Bijgewerkt: 22 september 2023

Opgeheven PMA wil het besluit van het college laten vernietigen

Nieuws -> Informatief

Bron: Wil Roode
13-01-2017

De door B en W Amstelveen plotseling opgeheven Participatieraad Minima Amstelveen (PMA) wil, dat het besluit van het college daartoe wordt vernietigd. Een delegatie van de raad pleitte daarvoor donderdag 12 januari 2017 bij de (ambtelijke) Commissie Bezwaarschriften van de gemeente. Zij beschuldigde daar het college van onbehoorlijk bestuur. Namens B en W verwees ambtenaar Angelien Brus zo ongeveer alle beschuldigingen naar het rijk der fabelen.

Maar volgens interim-voorzitter Wil Roode van PMA, een paar jaar geleden nog tot ‘Vrijwilliger van het jaar’ uitgeroepen, is de opheffing niet op harde feiten gegrond en hebben B en W nooit over de opheffing met het adviesorgaan gesproken. De opheffing (per 31 augustus 2016) was volgens het college onder meer gebaseerd op interne strubbelingen bij PMA. Maar de bezwaarden vonden, dat die onvoldoende zijn aangetoond en onder meer gebaseerd op een e-mail van een kwaad weggelopen penningmeester, die – naar Roode zei – graag voorzitter wilde worden (wat hij voorheen ook van de Vrijwilligerscentrale was).

Foto Amstelveen
(Screenshot YouTube - 2015)

Wil Roode interim-voorzitter van PMA


“Het gaat niet om waarheidsvinding”, zei Brus ter verdediging van het standpunt van B en W. Volgens haar was de situatie binnen PMA – die overigens als cliëntenraad voor de minima op vrijwillige basis is doorgegaan – onwerkbaar en onwenselijk geworden, zoals het gemeentebestuur eerder had gezegd. “Geen sprake van”, reageerde Roode. Zij voerde in een lang betoog onder meer aan dat B en W anonieme brieven, een e-mail van een ontevreden ex-lid van (het bestuur van) de raad en een niet bij de gemeente in de smaak vallend rapport over (onheuse) bejegening van mensen met een bijstandsuitkering door ambtenaren gebruikten als argumenten om het orgaan op te hebben.

Zonder ooit met feiten te komen en een gesprek met de raad aan te gaan. “De gemeente heeft stokken gezocht om mee te slaan”, zei ze. Volgens haar gingen B en W klakkeloos af op (soms anoniem) aangereikte klachten over het functioneren van PMA, is daarover met die adviesraad voor het college nooit een gesprek gevoerd en opereerden B en W derhalve in strijd met de wettelijk voorgeschreven transparantie die een lokale overheid op na moet houden.

B en W zijn ontevreden over de manier, waarop het orgaan de steun aan minima deed. Zij kregen onder meer van de ambtenaren te horen, dat die met een intimiderende en dwingende opstelling van PMA-mensen hadden te maken. In een rapport van dat orgaan stond, dat daarentegen dat cliënten niet altijd door hun klantmanagers en andere ambtenaren respectvol bejegend voelen en dat sommigen op het gemeentehuis de persoonlijke situatie van betrokkenen niet begrijpen. Volgens de gemeente moest PMA een zogenoemde spreekuurhouder aanspreken op een intimiderende houding jegens ambtenaren. “Hierbij ontbreekt het volledig aan concrete voorbeelden, met namen van ambtenaren, bijstandsgerechtigden, data, data, tijdstippen en namen van spreekuurhouders (van PMA, red.) om wie het zou gaan”, zei Roode. “Wij hebben er bezwaar tegen, dat door de politiek en ambtenaren van de gemeente zonder onderbouwing met aantoonbare feiten dit soort negatief geformuleerde stereotyperingen gebruikt zijn en al helemaal als niet bij de betrokken persoon wederhoor is gepleegd, conform het zorgvuldigheidsbeginsel Wet Algemeen Bestuur, artikel 3.2.” Zij voegde eraan toe, dat cliënten zeer tevreden zijn over de PMA-medewerker, waarover de gemeente zich juist beklaagt. Volgens Roode heeft die tot nu toe alle rechtszaken voor cliënten van de gemeente gewonnen. “Zelfs een rechtszaak bij de Hoge Raad.”

Bij de gemeente komt men veelal niet verder dan de kreet ‘zo staat het in de wet’, constateerde Roode. Als medewerkers van PMA doorvroegen naar rechten van klanten en onderbouwing wilden zien, stuitte dat volgens haar op ambtelijke ergernis. Binnen enkele weken moet er een advies van de Commissie Bezwaarschriften naar B en W gaan. Als die bij de opheffing blijven, stapt het orgaan naar de rechter. Overigens kwam er een einde aan de activiteiten van de verschillende adviesraden. Het is de bedoeling, dat één participatieraad komt voor het gehele sociale domein. Die is er trouwens nog niet. PMA heeft eerder verklaard een afzonderlijk adviesorgaan (en belangenbehartiger) voor de minima te willen houden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.