Bijgewerkt: 5 oktober 2022

Stijging aantal verkeersslachtoffers tijdens de coronacrisis

Nieuws -> Informatief

Bron: ANWB
15-05-2020

De ANWB vindt het zeer zorgelijk dat het verkeer onveiliger lijkt te worden, ondanks afname van de mobiliteit als gevolg van coronacrisis. Onderzoeksbureau VIA publiceerde een onderzoek, waaruit blijkt dat het aantal verkeersslachtoffers tegen de verwachting in tijdens de coronacrisis niet is gedaald. Vooral onder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers, voetgangers en kinderen zijn meer slachtoffers gevallen. Daarnaast is er een toename van het aantal snelheidsovertredingen. De ANWB (Algemene Nederlandsche Wielrijders-Bond) roept steden en provincies op om te investeren in veilige infrastructuur voor fietsers, wandelaars en automobilisten.

Foto Amstelveen
(Bron Piqsels - 2020)

Een zwaar beschadigde auto na een aanrijding


Er wordt meer gefietst en gewandeld in steden en dat zal nog verder toenemen als gevolg van het coronavirus. Daarom benadrukt de ANWB dat aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers steeds belangrijker wordt. De ANWB pleit dan ook onverminderd voor een veilige inrichting van de wegen en fietspaden in steden. Meerdere gemeenten maken al actief gebruik van de ontwerpmethodiek 'Verkeer in de Stad' die door de ANWB is ontwikkeld.

Ook de fietspaden buiten de stad moeten veilig zijn, zeker met het oog op het intensieve recreatieve gebruik ervan. Daarnaast vindt de ANWB dat er strikt gehandhaafd moet worden op snelheidsovertredingen. Ook vraagt de ANWB aandacht voor kinderen die weer naar school gaan en roept ouders op om zoveel mogelijk hun kinderen met de fiets of lopend naar school te brengen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.