Bijgewerkt: 26 september 2022

Steeds meer mensen verlaten Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
11-08-2011

In de eerste helft van 2011 verlieten ruim 58 duizend personen Nederland. Dat zijn er bijna 5 duizend meer, dan in dezelfde periode vorig jaar. In dezelfde periode vestigden zich 66,6 duizend personen vanuit het buitenland in Nederland, een stijging van bijna 2 duizend. Het migratieoverschot in het eerste halfjaar van 2011 daalde door deze ontwikkelingen naar 8,2 duizend personen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De stijging van het aantal emigranten is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan in Nederland geboren personen die vertrekken. De stijging van het aantal immigranten betreft vooral mensen die in de Europese Unie zijn geboren. Het meest toegenomen is het aantal Polen. De grootste groep immigranten, in Nederland geboren personen die terugkeren, daalde echter.

In de eerste helft van 2011 werden in Nederland 88,5 duizend kinderen geboren, 500 minder dan in dezelfde periode een jaar geleden. Tegenover de geboorten stonden 68 duizend overleden personen. Dat zijn er 900 minder dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. Dat komt mede door het vrijwel uitblijven van sterfte door griep in het voorjaar 2011. Per saldo groeide de bevolking met bijna 29 duizend personen.

aarde Amstelveen
(Foto NASA / Amstelveenweb.com - 2011)

In de eerste helft van 2011 verlieten ruim 58 duizend personen Nederland


Gemeentelijke Basisadministratie

Het CBS stelt statistieken over de bevolkingsgroei samen op basis van informatie uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van alle Nederlandse gemeenten. De bevolkingsgroei bestaat uit vier componenten: geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. Niet alle mutaties worden bij gemeenten gemeld.

Als een gemeente vaststelt, dat een persoon niet woont op het adres, waar hij of zij staat ingeschreven, wordt een administratieve afvoering doorgevoerd. Als later wordt vastgesteld, dat de desbetreffende persoon toch op hetzelfde adres, of op een ander adres verblijft, vindt een administratieve opneming plaats. Het saldo van deze administratieve correcties betreft vooral personen die uit Nederland zijn vertrokken zonder dit bij de gemeente te hebben gemeld.

Saldo

Daarom wordt het saldo van deze correcties meegeteld bij de emigratie. Daarnaast worden door het CBS correcties uitgevoerd, omdat de informatie die het CBS ontvangt over de bevolkingsgroei inclusief administratieve correcties niet exact overeenkomt met het verschil tussen de inwonertallen in twee opeenvolgende jaren. Deze overige correcties worden meegeteld in het cijfer van de bevolkingsgroei van december. De cijfers in dit bericht over immigratie en emigratie hebben betrekking op personen die ingeschreven staan in respectievelijk uitgeschreven worden uit de GBA.

Aan het inschrijvingscriterium wordt voldaan, indien de verwachte verblijfsduur in Nederland in het halfjaar volgend op de vestiging ten minste vier maanden bedraagt. Voor emigratie geldt dat de verwachte verblijfsduur in het buitenland in het jaar volgend op het vertrek ten minste acht maanden bedraagt. De cijfers over 2011 hebben een voorlopig karakter.

Emigratie?

Emigratie is de handeling van het verlaten van een land, of regio en in een andere te vestigen. Het is hetzelfde als immigratie, maar vanuit het perspectief van het land van herkomst.

Er zijn vele redenen waarom mensen er voor kiezen om te emigreren. Sommige gaan emigreren door religieuze, politieke of economische redenen, anderen hebben persoonlijke redenen, zoals het huwelijk. Sommige mensen wonen in de rijke landen met koude klimaten, die ervoor kiezen om te verhuizen naar warmere klimaten wanneer ze met pensioen gaan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.