Bijgewerkt: 2 maart 2024

Programmabegroting 2006 in Ouderkerk

Nieuws -> Ouderkerk

Bron: Gemeente Ouder-Amstel
16-11-2005

De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft donderdag 10 november 2005 in een marathonvergadering de programmabegroting en de tarievennota 2006 vastgesteld.

De agenda voor deze raad was behoorlijk vol, zodat de algemene beschouwingen pas om 21.30 uur begonnen.

Alle fracties blikten terug op de afgelopen jaren, omdat deze algemene beschouwingen de laatste zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006. Men beperkte zich tot het afmaken van eenmaal begonnen zaken om op die manier ruimte te scheppen voor de nieuwe raad om met nieuwe plannen te komen.

De programmabegroting en de tarievennota 2006 werden vervolgens met algemene stemmen vastgesteld. Een gezamenlijke motie van D66 en de VVD over het oprichten van een Jongerenpanel werd overgenomen door het college, zij het dat het college iets meer tijd wil om met een uitgewerkt voorstel hierover naar de raad te komen.

Een jongerenpanel is een groep van 10 tot 15 jongeren met een leeftijd tussen de 10 en 20 jaar die zich buigen over één specifiek onderwerp.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.