Bijgewerkt: 19 mei 2024

Rijstroken A9 open zodat Operatie Middeneiland kan beginnen

Nieuws -> Informatief

Bron: RWS/Amstelveenweb
27-03-2023

Zo af en toe regelt Rijkswaterstaat een fietstocht langs specifieke zaken waar men aan de A9 bezig is. Eén van de redactieleden van Amstelveenweb ging weer mee, want op die manier hoor je meer dan in de informatiefolders staat. En tevens is degene die de rondleiding verzorgt, de heer Peter Hollaar, een geduldig man en beantwoordt alle vragen zoveel mogelijk. De fietstocht vond plaats op 22 maart 2023, maar de inleidende overzichtsfoto?s zijn van 17 maart 2023

Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

Overzichtsfoto van de werkzaamheden op 17 maart 2023, genomen vanaf de tweede Meandertoren
richting Keizer Karelweg viaduct


Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

Foto vanaf de Meander: De voorste weg met groene auto?s wordt de werkverkeerweg
de weg met oranje huisjes wordt de weg richting Haarlem


Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

Laatste foto vanaf de Meander waarbij te zien is dat het Meanderparkje ietwat is omgewoeld!

Na een presentatie fietsten we door het rommelige Meanderpark richting het afgesloten fietspad ?Het Bovelandpad?. Hier werd uitgelegd hoe het allemaal gaat verlopen met de A9 en dat uiteindelijk hier een heel mooi Bovenlandpad terugkomt. Over de snelweg want die loopt dan door de verdiepte bak - Zie foto.

Amstelveen
(Dia van RWS presentatie - 2023)

De foto is wel wat ouder want hier is nog het oude KPMG gebouw in beeld, terwijl dat al bijna helemaal omgebouwd is.
Verder spreekt de foto voor zich.

Het was interessant om weer een stukje van vervolgacties aan de A9 te zien, want ‘Operatie Middeneiland’ gaat uitgevoerd worden. Dat betekende dat vanaf vrijdag 24 maart 2023 vanaf 20.00 uur tot maandag 27 maart 2023 tot 5.00 uur de A9 was afgesloten vanaf knooppunt Holendrecht tot aan knooppunt Badhoevedorp. Het verkeer komende vanuit de richting Amsterdam/Utrecht, richting Haarlem/Schiphol, werd omgeleid via de A2, A10 en de A4. Ook werd de noordelijke rijbaan dat weekend aangesloten op de bypass (tijdelijke rijstroken aan de zuidzijde van de A9 ter hoogte van Amstelveen). Die bypass is nodig om ruimte te maken aan de noordkant van de A9 zodat de aannemer VeenIX kan starten met de bouw van de noordelijke bak van de verdiepte ligging. De zuidelijke rijbaan van de bypass werd eerder al in gebruik genomen. Vanaf maandag 27 maart 2023 reed al het verkeer ter hoogte van Amstelveen vanaf 5.00 uur over de bypass.


Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

Bon van VeenIX voor de bewoners in een straal van 65 db of meer vanwege de geluidsoverlast

Geluidhinder
Aangezien alle werkzaamheden voor geluidshinder zorgen, werden de omliggende bewoners daarover geïnformeerd. Het was namelijk zo, dat bij de nachtelijke werkzaamheden 65 decibel of meer geluid op de gevel van de woningen te verwachten was. In die straal kreeg men per bewoner een overnachtingsvoucher ter waarde van € 240,00 en men mocht zelf de overnachtingslocatie uitzoeken. Sommige bewoners maakten er dankbaar gebruik van, terwijl anderen hun voucher bewaren, want die vinden het wel interessant om de werkzaamheden te volgen en gaan liever weg als het mooi weer is. Tevens kregen al deze bewoners op maat gemaakt oordopjes dus als zij thuis bleven, was dat ook een uitkomst.

De geluidshinder werd voornamelijk veroorzaakt door drie zaken:
 • Frees- en sloopwerkzaamheden om de oude A9 weg aan te sluiten op de noordelijke rijbaan A9.  
 • Frees- en sloopwerken voor het aansluiten van de nieuwe toerit 5 op de A9.
 • Freeswerk op het viaduct Keizer Karelweg.

 • Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  Het freeswerk is het verwijderen van het oude asfalt en dat maakt flink herrie. De vangrails wordt ook met het nodige geluid verwijderd. Naast dat freeswerk werd er fundering aangebracht voor de nieuwe tijdelijke weg door een puinlaag te storten en ging men nieuw asfalt aanbrengen - ZOAB.

  ZOAB
  De nieuwe rijbanen zijn allen voorzien van ZOAB (zeer open asfalt beton), ook wel fluisterasfalt genoemd. Het is een mengsel met relatief veel grof granulaat (steenslag) en relatief weinig fijnere bestanddelen. Bij ZOAB is er een open structuur en bij twee lagen ZOAB geeft dit al een reductie in decibellen. Maar de open structuur is minder plezierig bij ijzel, want het vocht bevriest en daardoor barst het ZOAB open en gaat dus stuk.

  Viaduct van A9 - Keizer Karelweg
  Het is niet alleen dat de mensen voor het maart weekend die voucher kregen. Ook in april is er een actieve werkperiode namelijk van 20 tot 24 april 2023. Dan wordt het hele viaduct dat boven de Keizer Karelweg ligt verwijderd. Overdag kan er wel over de Keizer Karelweg gereden worden, maar ‘s nachts niet. Het mooie is dat alle betonliggers hergebruikt worden, want in Limburg gaat men die van het Keizer Karelweg viaduct gebruiken en van het viaduct over de Beneluxbaan gaan naar de N201, waar men een viaduct wil aanleggen en al met de voorbereidingen rekening houdt dat de liggers van dit viaduct passen.

  De aannemer is verantwoordelijk voor 15 jaar onderhoud en daarom worden, behalve de Schipholbrug, alle viaducten vervangen, dus ook het viaduct dat over de Beneluxbaan loopt. Bij Rijkswaterstaat spreekt men overigens niet over viaducten, maar over kunstwerken met een kleine k.

  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  Foto van 22 maart 2023 vanaf het tijdelijke viaduct bij de Annakerk. De weg richting Haarlem ligt klaar


  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  Foto van 22 maart 2023 vanaf de uitkijktoren tijdens de fietstocht. Er worden, alweer, tijdelijke geluidsschermen geplaatst langs de weg die op 27 maart 2023 opengaat


  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  De geluidschermen worden telkens hergebruikt, zie tekeningen erop

  Tunnelbak
  Als het viaduct van de Keizer Karelweg is verwijderd, kan men daar al beginnen met de tunnelbak van 249 meter. Het heet tunnelbak en geen tunnel met reden, want in Europa is afgesproken dat men van een tunnel spreekt vanaf 500 meter en in Nederland vanaf 250 meter. In een tunnel moeten dan ventilatoren, nooduitgangen en nog veel meer worden aangelegd. In Europa heeft men gesteld dat elke 400 meter een nooduitgang moet komen en in Nederland heeft men gesteld dat het om de 100 meter moet. Alle tunnels in Nederland hebben dat, behalve de Velsertunnel, aangezien die al gebouwd was voor de Europese richtlijn.

  Al die maatregelen zijn niet nodig in een tunnelbak ook wel verdiepte bak genoemd en vandaar dat men bedacht heeft om de drie tunnelbakken allemaal maar 249 meter lang te maken. Ook heeft een tunnel vier beton wanden en een landtunnel drie want die heeft geen betonnen bodem nodig. Wel wordt er rekening gehouden met het zomerpeil en winterpeil van het water en legt men in het midden toch een deel beton.

  Schipholbrug
  Voorafgaand aan de fietstocht vertelde de heer Hollaar ook nog over de Schipholbrug. Deze brug blijft bestaan en wordt niet vervangen aangezien die nog zeker 70 jaar meekan. Wel worden de kleppen van de brug vervangen.

  Amstelveen
  (Dia RWS tijdens presentatie)

  Op deze dia is de Schipholbrug goed in beeld, lees de tekst hieronder voor uitleg

  De grote schepen hebben geen masten meer en de brug gaat slechts drie keer per dag open voor voornamelijk de pleziervaart. Dat zal met de nieuwe bruggen erbij ook zo zijn, maar wel met een uitdaging. Zie foto – de rechter rijstroken (R) van oude de weg en brug worden verbreed met een extra brug en rijstroken. Die brug moet ook een klep hebben om het scheepvaartverkeer te laten passeren. Onder de brug is een hele grote machine – controle kamer. Die wordt uitgebreid met heel krachtige motoren. De reden hiervan is dat de rechter klep van de huidige brug wordt verwijderd en dat er één hele grote klep voor alle 8 rijbanen rechts wordt geplaatst. Om deze enorm grote en zware klep te kunnen openen is dus een zeer goede sterke machine nodig. Het is wel heel spannend, want er is totaal geen ervaring met zo’n grote klep, er is geen referentiepunt. Het wordt de eerste  grootste klep op een brug in Nederland. Hetzelfde gaat dan gebeuren met de linkerkant, (L) daar wordt de oude klep verwijderd, er komt een nieuwe brug van vier rijstroken naast en de klep is dan daar ook één klep over 8 rijstroken.

  Piepschuim
  Links op de vorige foto is een wit vlak te zien. Dat zijn allemaal blokken piepschuim. Amstelveen heeft veengrond en er kan nog zoveel zand opgegooid worden, het land blijft zakken. Daarom gebruikt men geen zand voor de weg maar tussen de buizen brengt men piepschuim aan, evenals bij de opbouw van een landhoofd.

  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2022)

  Foto van september 2022 om opbouw van een landhoofd goed te zien

  Damwanden
  Er worden enorm veel damwanden gebruikt, sommige worden blijvend geplaatst, anderen tijdelijk. Aangezien tegenwoordig bij alles gekeken wordt of het hergebruikt kan worden, kunnen damwanden in verschillende maten (soms wel 23 meter lang) worden gehuurd. Damwanden kunnen zeker 70 jaar mee.

  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  Foto van zondag 26 maart 2023 waar een medewerker van RWS zorgt dat de matrixborden boven de weg goed werken

  Project duurt langer
  In eerste instantie zou het hele project verbreding A9 als eerste worden uitgevoerd, dan Amsterdam Holendrecht en dan de weg richting Almere. Amstelveen trok haar bijdrage voor het bouwen van een tunnel in en toen zeiden Amsterdam en Almere dat zij dan ook geen bijdrage meer wilden leveren. Al met al hebben die plaatsen dat toch wel gedaan, maar toen moest er met Amstelveen weer een heel nieuw plan gemaakt worden. Vandaar dat Amstelveen de laatste plaats is van het hele project.

  Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).
  Door de oorlog in de Oekraïne is de aanvoer van staal vertraagd dus i.p.v. 2026 zal het project vermoedelijk pas zijn afgerond in 2027-2028.

  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  Genomen vanaf de uitkijktoren op 25 maart 2023 waarbij te zien is dat men op het viaduct Keizer Karelweg al druk bezig is de bovenlaag te verwijderen om later het viaduct te kunnen ontmantelen


  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  De werkzaamheden op 25 maart in verband met het aansluiten van de nieuwe toerit 5 op de A9


  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  Eén dag later is het asfalt-zoab al gelegd en is de aanlsuiting van de nieuwe toerit 5 op de A9 duidelijker


  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  Het is gelukt, toerig 5 is open op maandag 27 maart 2023, voor de automobilist wel lastig om na de regenbui de belijning te zien


  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  Zelfs op zondag 26 maart 2023 was er een groot aantal mensen van Rijkswaterstaat aanwezig om de bezoekers op de uitkijktoren uitleg te geven. Gelukkig was er geen windkracht 11 zoals de dag ervoor!


  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  De belijning is bijna klaar op 25 maart, dus op maandag 27 maart 2023 rijden hier de auto?s weer


  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  Op deze foto is veel te zien. Vanaf links: 1. de rest van het viaduct Oude Dorp dat na de openstelling van de weg ernaast kan worden afgebroken, 2. De tijdelijke nieuwe weg vanaf het tijdelijke langste viaduct van Nederland richting Haarlem is bijna klaar. 3. De tijdelijke rijweg over het langste tijdelijk viaduct is klaar. 4. Rechts voor de containers de tijdelijke pompkelder.


  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  Deze foto is maandagochtend 27 maart 2023 genomen na een heftige regen-hagelbui, dus met een natte weg en de zon in de lens. Echter, het toont wel dat alle tijdelijke rijbanen richting het langste tijdelijke viaduct open zijn na een weekend hard zwoegen door de 'wegenwerkmensen'

  Tijdelijk, tijdelijk, tijdelijk
  Het is een vreselijk moeilijk project en echt een kunstig staaltje om alles te bedenken. Iedere keer wordt er weer iets gemaakt, maar is tijdelijk, zoals hierboven werd aangegeven. Men is al zo lang bezig en het is allemaal voorbereiding voor iets tijdelijks, even gebruiken dan weer andere voorbereiding voor weer iets anders tijdelijks enzovoort tot het eind is bereikt. Maar als de auto?s nu over de beide wegen over het tijdelijke langste viaduct rijden, kan men eindelijk beginnen met het verwijderen van het Keizer Karelweg viaduct en het uitgraven voor de eerste tunnelbak, verdiepte bak. Het eerste blijvende deel!

  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  Foto van zondag 26 maart 2023 richting Haarlem, langs Van Poelgeest waar de wand van damwanden stevig is verankerd


  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  Foto van zondag 26 maart 2023 richting Haarlem, waarbij te zien is dat de weg alleen nog belijning nodig heeft want maandag 27 maart rijdt het verkeer hier weer

  Wilt u nog meer zien op Amstelveenweb.com over het project SAA, kijk dan bij de eerste 8 onderwerpen in Gebeurtenissen over de A9-Burgemeester van Sonweg
  Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.