Bijgewerkt: 21 juli 2024

Openbaar Vervoer stapt over op 100 % uitstootvrije bussen in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
16-04-2016

Vanaf 2025 zijn alle nieuwe bussen in het openbaar vervoer vrij van schadelijke uitlaatgassen. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) tekende op 15 april 2016 een overeenkomst met alle vervoerspartijen, waarin is afgesproken, dat er snel meer bussen op elektriciteit en waterstof komen in het openbaar vervoer. De provincies Noord-Brabant en Limburg hebben het fundament gelegd voor deze overeenkomst, omdat busmaatschappijen uit deze twee provincies binnen een paar jaar al volledig elektrisch rijden. De landelijke afspraken met alle regio’s zijn vastgelegd tijdens de Amsterdamse transport- en milieutop waar staatssecretaris Dijksma de Europese milieuministers ontving.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2016)

Vlnr.: Pex Langenberg (D66) voorzitter vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Sharon Dijksma (PvdA) staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Pieter Litjens (VVD) wethouder OV namens de Stadsregio Amsterdam, Floor Vermeulen (VVD) gedeputeerde Provincie Zuid-Holland


Staatssecretaris Dijksma: ‘Noord-Brabant en Limburg laten nu al zien, dat uitstootvrije bussen een slimme investering zijn voor zowel ons milieu als de economie. We krijgen schonere steden en ook worden minder broeikasgassen uitgestoten die slecht zijn voor het klimaat. Het geeft bovendien een flinke impuls aan de positie die we als Nederland willen innemen in het verduurzamen van ons stads- en streekvervoer. Nederlandse bedrijven die technieken ontwikkelen en bussen produceren profiteren ook van deze aanpak.’

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de metropoolregio’s hebben met hun ondertekening vastgelegd, dat zij bij het uitschrijven van de zogeheten busvervoerconcessies gaan eisen, dat alle bussen uitstootvrij moeten zijn. Een andere eis wordt, dat de energie die de bussen voedt uiterlijk 2025 volledig duurzaam wordt opgewekt door zonnepanelen, of windmolens uit de regio. Afgelopen jaren hebben meerdere regio’s ook proefgedraaid met waterstofbussen. Bij verbranding wordt waterstof omgezet voor de elektrische aandrijving van de bus, waardoor alleen schone waterdamp wordt uitgestoten.

Gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) namens de 12 provincies: “Ik ben er trots op, dat alle provincies deze doelstelling hebben onderschreven. De provincies hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de totstandkoming van dit akkoord. We moeten nu samen met vervoerders en fabrikanten vol inzetten om de transitie en de komende maanden te realiseren en de gezamenlijkheid die we hier vandaag uitstralen de komende jaren ook in de praktijk brengen.”

Pex Langenberg (voorzitter vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag) en Pieter Litjens (portefeuillehouder OV namens de Stadsregio Amsterdam): 'In onze regio’s is de luchtkwaliteit op sommige plekken nog ondermaats. Door zonder uitstoot te rijden draagt het busverkeer bij aan de oplossing. We werken hierin stevig samen met de vervoerders en zullen de resultaten van pilots delen. Zo maken wij de overstap naar zero-emissie bussen tot een succes!'

Voordeel van het vergroenen van de busmarkt is ook, dat door de marktwerking ruimte komt voor innovatie in nieuwe en goedkopere technieken. De Nederlandse bedrijven VDL en Ebusco zijn al een belangrijke producent voor elektrische bussen en verkopen deze in zowel binnen- als buitenland. Het Chinese bedrijf BYD die ook elektrische vervoersmiddelen maakt, heeft sinds kort ook een vestiging in Nederland. Dit bedrijf leverde onder meer voor Schiphol al 35 elektrische bussen die passagiers van en naar de terminal vervoert.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Waterstof? Waterstof is een chemisch element met symbool H (La: Hydrogenium) en atoomnummer 1. In 1671 beschreef de Iers-Engelse chemicus Robert Boyle in een publicatie een brandbaar gas, dat vrijkwam bij een reactie tussen ijzer en verdund zuur. Veel later pas ontdekte de Britse wetenschapper Henry Cavendish in 1766, dat het een chemisch element betrof, toen hij experimenten uitvoerde met kwik.

Hoewel hij veel eigenschappen zeer nauwkeurig wist te beschrijven, vermoedde hij, dat in plaats van het zuur, het metaal de bron van het gas was. Daarom noemde hij zijn nieuw ontdekte element brandbaar gas van metalen. Enkele jaren later gaf Antoine Lavoisier waterstof de huidige Latijnse naam hydrogenium. Het woord hydrogenium is een samenstelling van de Griekse termen hudor (water) en genes (vormen, maken). Hydrogenium kan dus vertaald worden als watermaker. Gecomprimeerde waterstof (CGH2 of CGH2) is de gasvormige toestand van het element waterstof, onder druk gehouden. Gecomprimeerd waterstof in waterstof tanks bij 350 bar (5000 psi) en 700 bar (10.000 psi) wordt gebruikt voor mobiele waterstofopslag in waterstof voertuigen. Psi: Pound-force per square inch, afgekort als psi, is een niet-SI-eenheid (Système international d’unités) van druk uit het Brits-Amerikaans maatsysteem. Het is de druk uitgeoefend door één pound-force op één vierkante inch. 1 psi is dus ongeveer 6894,755 N/m² of 6,894755 kPa. (De Pascal (symbool Pa) is de SI-eenheid voor druk).

Een door waterstof aangedreven voertuig is een voertuig, dat waterstof gebruikt als brandstof aan boord voor de aandrijfkracht. Waterstofvoertuigen op waterstof worden gebruikt in ruimte raketten, maar ook in auto's en andere transportmiddelen. De motoren van deze voertuigen zetten de chemische energie van waterstof in mechanische energie, of door verbranding van waterstof in een verbrandingsmotor, of door reactie van waterstof met zuurstof in een brandstofcel. Wijdverbreide gebruik van waterstof voor het bijtanken van vervoer is een belangrijk element van een voorgestelde waterstofeconomie.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.