de hittegolf van 2020 overleden naar schatting 3.100 mensen

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
22-08-2020

Tijdens de hittegolf in week 33 (10 tot en met 16 augustus 2020) overleden naar schatting 3.100 mensen. Dit waren ruim 400 meer dan in de weken daarvoor, toen de sterfte relatief laag was. De toename van de sterfte in week 33 hangt samen met de hoge temperatuur. De geregistreerde sterfte aan corona was laag. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar aanleiding van vragen uit de media, op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. Van 5 tot en met 16 augustus 2020 was er een landelijke hittegolf, die relatief lang was (13 dagen) en negen tropische dagen telde.

Eerste duidelijke verhoging sinds sterftepiek tijdens corona-epidemie. De hogere sterfte tijdens de hittegolf volgt op 13 weken van relatief lage sterfte. Daarvoor was de sterfte negen weken verhoogd als gevolg van de corona-epidemie. In week 11 tot en met 19 van 2020 overleden naar schatting bijna 9.000 mensen meer dan wanneer er geen corona-epidemie was geweest. Voor week 33 zijn vanuit de GGD’s 15 in het laboratorium bevestigde COVID-19-patiënten als overleden gemeld aan het RIVM (stand 18 augustus). De verhoogde sterfte in week 33 is dus bijna volledig toe te schrijven aan de hogere temperaturen.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2020)

Tijdens de hittegolf in week 33 (10 tot en met 16 augustus 2020) overleden naar schatting 3.100 mensen. Dit waren ruim 400 meer dan in de weken daarvoor, toen de sterfte relatief laag was


Sterfte stijgt met temperatuur. In 2019 waren er twee hittegolven, van 22 tot en met 27 juli en van 23 tot en met 28 augustus. Met name die eerste hittegolf in 2019 kenmerkte zich door hogere temperaturen dan ooit gemeten in Nederland. Toen overleden bijna 400 mensen meer dan in een gemiddelde week in de zomerperiode. Uit eerder onderzoek van het CBS en het NIDI blijkt dat hoge temperaturen samenhangen met een verhoogde sterfte. In juli 2006, toen een van de langste (16 dagen) en meest intense hittegolven plaatsvond in zeker 100 jaar, stierven naar schatting 1.000 mensen meer dan in een gemiddelde julimaand. De laatste jaren lijkt de samenhang minder sterk, in 2018 leidden de hittegolven zelfs tot nauwelijks extra sterfte. Mogelijk is er een verband met de hogere sterfte in de koude winter met een griepepidemie eerder dat jaar.

Vooral meer 80-plussers overleden. Extra sterfte tijdens een hittegolf doet zich voornamelijk voor bij personen van 80 jaar en ouder. Ook voor de recentste hittegolf is dit te zien. Naar schatting gaat het om 300 mensen van 80 jaar en ouder, net als tijdens de hittegolf van 2019. De cijfers over week 33 zijn een schatting op basis van 85 procent van de overlijdensberichten. Vrijdag 28 augustus publiceert het CBS uitgebreidere cijfers over de sterfte in week 33. De cijfers zijn dan meer compleet waardoor een beter beeld gegeven kan worden van de sterfte in de langdurige zorg, naar leeftijdsgroepen en per regio.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.