Bijgewerkt: 2 oktober 2023

Ouders op lastig parket na het verdwijnen van de basisbeurs HO

Nieuws -> Informatief

Bron: Nibud
24-08-2015

Het verdwijnen van de basisbeurs in het hoger onderwijs plaatst ouders in een moeilijke positie, ziet het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Ouders worstelen met de vraag, of zij financieel extra moeten gaan bijspringen. Hun kind schuldenvrij houden, zal in het nieuwe systeem heel lastig worden. Ook wordt thuis of op kamers wonen mogelijk een onderwerp van gesprek. Het Nibud raadt ouders aan om samen met hun kind een begroting te maken, zodat ze kunnen zien welke bijdrage wenselijk is en om te voorkomen, dat hun kind meer leent dan noodzakelijk.

Uit het Nibud Studentenonderzoek 2015 blijkt, dat ruim de helft van alle studenten geld krijgt van zijn ouders, gemiddeld 179 euro per maand. Daarnaast betalen veel ouders het collegegeld en de zorgverzekering van hun kinderen. Het Nibud ziet in de vragen die ouders het instituut stellen, dat ouders zich geconfronteerd zien met het dilemma hoe ver hun financiële verantwoordelijkheid reikt.

Ouders willen hun kind graag schuldenvrij houden, maar dat is niet voor alle ouders haalbaar. Zeker niet als er meer studerende kinderen in het gezin zijn. Het Nibud adviseert ouders niet op een houtje te gaan bijten om de studie van hun kind(eren) te bekostigen, maar te kijken wat een realistisch bedrag is, dat ze eenmalig, of maandelijks, kunnen missen.

Om een kind met een zo laag mogelijke schuld af te laten studeren, adviseert het Nibud ouders samen met hun kind een studiebegroting te maken. Zo wordt voor de ouders inzichtelijk, welk bedrag de student maandelijks tekort komt. Op basis hiervan, en op basis van een eigen begroting, kunnen zij bepalen of ze dit bedrag bij kunnen leggen. Is bijspringen niet mogelijk, dan kunnen ouders met hun kinderen bekijken hoeveel er bijgeleend, of bijverdiend zou moeten worden.

De Geldwijzer Studenten, die het Nibud dit jaar geheel heeft vernieuwd, biedt bij het maken van zo’n studiebegroting praktische handvatten.

Studenten geven zelf aan, dat er ook andere opties zijn om rond te komen als hun basisbeurs verdwijnt:

Meer gaan lenen (58%)

Meer gaan werken (53%)

Spaargeld gebruiken (34%)

Het Nibud raadt ouders die hun kind financieel willen ondersteunen aan om hun kind zoveel mogelijk zelf te laten betalen. Zo leert het met vaste lasten en financiële verantwoordelijkheden om te gaan. Wil een ouder bijvoorbeeld de zorgverzekering, of het telefoonabonnement vergoeden, dan is het verstandiger om de maandelijkse bijdrage te verhogen. Het kind kan dan zelf de kosten betalen.

Van de studenten die nu al geen basisbeurs meer ontvangen, geeft 34% aan, dat ze om die reden thuis zijn blijven wonen, terwijl ze eigenlijk op kamers hadden willen gaan. 30% van de studenten die nu wel nog een basisbeurs ontvangt, is ook van plan om die reden thuis te blijven wonen. Het Nibud begrijpt deze overweging goed en ziet, dat de uitgaven van thuiswonende studenten ook aanzienlijk lager zijn dan die van uitwonende studenten: gemiddeld 535 euro per maand versus 980 euro per maand.

Achtergronden bij het Studentenonderzoek 2015

Het Studentenonderzoek 2015 is uitgevoerd onder studenten in het hoger onderwijs (hbo en wo), in de leeftijd tot 30 jaar. Van 2 tot en met 20 april 2015 konden de respondenten de vragenlijst online invullen. De respondenten die hebben deelgenomen zijn afkomstig van het studentenpanel van Studenten.net. Daarnaast zijn ongeveer 300 respondenten afkomstig van het panel van Opinieland van Survey Sampling International. Dit resulteerde uiteindelijk in 2.723 compleet ingevulde vragenlijsten. De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd en opleidingsniveau en hiermee representatief voor studenten in het hoger onderwijs. Een aantal resultaten is gebaseerd op de data van de Studentenmonitor Hoger Onderwijs 2014 van ResearchNed. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ING en Studenten.net.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.