Bijgewerkt: 26 februari 2024

Dr. Rémy Limpach over de 'Dekolonisatie van Indonesië' in Stadsdorp Elsrijk

Nieuws -> Informatief

Bron: Boekhandel Blankevoort
28-10-2023

Dr. Rémy Limpach geeft op woensdag 22 november 2023 in Huis Elsrijk aan de Graaf Aelbrechtlaan 138 in Amstelveen een lezing met als titel ‘Dekolonisatie van Indonesië: Oorlog & geweld’.

Excessen of structureel extreem geweld? Honderdduizenden Nederlandse soldaten streden in 1945-1949 tegen de Indonesische onafhankelijkheid. Het werd geen oorlog genoemd: er waren politionele acties. Er waren nauwelijks meldingen van grensoverschrijdend militair geweld. In een regeringsrapport van 1969 werd gesteld dat het om incidenten en excessen ging, enige rotte appels.

In zijn proefschrift 'De brandende kampongs van Generaal Spoor' bewijst dr. Rémy Limpach (1974) het tegengestelde. Uit zijn studie, gebaseerd op onderzoek in bronnen die historici tot dan toe links lieten liggen, rijst het beeld op van een leger dat - onder leiding van generaal Spoor - op grote schaal extreem geweld als wapen inzette. De woorden van Multatuli uit 1860, over een Sumatraans dorp dat door Nederlanders was veroverd 'en dus in brand stond', bleken negentig jaar later onverminderd actueel.

Foto Amstelveen
(Bron Boekhandel Blankevoort - 2023)

Dwe omslagfoto van het boek 'De brandende kampongs van Generaal Spoor' en de schrijver Dr. Rémy Limpach

De brandende kampongs van Generaal Spoor is meer dan een rechtzetting van een vertekende werkelijkheid. Het boek stemt tot nadenken en raakt een gevoelige snaar in het debat over de Nederlandse overheersing in Nederlands-Indië. Limpachs dissertatie was voor de regering aanleiding om drie wetenschappelijke instituten te vragen om een gedegen onderzoek te doen naar ‘dekolonisatie, onafhankelijkheid, geweld en oorlog in Indonesië’. De titel van het samenvattend eindrapport Over de grens geeft in het kort al de kern van de conclusie aan: de Nederlandse krijgsmacht nam in de oorlogvoering tegen de Indonesische nationalisten de scheiding van aanvaardbare vormen van militair geweld en extreem geweld niet in acht. De regering heeft de hoofdconclusies van het eindrapport bij de publicatie op 17 februari 2022 overgenomen en ook de Tweede Kamer kon zich in meerderheid op 14 juni 2023 vinden in deze benadering.Het politieke debat is dan voorlopig afgerond, de maatschappelijke discussie en het wetenschappelijk debat gaan door. De Elsrijklezingen worden georganiseerd door de ‘Denkersclub Elsrijk’ van het Stadsdorp Elsrijk in samenwerking met Boekhandel Blankevoort, die ook de boekverkoop ter plaatse verzorgt. De locatie is de kerkzaal van Huis Elsrijk, Graaf Aelbrechtlaan 138 in Amstelveen. Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Aanmelden s.v.p. via elsrijklezing@stadsdorpelsrijk.nl  * De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage na afloop wordt op prijs gesteld en maakt toekomstige Elsrijklezingen mogelijk.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.