Bijgewerkt: 18 april 2021

Steeds-meer-mensen in Nederland overlijden door een val

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
26-10-2017

In 2016 overleden 3.884 inwoners van Nederland door een val, bijna 400 (11 %) meer dan in 2015. De laatste 20 jaar nam het aantal dodelijke slachtoffers van een val trendmatig toe, de laatste vijf jaar zelfs met 60 procent. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2016 kregen 5 077 inwoners van Nederland een dodelijk ongeval. Van hen overleden 3 884 als gevolg van een dodelijke val. Dit zijn gemiddeld 10,6 fatale vallen per dag. Er overleden veel minder mensen door een vervoersongeval (656), door vergiftiging (186), of door verdrinking (86). Er overleden dus bijna zes keer zoveel mensen door een val als in het verkeer.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2017)

Overledenen door accidentele val per 100 duizend van de bevolking (gestandaardiseerd) tussen 2008 en 2015


Rekening houdend met de veranderende samenstelling van de bevolking naar leeftijd is het sterftecijfer door accidentele val tot 1998 trendmatig gedaald, vooral voor vrouwen. Daarna ging de sterfte geleidelijk omhoog. De laatste vijf jaar is zowel bij mannen als vrouwen het aantal dodelijke vallen met bijna 40 % gestegen. De toename van het aantal slachtoffers door dodelijke vallen komt dus niet alleen door de vergrijzing.

In 2016 was drie kwart van de overledenen door een accidentele val 80 jaar, of ouder. Tot 80-jarige leeftijd overlijden meer mannen dan vrouwen door een val, op latere leeftijden neemt de sterfte van vrouwen sterk toe. Bij vrouwen was 84 procent van de overledenen door een val ouder dan 80 jaar, bij mannen was dit 66 procent. Van de vrouwen was 42 procent van de overledenen 90 jaar, of ouder, van de mannen 22 procent. Het aantal dodelijke vallen neemt het sterkst toe bij de 90-plussers. Tussen 2011 en 2016 is dat aantal zelfs bijna verdubbeld, van 682 in 2011 tot 1 308 in 2016. Ook gecorrigeerd voor de veranderende leeftijdssamenstelling van de bevolking is de stijging van het aantal dodelijke vallen het grootst bij deze groep hoogbejaarden.

Dodelijke ongevallen? Ieder overlijden, dat het gevolg is van een ongeval, zoals vervoersongeval, val, verdrinking en vergiftiging. Euthanasie en geweld, waaronder moord, zelfdoding en doodslag vallen niet onder ongevallen. Ook complicaties van medische behandelingen, verslikking en wettelijke interventie worden niet bij de ongevallen geteld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.