Bijgewerkt: 5 december 2021

Straks in elk gebouw in Nederland een rookmelder

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
27-02-2020

Voor nieuwbouw geldt dat op iedere verdieping, waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops wil dat deze verplichting ook gaat gelden voor bestaande bouw. Het voorstel om dit vast te leggen in bouwregelgeving is inmiddels in internetconsultatie gegaan. Hiermee geeft de minister invulling aan het advies van brandweer, gemeenten, vastgoedeigenaren en de bouwende partijen om rookmelders voor alle woningen verplicht te stellen. 

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen/Rijksoverheid - 2018)

Raymond Knops (CDA) staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Minister Knops: 'De meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook. Rookmelders redden dus mensenlevens. Uit TNO-onderzoek van afgelopen jaar blijkt dat rookmelders in alle woningen het risico op dodelijke slachtoffers vermindert. Daarom wil ik het Bouwbesluit op dit punt aanpassen en rookmelders niet alleen verplicht stellen voor nieuwbouw maar ook voor bestaande bouw.'

Inwerkingtreding. Om gebouweigenaren voldoende tijd te geven deze maatregelen in alle bestaande woningen door te voeren, zal deze verplichting pas per 1 juli 2022 ingaan. Ook worden hiermee problemen voorkomen bij de levering en beschikbaarheid van rookmelders bij leveranciers. Reageren op deze internetconsultatie kan tot 21 maart 2020 via: https://www.internetconsultatie.nl. Daarnaast ligt het voorstel ook voor bij de VNG en voor advies bij het Adviescollege toetsing regeldruk. De planning is om het voorstel in april aan te bieden aan de Tweede Kamer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.