Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Subsidies van isolatie en warmtepomp worden in 2021 verlaagd

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Eigen Huis
23-12-2020

De subsidieregelingen voor isolatie en warmtepompen gaan per 1 januari 2021 op de schop. Dat maakte het kabinet deze week bekend in de Staatscourant. De wijzigingen hebben consequenties voor huiseigenaren die willen verduurzamen-meldt de Vereniging Eigen Huis.

Met ingang van volgend jaar is er nog één subsidieregeling, de ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie), voor zowel het isoleren van de woning als voor de aanschaf van warmtepompen, zonneboilers en aansluiting op een warmtenet. Ook het totale budget wordt minder. Nu is er voor de verschillende subsidiepotten samen ongeveer 180 miljoen euro beschikbaar, in 2021 is dat 124 miljoen euro. De isolatiesubsidie voor VvE’s, de SEEH (Subsidieregeling energiebesparing eigen huis), blijft nog wel bestaan.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2016)

Voor welke duurzame warmtebron kan ik subsidie aanvragen?


Voorwaarden nieuwe subsidieregeling. Er zijn diverse voorwaarden verbonden aan de nieuwe subsidieregeling. Voor de subsidie moeten minimaal twee isolatiemaatregelen worden uitgevoerd of één isolatiemaatregel én de aanschaf van bijvoorbeeld een warmtepomp of zonneboiler. Als je een warmtepomp of zonneboiler wil aanschaffen of je laat aansluiten op een warmtenet volstaat één maatregel. De subsidie kan pas worden aangevraagd als de maatregelen zijn uitgevoerd en betaald. Op 4 januari 2021 publiceert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de precieze voorwaarden en kan de subsidie worden aangevraagd.

Opvallende wijzigingen. Ten opzichte van de huidige regelingen wordt een aantal zaken versoberd. Zo is het maximale subsidiebedrag voor isolatie verlaagd. En ondanks de oproep van Vereniging Eigen Huis vervalt ook de subsidie voor waterzijdig inregelen. Dit is opvallend, want waterzijdig inregelen is sinds dit jaar verplicht voor huiseigenaren en kan een enorme kostenpost zijn. Nieuw is dat er een subsidie komt voor de aansluiting van een woning op een warmtenet. Eerder heeft de vereniging daarvoor al gepleit. De kosten van een aansluiting zijn zeer fors.

Snel actie vereist. Wie nog gebruik wil maken van de huidige subsidieregelingen moet snel zijn: dien uiterlijk 31 december de aanvraag in. Ook nu geldt dat de subsidie pas kan worden aangevraagd als de maatregelen zijn uitgevoerd en betaald.

Dit vindt de vereniging. Het is positief dat er ook volgend jaar subsidie is voor isoleren, warmtepompen en nu ook voor de aansluiting op een warmtenet. Wel pleit de vereniging voor meer bestendigheid in het subsidiebeleid. 'Elk jaar worden huiseigenaren overvallen door wijzigingen in de subsidieregelingen. Subsidiepotten raken op of spelregels worden halverwege de wedstrijd gewijzigd'- aldus Maarten Eeke van der Veen beleidsadviseur Verduurzamen. Hij noemt het bijzonder jammer dat de totale subsidiepot naar beneden gaat. Het zou volgens Van der Veen goed zijn als de minister een garantie kan geven dat de subsidiepot wordt aangevuld als die gedurende het jaar opraakt. 'Dat geeft zekerheid en vertrouwen bij huiseigenaren om te investeren in de verduurzaming van de woning.' Komende weken wordt de website van Vereniging Eigen Huis geüpdatet met de laatste informatie over de nieuwe subsidievoorwaarden. Ook op de website van de RVO is meer informatie te vinden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.