Bijgewerkt: 18 april 2021

RTV-Amstelveen behoudt zijn uitzendlicentie tot 2024

Nieuws -> Informatief

Bron: RTV-Amstelveen
20-11-2020

RTV-Amstelveen blijft in elk geval tot 24 augustus 2024 dé lokale omroep van Amstelveen. Het Commissariaat voor de Media heeft op 20 november 2020 besloten RTVA aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor Amstelveen en legt het negatieve advies van de meerderheid van de gemeenteraad naast zich neer. – meldt RTVA in een bericht op 20 november 2020.

Bestuur en medewerkers van RTVA reageren verheugd op het bericht. 'Het besluit maakt het mogelijk voort te gaan op de ingeslagen weg. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de vernieuwing van de studio’s aan Orion 19b, zijn nieuwe medewerkers aan de slag gegaan en nieuwe programma-formats ontwikkeld.' Het bestuur van RTVA zegt te hopen dat met dit besluit een einde komt aan het touwtrekken en dat ze zich nu weer helemaal kunnen richten op versterking van de lokale journalistiek in Amstelveen. 'Wij zijn van onze kant graag bereid om met alle partijen in gesprek te gaan – inclusief de gemeente – die hieraan een positieve, constructieve bijdrage willen leveren', zegt Roel Smit, waarnemend voorzitter van RTVA. 'Laten we het verleden achter ons laten en met een schone lei beginnen.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Roel Smit waarnemend voorzitter van de Stichting RTV-Amstelveen


Volgens het Commissariaat voor de Media is gebleken dat RTVA voldoet aan de wettelijke criteria die gesteld worden aan een lokale omroep. Bovendien was de aanvraag voor het verlengen van de licentie tijdig ingediend en heeft alleen de gemeenteraad er anderhalf jaar over gedaan om advies uit te brengen. Dit advies werd uiteindelijk negatief, maar wordt dus door het Commissariaat terzijde geschoven.

De aanvraag van een alternatieve stichting Actueel Amstelveens Nieuws (AAN!) is door het Commissariaat niet in behandeling genomen. Het Commissariaat wijst erop dat deze aanvraag is ingediend op 23 oktober 2020, dat is drie-en-een-halve maand na het advies van de gemeenteraad en twee maanden nadat het Commissariaat de gemeente al had laten weten van plan te zijn een voor RTVA positief besluit te nemen. 'Het Commissariaat acht het dan ook niet gerechtvaardigd om het besluitvormingsproces nog langer aan te houden', zo schrijft het Commissariaat. 'Na afweging van alle bij de besluitvorming betrokken belangen, besluit het Commissariaat de aanvraag van Stichting AAN! niet in behandeling te nemen.'

Lees ook: Besluit van het Commissariaat voor de Media (pdf 7 pagina’s) en Aanwijzing lokale omroep van het College B en W Amstelveen (pdf 1 pagina)
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.