Bijgewerkt: 2 december 2023

Platform Vluchtelingen Welkom Kronenburg gaat door met haar activiteiten

Nieuws -> Informatief

Bron: Hans Straeter
19-08-2016

Donderdagavond 18 augustus 2016 vond voor het eerst een Café Welkom bijeenkomst plaats voor buurtbewoners uit Amstelveen en Buitenveldert zónder vluchtelingen uit de inmiddels lege noodopvang aan de Laan van Kronenburg. Het was even wennen voor sommige deelnemers: deze keer geen door vluchtelingen gemaakte hapjes, geen dansbare Syrische muziek en het grootste gemis waren de gesprekjes met mensen uit heel verschillende landen. Bij eerdere afleveringen kwamen daar soms spontane afspraken uit voort: een picknick met kinderen uit zowel de buurt als de noodopvang, of een gezamenlijk bezoekje aan de markt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Hans Straeter voorzitter van het Bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg vertelt over de stand van zaken in verband met de vluchtelingen in Amstelveen. Hoewel in Kronenburg zijn er geen vluchtelingen meer, in Amstelveen wonen er toch 400 statushouders volgens de voorzitter. De gemeente Amstelveen heeft in het eerste half jaar van 2016 maar voor 60% aan haar verplichting op het gebied van huisvestiging van statushouders kunnen voldoen


De bijeenkomst van bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg werd niet zoals gebruikelijk in het café, maar in de theaterzaal van het Huis van de Wijk Buitenveldert georganiseerd. Het werd vooral een serieuze vergadering en een uitwisseling van ervaringen van vrijwilligers met vluchtelingen. Hoe verliepen de Nederlandse taalactiviteiten, de activiteiten met het leef en leerprogramma met gebruik van computers, de rondleidingen in de stad, enz. Op een kritische bijdrage na was iedereen erg enthousiast over de aanpak en de opgedane ervaringen.

Hoe het de vluchtelingen gaat sinds ze vertrokken zijn uit Amstelveen was een ander gespreksonderwerp. Vrijwilligster Mahin Haseli: "In vergelijking met sommige andere locaties was 'Amstelveen' het paradijs". Gelukkig was er ook iets positiefs te melden: een jonge voormalige Kronenburger was inmiddels na nog twee (...) verhuizingen ondergebracht in Arnhem op een locatie met heel veel kinderen en daar was hij heel erg blij mee.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mevrouw Mahin Haseli (Iran) vertelt over haar ervaringen met de vluchtelingen in Laan van Kronenburg die inmiddels in het AZC in Arnhem wonen


De kernvraag kwam wat later aan bod: gaat het bewonersplatform door met activiteiten en zo ja, hoe? Unaniem willen de vrijwilligers verder gaan. Het voorstel van het bestuur van het bewonersplatform kreeg volle steun: de Café Welkom bijeenkomsten gaan door, maar ze worden voorlopig een samenzijn van buurtbewoners en statushouders, vluchtelingen die hun procedure hebben afgerond. Om deze statushouders te bereiken zal er samenwerking gezocht worden met Vluchtelingenwerk Amstelland en Vluchtelingenwerk van Amstel tot Zaan.

De bijeenkomsten zullen met ingang van oktober op de eerste donderdag van de maand plaatsvinden in het Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernstraat 112. Donderdagavond 8 september 2016 is de laatste driewekelijkse Café Welkom bijeenkomst en zullen voor het eerst statushouders uitgenodigd worden nu de noodopvang gesloten is. De bedoeling is, dat deelnemers, zoals het al eerder ging, bijdragen aan het slagen van de bijeenkomsten: door hapjes voor te bereiden of te koken, door een verhaal, of een gedicht voor te dragen, door muziek te maken en vooral door met elkaar in een spontane sfeer samen te zijn.

Wanneer Café Welkom opnieuw slaagt in haar opzet, wordt ook het beeld duidelijker met welke activiteiten buurtbewoners de statushouders eventueel zouden kunnen helpen. Vast staat, dat dit vooral activiteiten zullen zijn op het sociale vlak, aanvullend op de activiteiten die al ondernomen worden door Vluchtelingenwerk. Daarnaast zal er onderzocht worden, of het bewonersplatform ook iets kan betekenen voor de kinderen en gezinnen die ondergebracht zijn in de Walborg in Buitenveldert. Zo willen de vrijwilligers die actief waren voor de kinderen in de noodopvang nu al aan de slag in deze locatie waar o.a. statushouders wonen die daar tijdelijk onderdak hebben. Ook zal er nagegaan worden, of er nog andere activiteiten zijn, waar behoefte aan is bij deze bewoners.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Vrijwilligers van het Bewonersplatform Vluchtelingen Welkom Kronenburg vertellen over hun ervaringen met de vluchtelingen in Amstelveen op 18 augustus 2016 in Buitenveldert


Op de bijeenkomst werd duidelijk, dat flexibiliteit juist in deze tijd noodzakelijk is bij de vrijwilligers. Het is moeilijk te voorzien, of de noodopvang aan de Laan van Kronenburg weer gebruikt gaat worden op momenten, dat de vluchtelingenstroom weer toeneemt. Hans Straeter, voorzitter van het bestuur van het bewonersplatform merkte hierover op: "Het aantal vluchtelingen is niet afgenomen, maar het aantal vluchtelingen, dat Nederland weet te bereiken, is afgenomen". Het bewonersplatform zou graag willen zien, dat een welvarende gemeente als Amstelveen zich structureel inzet voor vluchtelingen.

Vanwege de grote investeringen in het voormalige kantoor en de opgebouwde vrijwilligersstructuur zou het beter zijn als het pand daarom niet als buffer, maar als asielzoekerscentrum, of als POL (procesopvanglocatie) gebruikt zou worden. Het bestuur van het bewonersplatform stelt, dat het weer bereid moet zijn de activiteiten aan te passen in geval de locatie opnieuw in gebruik wordt genomen voor vluchtelingen. Bekijk ook de website van de vereniging: https://vluchtelingenwelkomkronenburg.wordpress.com/


Afwijkende cijfers

Op 15 juli 2016 publiceerde (pdf 2 pagina’s) Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg de volgende gegevens: 'In 2014 bood Amstelveen 78 vergunninghouders onderdak. In 2015 waren dat er 146, een flinke toename dus. De eerste helft van dit jaar bedraagt de taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders voor Amstelveen 103 mensen, voor de tweede helft zijn dat er 118. De totale opgave voor 2016 bedraagt daarmee 221 personen. Op dit moment zijn 62 mensen gehuisvest. Daarmee realiseert Amstelveen in het eerste half jaar van 2016 60% van het verplichte aantal te huisvesten vergunninghouders. Er zijn verschillende redenen, dat de huisvesting van vergunninghouders in Amstelveen achterblijft op de taakstelling. Wij zijn daarvoor afhankelijk van het COA en van het aantal beschikbare woningen. Bovendien is het toewijzen van sociale huurwoningen veranderd, moet Amstelveen vaak onderdak vinden voor alleenstaanden en is het aanbod aan geschikte woningen voor deze doelgroep beperkt.'
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.