Bijgewerkt: 24 juli 2024

Presentatie van het meerjarenplan investeringen voor de politie

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
17-06-2018

Versterking van de opsporing, verbetering van de ICT-ondersteuning en uitbreiding van de formatie met digitaal experts, data analisten, financieel rechercheurs en agenten in de wijk. Dat is de koers die minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) de komende jaren inzet met de extra investeringen voor de politie. De minister heeft in overleg met de korpsleiding, regioburgemeesters en het Openbaar Ministerie de investeringsplannen uit het Regeerakkoord concreet uitgewerkt. OP 15 juni 2018 gaf de Ministerraad groen licht voor het meerjarenplan. Het kabinet investeert 291 miljoen euro structureel extra in de politie.

Big data. Bij de investeringsplannen gaan innovatie, vernieuwing en versterking van het korps en het moderniseren van de ICT hand in hand. Jaarlijks gaat € 64 miljoen extra naar ICT-toepassingen en opsporingstechnieken, om de bestrijding van digitale criminaliteit verder te intensiveren en agenten beter in staat te stellen om te gaan met big data.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/MinJus - 2017)

Ferdinand Grapperhaus (CDA) minister van Justitie en Veiligheid


Nieuwe politiemensen werven. De politie gaat de komende jaren ruim 17.000 nieuwe mensen opleiden. Naast de vervanging van agenten die met pensioen gaan wordt de formatie structureel uitgebreid met meer dan 1100 agenten. 'Een enorme opgave, die veel zal vragen van de organisatie en van de mensen op de werkvloer. We zetten de komende jaren alles op alles om nieuwe politiemensen te werven' - benadrukt Grapperhaus. De structurele versterking bestaat uit 770 agenten en rechercheurs in de wijken 170 rechercheurs voor de landelijke bestrijding van zware criminaliteit en 170 specialisten voor cybercrime en internationale samenwerking.

Grapperhaus: 'We kunnen nu weer investeren en dat is ook noodzakelijk. Georganiseerde ondermijnende misdaad en digitale criminaliteit stellen de politie voor nieuwe uitdagingen. Daarom zetten we maximaal in op versterking en modernisering van het korps, de opsporing en de politie in de wijk voorop. We willen een wendbare politie die nog beter toegerust is op de veiligheidsopgaven van deze tijd. Waakzaam en dienstbaar zowel in de wijk als op het web.'

De minister heeft er nadrukkelijk oog voor dat de vervanging van een generatie politiemensen die met pensioen gaan op korte termijn extra druk legt op het dagelijkse politiewerk. Nieuwe agenten moeten nog worden opgeleid. Daarom wordt de politie academie uitgebreid en treft de politie extra maatregelen om aspiranten zo effectief mogelijk over de eenheden te verdelen. 'Natuurlijk begrijpen we dat er altijd behoefte is aan nog meer politie, dat sommigen op meer hadden gehoopt. We zijn ervan overtuigd dat al deze stappen de komende jaren leiden tot een verantwoorde versterking van de politie.'

Kabinetsreactie Commissie Evaluatie Politiewet. De minister heeft vandaag ook de kabinetsreactie op de evaluatie van de Politiewet aan de kamer gestuurd. Grapperhaus neemt de hoofdlijn van de Commissie-Kuijken over: 'Het politiebestel moet worden doorontwikkeld en verbeterd. We gaan geen grote wijzigingen meer doorvoeren.' De minister wil wel , samen met de korpschef, OM en burgemeesters, de politie organisatie flexibeler maken. Zo kunnen mensen en middelen sneller worden ingezet waar ze nodig zijn. Die flexibilisering is ook als voorwaarde gesteld in het Regeerakkoord.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.