Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Start werkzaamheden aan de afrit 5 Stadshart-Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijkswaterstaat /Count & Cooper
17-11-2020

Vanaf maandag 23 november 2020 start aannemer VEENIX met de werkzaamheden voor het verleggen van aansluiting 5 aan Stadshart-Amstelveen. Het gaat om de afritten voor verkeer  vanuit het oosten en het westen (knooppunten Holendrecht en Badhoevedorp) en de oprit voor verkeer richting het oosten (knooppunt Holendrecht). Door het verleggen van op- en afritten 5 heeft VEENIX ruimte om de verdiepte ligging te bouwen en is het tegelijkertijd mogelijk om het Stadshart bereikbaar houden voor verkeer tijdens de bouwperiode. VEENIX bouwt een tijdelijke brug voor voetgangers ter hoogte van het Bovenlandpad. Deze wordt in gebruik genomen op het moment dat de onderdoorgang bij wooncomplex The Mayor open gaat. Naar verwachting is dit in het voorjaar van 2022. Rijkswaterstaat heeft deze brief naar de buurtbewoners gestuurd op 13 november 2020:

'Beste bewoner,

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt aannemer VEENIX aan de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht (A9BAHO). De werkzaamheden aan de A9BAHO maken deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Met deze brief informeren wij u over werkzaamheden in uw directe omgeving. De voorbereidende werkzaamheden rondom de A9 bij het Stadshart zijn zo goed als klaar. Dit betekent dat wij starten met de uitvoerende werkzaamheden. We starten met het realiseren van de tijdelijke verkeerssituatie en dit duurt tot medio 2022. Wij gaan aan de slag met het bouwen van de tijdelijke op- en afritten (Amstelveen-Stadshart), het aanpassen van de Keizer Karelweg, het bouwen van de tijdelijke bruggen bij het Kazernepad en de Amsterdamseweg en de aanleg van de tijdelijke bypass (extra rijstroken) ten zuiden van de A9. Vanaf medio 2022 kunnen we dan starten met de bouw van de verdiepte ligging. Dit duurt tot eind 2026.

Foto Amstelveen
(Foto Irvin van Hemert/Rijkswaterstaat - 2020)

Luchtfoto van rijksweg A9 ter hoogte van Stadshart Amstelveen boven op- en afrit 5 in oktober 2020


Start werkzaamheden verleggen op- en afritten 5 (Amstelveen-Stadshart). We beginnen eind november met de werkzaamheden voor het verleggen van de op- en afritten 5. De op- en afritten verleggen wij zodat u gebruik kunt blijven maken van op- en afrit 5 en wij genoeg ruimte hebben om de verdiepte ligging te bouwen. Op de afbeelding op de volgende pagina staat met zwarte lijnen aangegeven waar de tijdelijke op- en afritten komen te liggen. Aan de zuidzijde van de A9 wordt de op- en afrit 5 maximaal ongeveer 30 meter naar het zuiden verplaatst. Het begin van afrit 5, komende vanuit Holendrecht, wordt een paar honderd meter naar het oosten verlegd, richting de Beneluxbaan. Hierdoor wordt de afrit langer. Daarnaast wordt de oprit ongeveer 10 meter naar het noorden verplaatst. De oprit richting Badhoevedorp gaat straks met een lus over de werkzaamheden aan de verdiepte ligging heen. Deze wordt in een latere fase gerealiseerd.

De werkzaamheden hebben wij verdeeld over drie vakken. Op de afbeeldingen hieronder ziet u vak A bij het sportveld van het Keizer Karel college, vak B bij de Burgemeester Rijnderslaan en vak C bij het Meanderpark. In deze vakken gaan wij aan het werk. Onder de afbeelding geven wij een omschrijving van de werkzaamheden die zullen plaatsvinden. In de bijlage bij deze brief kunt u de locatie van de werkzaamheden en de planning per vak vinden.

In vak A en B starten wij vanaf eind november met de aanleg van een tijdelijke in- en uitrit voor het bouwverkeer. In vak C maken wij gebruik van de in- en uitrit die eerder ook zijn gebruikt (onderaan de afrit). De bouwterreinen zetten wij af met bouwhekken, waar deze niet op een andere manier (bijvoorbeeld door een sloot die blijft liggen) zijn afgeschermd.

Vervolgens dempen we in ieder vak een deel van de sloten door er zand in te storten. Dit is nodig waar de sloten op de locatie van de tijdelijke op- en afritten liggen. We brengen vervolgens extra zand aan om de grond onder de tijdelijke op- en afritten te verstevigen (inklinken). Vanaf 7 december 2020 plaatsen we damwanden in vak C. Vak A volgt 14 december en vak B op 8 januari 2021. Deze damwanden zijn nodig om de grond op zijn plek te houden en / of het grondwater tegen te houden.

Vervolg. Na deze werkzaamheden starten wij met het asfalteren en inrichten van de weg van de op- en afritten, de werkzaamheden aan de aanpassingen van de Keizer Karelweg onder de A9 en het realiseren van een fietsbrug en fietspad aan de oostzijde van de Keizer Karelweg. U ontvangt hierover in januari 2021 meer informatie.

Foto Amstelveen
(Bron Rijkswaterstaat - 2020)

Locaties van de werkzaamheden en planning langs de A9


Wat merkt u ervan? Bouwen zonder hinder gaat helaas niet. We doen ons uiterste best om hinder te beperken. Wij werken op reguliere werktijden van maandag t/m zaterdag van 07.00 tot 19.00 uur. Het intrillen van de damwanden levert hevige trilling- en geluidhinder op. Bij uw woning heeft u zo’n twee weken hevige hinder van het plaatsen van de damwanden. Daarvoor en daarna zijn de werkzaamheden verder weg en verwachten we dat de hinder minder zal zijn. De damwanden dicht bij het Keizer Karel college plaatsen wij buiten schooltijd, om de hinder voor de leerlingen te beperken.

Bij de werkzaamheden voor het realiseren van de inritten voor het bouwverkeer en het aanbrengen van het zand ondervindt u hinder door de aanwezigheid van graafmachines en vrachtverkeer dat bezig is met het storten van zand. De kiepwagens hebben rubberen aanslagdoppen om de geluidhinder van het zand storten te beperken. Bij het storten van het zand kan het zand gaan verstuiven. Om dit te voorkomen houden we het indien nodig nat. Voorlopig veranderen wij niets aan de geluidschermen die er staan. Na het afronden van de werkzaamheden aan de op- en afritten en de bypass worden er tijdelijke geluidschermen geplaatst van drie meter hoog.

Bereikbaarheid fietsers. Om gebruik te maken van de in- en uitrit voor het bouwverkeer vanaf de Keizer Karelweg naar vak A moeten wij helaas het fietspad aan de westzijde van de Keizer Karelweg afsluiten tussen de Ouderkerkerlaan en de Thorbeckelaan. Het blijft wel mogelijk om het fietspad aan de oostzijde van de Keizer Karelweg te gebruiken. U kunt bij de Ouderkerkerlaan en de Thorbeckelaan oversteken naar de oostzijde van de Keizer Karelweg.

Afsluiten Bovenlandpad. Om de tijdelijke afrit 5, komende vanuit knooppunt Holendrecht, te kunnen realiseren, moeten we het Bovenlandpad afsluiten vanaf 1 december. Fietsers en voetgangers kunnen vanaf 1 december gebruik maken van de Keerpuntweg of de Keizer Karelweg. De extra reistijd is ongeveer 10 minuten voor voetgangers en 5 minuten voor fietsers. We gaan een tijdelijke brug bouwen voor voetgangers ter hoogte van het Bovenlandpad. Deze wordt in gebruik genomen op het moment dat de onderdoorgang bij The Mayor opengaat. Naar verwachting is dit in het voorjaar van 2022.

Foto Amstelveen
(Bron Rijkswaterstaat - 2016)

Een stevig in Photoshop gemanipuleerde luchtfoto ter hoogte van Amstelveen na de verbreding van de rijksweg A9


Meer informatie. Vragen over bovenstaande werkzaamheden kunt u stellen via vragen@veenix.nl. Meer informatie over de werkzaamheden aan de A9BAHO vindt u op het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat www.bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl. U kunt zich daar ook abonneren op de nieuwsbrief van het project. Voor vragen of opmerkingen over het project kunt u contact opnemen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002. Belevingscentrum InZicht in Amstelveen is door de aangescherpte maatregelen om het coronavirus terug te dringen gesloten. Wel kunt u per e-mail via inzicht@amstelveen.nl vragen stellen of een digitale afspraak maken. Op www.amstelveeninzicht.nl vindt u hier meer informatie over.

Met vriendelijke groet, Dawn Tulling communicatiecoördinator VEENIX

Bouwcombinatie VEENIX. Op dinsdag 9 juni 2020 verstrekte Rijkswaterstaat (RWS) het zogeheten ‘Aanvangscertificaat’ aan bouwcombinatie VEENIX. Met een prijskaartje van meer dan € 700 miljoen is de uitbreiding van de A9 een van Nederlands grootste infrastructuurprojecten voor de komende jaren. Het traject tussen Schiphol-Amsterdam-Almere is volgens RWS een van de drukste verbindingen van ons land en de afgelopen jaren liep de filedruk op. Dit deed de regering besluiten tot een grootschalige weguitbreiding, bestaande uit vijf fases. Na eerder onder meer het traject tussen Diemen en Almere (A1) en de A6 naar/van Almere te hebben verbreed, was het nu de beurt aan de vijfde en laatste fase: de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht.

De A9 wordt verbreed naar vier rijstroken per rijrichting en er wordt een wisselbaan aangelegd. Bij Amstelveen wordt de A9 verdiept aangelegd en komen drie overkappingen met groenvoorzieningen zodat inwoners van Amstelveen kunnen genieten van een park in plaats van een snelweg. Sommige van de bestaande kunstwerken worden gerenoveerd, andere worden vervangen. VEENIX is een consortium bestaande uit de Australische investeringsbank Macquarie, de Duitse technologie-gigant Siemens, het Spaanse bouwbedrijf FCC en het Rotterdamse projectmanagementbureau Count & Cooper, dat strategisch bouwadvies, tenderexpertise en projectmanagement levert. Het project wordt volgens de planning van RWS opgeleverd tegen eind 2026. Na de realisatie is VEENIX nog veertien jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van het wegdeel.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.