Bijgewerkt: 26 september 2022

Oud-bewindspersonen mogen niet lobbyen op eigen portefeuille

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
13-05-2017

Ministeries zullen niet in gesprek gaan met een oud-bewindspersoon als die gaat lobbyen voor een bedrijf, semipublieke organisatie, of lobbyorganisatie op het beleidsterrein van de voormalige minister, of staatssecretaris. Het gaat om een periode van twee jaar na aftreden. Dit zogenaamde lobbyverbod, dat nu al geldt voor het ministerie van Defensie, moet voorkomen dat bewindspersonen hun kennis en positie op onwenselijke wijze benutten voor de belangen van een organisatie waar zij na hun aftreden gaan werken. De ministerraad heeft daartoe besloten op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2016)

Ronald Plasterk (PvdA) minister van Binnenlandse Zaken


Handelsdelegaties naar het buitenland vormen een uitzondering op het lobbyverbod. Een oud-bewindspersoon die na het aftreden werkzaam is in het bedrijfsleven mag vanwege zijn statuur en reputatie in het buitenland wel leidinggeven, of deel uitmaken van een handelsdelegatie die georganiseerd is door een ministerie. Ook is het mogelijk, dat de secretaris-generaal van een ministerie een uitzondering op het lobbyverbod maakt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.