Bijgewerkt: 22 september 2023

Professionele kunstenaars: schisma dreigt

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
17-12-2009

Door Henk Godthelp
Henk Godthelp Amstelveen

Er dreigt een schisma* onder professionele Amstelveense kunstenaars. Directe aanleiding vormt de cultuurnota 09-13, maar op de achtergrond spelen de verdeling van subsidies en ateliers ook een nadrukkelijke rol.

Bijna vijftig beroepskunstenaars worden vertegenwoordigd door de Amstelveense kunstenaarsvereniging AvK. Inmiddels is duidelijk dat zo'n dertig anderen, zich noemende „klokkenluiders die willen signaleren", een eigen koers varen en zich afzetten tegen de AvK.

„Geen kwaliteitsonderscheid maken tussen professionele kunstenaars en goedwillende amateurs leidt tot vervlakking en middelmaat," aldus de laatste groep, waarvan niet iedereen bekend is. De AvK, waarvan de aangesloten leden bekend zijn, is „geschokt" en vraagt zich af waarom „een aantal andere beroepskunstenaars meent dat ze 'beter' is en daarom meer rechten heeft dan anderen."

AvK Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Screenshot van de homepage van de website van AvK met de foto's van de werken van de aangesloten kunstenaars


Verbijstering bij AvK

Binnen de Amstelveense Kunstenaarsvereniging AvK is met verbijstering gereageerd op een brief, die door een niet aangesloten kunstenaar namens zo'n dertig collega's is gestuurd aan de gemeente als reactie op (concept) Cultuurbeleid 2010. In de brief wordt onder meer aangedrongen op een professionaliteitstoets en wordt nadrukkelijk afstand genomen van de AvK.

Een van de gewraakte passages luidt: „In Amstelveen zijn zo'n 30 professionele kunstenaars, al of niet in een gemeentelijk atelier, werkzaam. Zij zijn uitdrukkelijk (op een enkeling na) geen lid van de plaatselijke kunstenaarsvereniging AvK, wel van landelijke kunstenaarsorganisaties. Zij exposeren in binnen- en buitenland."

De Avk vermoedt inmiddels, dat een en ander is voorgekookt. Voorzitter Sander Kneppers: „Tijdens het eerste informatieve gesprek met de gemeente over de cultuurnota 09-13 in oktober dit jaar kwam zonder enige vooraangekondiging de eis tevoorschijn, dat alle Amstelveense kunstenaars zich moeten toetsen aan de professionaliteitsnormen, zoals gesteld door de CBK NH.

Sterker, binnen het gemeentelijk apparaat is al een procedure in gang is gezet voor deze toetsing, nog voordat de raad hiervoor een besluit heeft genomen." „Wij voorzien grote onduidelijkheid en discussies in de toekomst en stellen vraagtekens bij de wettelijke gronden van deze regeling bij de toekenning van subsidies. Het gaat hier over leden van een geregistreerde vereniging, die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, door de Belastingdienst erkend zijn als ondernemer en voor het overgrote deel een beroepsopleiding hebben genoten."

„De gemeente Amstelveen de enige is, die het nodig vindt om kunstenaars te onderwerpen aan een professionaliteitstoets, waar andere het lidmaatschap van een beroepsvereniging met ballotage voldoende vinden."

* Een schisma (uitgesproken / sɪzəm / of / skɪzəm /), uit het Grieks σχίσμα, skhísma (van σχίζω, skhízō "te scheuren, op te splitsen"), is een splitsing, of afscheuring tussen mensen, meestal behorend tot een organisatie of beweging. Lees ook: Reactie AvK op cultuurnota 2006-2009 (pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.