Bijgewerkt: 29 november 2023

Provincie NH stelt 150.000 euro voor zonnestroom beschikbaar

Nieuws -> Informatief

Bron: Provincie Noord-Holland
05-07-2017

De provincie Noord-Holland stelt 150.000 euro beschikbaar voor zonnestroominstallaties. De provincie verleende eerder al subsidies voor 156 zonnestroomprojecten. Zonne-energie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van het aandeel duurzame energie. Zeker in Noord-Holland. Noord-Holland heeft de meeste zonuren van Nederland en een relatief sterke zoninstraling.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Zonnepanelen op een dak van een flat in Amstelveen


De provincie stimuleert veel initiatieven om de zon als energiebron te benutten en heeft sinds 2015 de subsidieregeling Zonnestroom Maatschappelijk Vastgoed. De provincie stelde in 2015 een bedrag van  € 2.086.450,- aan subsidie beschikbaar voor zonnestroominstallaties op maatschappelijk vastgoed. Dit zijn gebouwen met een publieke functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang, of zorg. Er was grote vraag naar deze subsidie, waarmee zonnepanelen worden geplaatst en eind 2016 was het subsidiebedrag verdeeld onder 156 projecten. Gedeputeerde Staten (GS) hebben daarom besloten tot een eenmalige verhoging van € 150.000. Meer informatie: Subsidieregeling Zonnestroom maatschappelijk vastgoed Digitale brochure Zonnestroom voor maatschappelijk vastgoedAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.