Bijgewerkt: 2 december 2023

Reactie van Vluchtelingen Welkom Kronenburg op brief B en W Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Hans Straeter
04-08-2016

Ter informatie: onderstaande bericht is op 4 augustus 2016 naar de vrijwilligers van bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg verstuurd in reactie op de gisteren gepubliceerde brief van burgemeester Mirjam van 't Veld en wethouder Jeroen Brandes over de noodopvang.

Beste vrijwilligers en andere geïnteresseerden,

Naar aanleiding van het interview met COA-directeur Gerard Bakker in 'De Telegraaf' op 28 juli waarin hij aankondigde, dat in de komende weken 15 noodopvanglocaties gesloten worden en de steeds kleinere aantal bewoners in de noodopvang aan de Laan van Kronenburg, hebben we op 31 juli een persbericht verspreid dat door diverse lokale media is gepubliceerd. De uitvoerige tekst werd integraal gepubliceerd op Amstelveenweb.com en op Mijn Amstelveen. Enkele andere media hebben samenvattingen gepubliceerd.

Op dinsdag 2 augustus 2016 heeft Joep van Erp, fractievoorzitter van de SP. in de Amstelveense gemeenteraad vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Op 3 augustus hebben burgemeester Mirjam van 't Veld en wethouder Jeroen Brandes een brief aan de gemeenteraad verstuurd: Geeft deze brief voldoende duidelijkheid? Helaas lukt het niet om daar met 'n eenduidig ja op te antwoorden. In de brief wordt gesteld: "De gemeente heeft geen signalen van het COA ontvangen, dat de noodopvang in Amstelveen voortijdig wordt gesloten. Het COA laat weten, dat de secretaris in september met nieuwe richtlijnen komt. Deze zullen besproken worden in de provinciale regietafels". Dat laatste sluit goed aan bij eerdere berichtgeving in 'De Telegraaf" en op de website van 'Binnenlands Bestuur'. In 'De Telegraaf' wordt dat samengevat in de zin: "In september worden álle locaties tegen het licht gehouden en kan het aantal bedden nog drastischer ingeperkt worden".

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Het welkom bord in Kronenburg


Ook in Rosmalen, Oss en Tilburg zijn noodopvanglocaties die te kampen hebben met steeds minder bewoners. COA-woordvoerder Robert Ploeg stelt in het Brabants Dagblad hierover op 28 juli: "Wel zijn we asielzoekers naar reguliere azc's aan het verhuizen. Dat kan betekenen, dat noodopvanglocaties leeg komen te staan, maar dat is iets anders dan een definitieve sluiting".

Hieruit valt af te leiden, dat het COA sommige locaties in de komende tijd door geleidelijke leegloop praktisch gezien bij wijze van spreken 'dood laat bloeden' en dan eventueel achter de hand houdt als 'buffer'. Bij de regionale Omroep West worden op 3 augustus 2016 de ontwikkelingen bevestigd door een woordvoerder van het COA: "Voor noodopvanglocaties gelden drie opties. Ze stromen vanzelf leeg, omdat de tijdelijke bewoners in asielzoekerscentra (azc's) gehuisvest worden en worden gesloten. De tweede optie is, dat ze blijven leegstaan voor als in de toekomst de nood weer aan de man is. Als laatste worden sommige locaties omgebouwd tot azc".

De brief van burgemeester Mirjam van 't Veld en wethouder Jeroen Brandes eindigt voor de komende periode dus met enkele grote vraagtekens. In de laatste zinnen van de brief wordt richting vrijwilligers al een beweging gemaakt van inzet voor vluchtelingen naar hulp aan statushouders (vluchtelingen die hun procedure hebben afgerond).

De zin die daar aan voorafgaat "Toch is het belangrijk, dat de vrijwilligers enthousiast blijven en bereid blijven zich in te zetten voor vluchtelingen in de noodopvang" is wat makkelijk gezegd, want gaat voorbij aan onze praktische inschatting, dat bij een steeds kleiner aantal vluchtelingen in de noodopvang op een gegeven moment groepsactiviteiten niet meer vol te houden zijn. Er zijn dan momenten, dat een teveel aan vrijwilligers naar huis gaat en op den duur vaker weg blijft en gedemotiveerd raakt. Bij nog verdere leegloop van de noodopvang dreigt de opgebouwde vrijwilligersstructuur af te brokkelen.

De brief gaat verder voorbij aan de vraag, of er al gesprekken zijn geweest, of nog komen over het gebruik van de noodopvang als 'buffer' en belangrijker: de brief laat helaas volkomen onbesproken, of de noodopvang niet beter omgebouwd kan worden tot asielzoekerscentrum. Er zijn immers grote investeringen gedaan in het pand en er is een werkende vrijwilligersstructuur opgebouwd. Moeten dit alles nu verloren gaan? Ook regionale spreiding kan een extra reden zijn om de noodopvang om te bouwen tot asielzoekerscentrum. Vanzelfsprekend blijft de vrijwilligersstructuur via groepsactiviteiten rond een noodopvang, of asielzoekerscentrum veel makkelijker in stand dan uitgewaaierd in veelal een-op-een contacten met statushouders. In gesprekken met het COA en deelnemend aan de zogenoemde regietafels, waarbij alle overheidslagen 'met elkaar' spreken, zouden de vertegenwoordigers van Amstelveen de ombouw van noodopvang naar asielzoekerscentrum in kunnen brengen.  

De vrijwilligers zijn erbij gebaat, dat er helderheid komt: dat duidelijk wordt, dat de noodopvang openblijft met een substantieel aantal vluchtelingen, óf omgebouwd wordt tot een asielzoekerscentrum met voldoende bewoners, óf dichtgaat op een zo snel mogelijk bekend te maken datum, waardoor dan vrijwilligersgroepen wellicht in hun geheel de omslag kunnen maken naar inzet voor statushouders. Bij heldere keuzes ontstaat er een traject, waar vrijwilligersgroepen op kunnen anticiperen. Bij voortgaande mist en steeds verder afnemende aantallen vluchtelingen in de noodopvang lost de opgebouwde structuur zich op in het niets.

Met vriendelijke groeten, Hans Straeter woordvoerder Bewonersplatform Vluchtelingen welkom Kronenburg

PS: Op donderdagavond 18 augustus 2016 is er weer een Café Welkom bijeenkomst vanaf 19:30 uur in het Huis van de Wijk Buitenveldert. Zonder verdere berichten blijven alle overige activiteiten doorgaan, zolang dit praktisch mogelijk en zinvol is.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.