Bijgewerkt: 8 augustus 2022

Schoolbestuur Amstelwijs nog rijker

Nieuws -> Informatief

Bron: Herbert Raat
18-03-2009

Door Herbert Raat (VVD)
Herbert Raat Amstelveen

Als reactie op mijn vorige log waarin bleek, dat basisscholen in Amstelveen goed in de 'slappe was' zitten, kreeg ik een mailtje van algemeen directeur Heijtel van schoolbestuur Amstelwijs. Strekking van de mail: het onderzoek van de Algemene Onderwijsbond was over de situatie in 2006 en sommige reserves moeten zij doen, kortom niks aan de hand.

Via een financieel adviseur op onderwijsgebied kreeg ik de cijfers over 2007 Download CFI-AMSTELWIJS-2007.pdf, daaruit blijkt,dat de reserves van Amstelwijs nog hoger zijn geworden. Deze week gaan we in de gemeenteraad praten over de reserves. Ook in de medezeggenschapsraad van Amstelwijs zijn vragen over de reserves.

Uitgangspunt voor de VVD is dat een 'ruime' reserve goed is, maar reserves mogen geen doel op zich worden. Van de schoolbesturen mogen we goede meerjaren investeringsplannen verwachten waar onze kinderen en leerkrachten in de klas wat aan hebben.

Overigens is het goed dat directeur Heijtel reageert. Bij het andere schoolbestuur Amstelland blijft het stil, terwijl zij waarschijnlijk nog rijker zijn. Ook onze eigen kinderen gaan naar één van de basisscholen van Amstelland. Wij hebben zoals zoveel basisscholen in Amstelveen fantastische docenten, een goede directeur en veel betrokken ouders die zich het vuur uit de sloffen lopen voor de kinderen.

Zij verdienen meer ondersteuning van hun bestuur. Uiteraard wil ik niet het beeld neerzetten, dat onze schoolbesturen á la woningbouwvereniging Rochdale in dure Maseraties rondrijden. Wel is het van belang, dat door de overkoepelende schoolbesturen de scholen niet worden gezien als 'werkmaatschappijen' voor het hoofdkantoor. Het gaat erom dat de talenten van onze kinderen in Amstelveen de ruimte krijgen en zij het beste onderwijs krijgen in een goede omgeving.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.