Bijgewerkt: 23 juli 2024

Relatief groot loonverlies van oudere werknemers bij faillissement

Nieuws -> Informatief

Bron: Centraal Planbureau
30-09-2014

Arbeidsmarkteffecten van baanverlies voor jongere en oudere werknemers

Deze studie van het Centraal Planbureau onderzoekt de effecten van bedrijfsfaillissementen voor oudere werknemers (45-54 jaar) in vergelijking met werknemers in de leeftijdsklasse 35-44 jaar. We komen tot de conclusie, dat oudere werknemers na gedwongen baanverlies een kleinere kans hebben om een baan te vinden. De ouderen die wel weer aan het werk geraken ondervinden een sterkere loondaling dan de jongere groep. Dit nadeel van ouderen is het sterkst in de eerste twee jaar na ontslag, maar blijft ook in latere jaren substantieel: 2 tot 6 jaar na ontslag blijft de kans op werk van ouderen 3,5%-punt achter bij die van de jongere leeftijdsgroep, terwijl hun loonverlies 1,0%-punt groter is.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Oudere werknemers na gedwongen baanverlies hebben een kleinere kans om een baan te vinden


Het grotere verlies voor ouderen wordt deels verklaard door een langere baanduur voorafgaand aan ontslag en een grotere gevoeligheid voor de lokale en sectorale arbeidsmarktomstandigheden. Een lange baanduur verkleint de kans om weer werk te vinden en vergroot het loonverlies. Niet alleen hebben ouderen vaker een lange baanduur, ook is het arbeidsmarktperspectief na baanverlies voor ouderen met een lange baanduur ongunstiger dan voor ouderen met een kortere baanduur, terwijl voor jongere ontslagenen de baanduur in de baan voorafgaand aan ontslag minder uitmaakt voor hun uitkomsten na ontslag. Download Labour market effects of job displacement for prime-age and older workers (PDF document, 1.6 MB) | 38 pagina's | ISBN 978‑90‑5833‑655‑2Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.