Bijgewerkt: 4 december 2021

Restaurant 't Klein Kalfje is failliet verklaard in februari 2018

Nieuws -> Informatief

Bron: Faillisement dossier/Amstelveenweb
16-03-2018

Exploitatie Klein Kalfje B.V. te Amsterdam (Noord-Holland) is door de rechtbank in Midden-Nederland failliet verklaard in februari 2018. 't Klein Kalfje aan Amsteldijk Noord 355  op de grens van Amsterdam en Amstelveen is failliet - meldt Faillissement dossier. Volgens AT5 was de aanleiding van het faillissement een ruzie over de huur van 180.000 euro per jaar.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Restaurant 't Klein Kalfje op de hoek Kalfjeslaan-Amsteldijk in juli 2017


De Horeca website meldt dat het pand van eigenaar David Crouwel, het Grand-Café-Restaurant Klein Kalfje te koop is voor 2.5 miljoen euro. Op de plaats waar dit welbekende café-restaurant nu staat (op de zuidhoek Kalfjeslaan-Amstel), lag vroeger een boerderij met 26 'maden' land, die in 1605 eigendom werd van de bekende Allart Boelesz., burger van Amsterdam. Hij had deze boerderij van de weduwe van Mr. Dirk Jacobsz Kan gekocht. Daarna moet de boerderij in het bezit zijn gekomen van de familie Heerman van Zuidwijk, want in 1732 werd Maria van Zuidwijk als eigenaresse vermeld. Daar de boerderij geen enkele maal in de transportregisters wordt vermeld, mag aangenomen worden dat deze tot 1810 ook nooit is verkocht.

Foto Amstelveen
(Bron Ansichtkaart - 2002)

De uitspanning 'Het Kalfje' op de hoek van de Kalfjeslaan en de Amsteldijk anno 1910.
De herberg was oorspronkelijk een tolhuis en erg in trek bij gasten met weinig geld,
maar er kwamen ook veel mensen per boot uit de stad om hier uit te rusten


Uit de kadastrale gegevens blijkt dat de gemeente Nieuwer-Amstel in 1884 eigenaar was van de grond, doch deze in 1909 overdroeg aan het Heemraadschap van de Amstel en Nieuwer-Amstel. Erfpachter was toen Johannes Andries Schram, van beroep werkman. In 1921 ging de erfpacht van de heer Schram, die in de acte 'koffiehuishouder' genoemd wordt, over aan Albertus ten Broek.

Over de oudste historie van de herberg is niet veel bekend. Overal vindt men het bekende verhaal dat de oudste eigenaar een boer geweest zou zijn, die Kalf heette. Volgens anderen ontleent de herberg zijn naam aan het smokkelen van kalveren. Het oudste gegeven werd gevonden in een 'belastingkohier' van het jaar 1632. Dit kohier somt alle eigenaars en gebruikers van landerijen en huizen op en schrijft "als de ambtenaar die het samenstelt (langs de Amstel gaande) bij de Kalfjeslaan gekomen is, ziet hij daar het huis van Dirck Troost. Vermoedelijk is dit perceel identiek met de werf van Dirck Wollebrantsz., die in 1621 wordt vermeld. Daar dit het eerste huis benoorden de Kalfjeslaan is, moet hiermee wel het latere 'Kalfje' bedoeld zijn".Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.