Bijgewerkt: 21 september 2023

Rabobank wil de brede welvaart centraal stellen in de economische groei

Nieuws -> Informatief

Bron: Rabobank Amstel en Vecht
13-04-2022

De economie groeit nergens in Nederland harder dan in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Maar op het gebied van brede welvaart, zoals inkomen, gezondheid, woongenot of kansengelijkheid van haar inwoners, scoort de regio onder het landelijk gemiddelde. Hier moet een betere balans in komen, dat blijkt uit onderzoek van Rabobank naar het functioneren van de economie in de MRA.

Aan dit onderzoek hebben verschillende mensen een bijdrage geleverd. Vanuit Amstelveen waren dat naast studenten, burgemeester Poppens en Sophia de Rooij (bestuursvoorzitter van Amstelland Ziekenhuis). Het rapport werd door Uğur Pekdemir in de vorm van ampersand (en-teken), het 'en' aan Tjapko Poppens de burgemeester van Amstelveen aangeboden.

Foto Amstelveen
(Foto Rabobank - 2022)

Tjapko Poppens de burgemeester van Amstelveen krijgt het 'en' teken aangeboden van Uğur Pekdemir directeur coöperatieve Rabobank Amstel en Vecht


Zeven aanbevelingen. Burgemeester Poppens: 'Het rapport doet zeven aanbevelingen om economische groei in de Metropool Regio Amsterdam hand in hand te laten gaan met een brede welvaart en een betere balans tussen economie en een duurzame en sociale leefomgeving.' Als voorbeeld noemt hij dat bedrijven en inwoners te weinig worden betrokken bij het zoeken naar oplossingen, terwijl zij juist vaak hele innovatieve en werkbare ideeën hebben. Hij vervolgt: 'Verder moeten we de mens meer centraal stellen en beter aansluiting zoeken bij het onderwijs voor de banen van morgen. Daarmee vergroot je de kansen voor een bredere groep op de arbeidsmarkt.' Ander advies is meer samenwerking tussen de 31 gemeenten. Volgens Poppens vragen de uitdagingen van deze tijd om een regionale aanpak. Kortom, 'we moeten de organisatiekracht tussen gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners verstevigen om onze regio toekomstbestendig te maken'- aldus burgemeester Poppens.

Zonder middensegment en jong talent staat de regio stil. 'Zonder middensegment en jong talent staat de regio stil. Vooral mensen met een laag- of middeninkomen kunnen in de regio geen betaalbare woning meer vinden. Het is voor de politieagent, leraar of zorgmedewerker steeds lastiger te betalen. Ook slaagt de regio er niet in om jong talent aan zich te binden. Aantrekken van geschikt personeel en jong talent is cruciaal voor het slagen van de grote transitieopgaven. We willen niet terug naar de situatie van de jaren '60 en '70, toen in tien jaar tijd zo’n 20% van de inwoners, met name arbeidersgezinnen, vertrokken en de werkgelegenheid en economische groei flink daalde' -aldus Uğur Pekdemir. 'Doe je mee?'- is de oproep Uğur Pekdemir. Het rapport is in te zien via deze link (pdf 33 pagina’s).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.