Bijgewerkt: 8 december 2021

Opbrengst rioolheffing gemeenten in 10 jaar verdubbeld

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS / Gemeente Amstelveen
10-08-2010

Gemeenten innen in 2010 naar verwachting twee keer zo veel rioolbelasting als in 2000. Dit hangt samen met de stijging van de lasten voor riolering en het beleid van gemeenten om de rioleringslasten meer uit de rioolheffing te bekostigen.

Lasten voor riolering gestegen

Nederlandse gemeenten verwachten dit jaar 1 303 miljoen euro op te halen aan rioolheffing, tegen 651 miljoen euro in 2000. De verdubbeling van de opbrengst vloeit voor een deel voort uit een lastenstijging.

De afgelopen zes jaar zijn de lasten voor riolering met gemiddeld 4,2 procent per jaar gestegen. De opbrengst van de rioolheffing nam in dezelfde periode met 7,3 procent per jaar toe. Gemeenten mogen rioolbelasting heffen om de lasten van het gemeentelijk waterbeheer te bekostigen.

Riool  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Rioolbuizen aan de kruising van Laan Walcheren - Rembrandtweg op 26 maart 2008. De gemeente liet hier de oude rioolbuizen vervangen. Een riool is de infrastructuur, waarop afvalwater geloosd wordt. De bedoeling is, om het afvalwater en hemelwater op een veilige en gezonde manier af te voeren


De kosten van het beheer van het rioolstelsel zijn de laatste jaren gestegen door de aanpak van achterstallig onderhoud, strengere milieueisen en het aansluiten van woningen in het buitengebied. Bovendien kunnen sinds 2008 de kosten voor de gescheiden afvoer van het regenwater en het grondwaterbeheer uit de rioolheffing worden gedekt.

Kostendekking toegenomen

De opbrengst van de rioolheffing is ook gestegen omdat gemeenten de lasten voor riolering meer dan voorheen uit de rioolheffing financieren en minder uit de algemene middelen. In 2004 werd 84 procent van de rioleringslasten uit de rioolheffing bekostigd; in 2010 is dit bijna 100 procent.

De afschaffing van de onroerende zaakbelasting voor gebruikers in 2006 maakte het voor gemeenten moeilijker om de lasten voor riolering te dekken uit de algemene middelen. Veel gemeenten verhoogden hierop het tarief van de rioolheffing of breidden de werkingssfeer van de heffing uit. Daarnaast voerde een aantal gemeenten voor het eerst een rioolbelasting in. In 2004 hadden twintig gemeenten nog geen rioolheffing; in 2010 geldt dat alleen nog voor Terneuzen.

Rioolheffing in Amstelveen

De gemeente Amstelveen heft de rioolheffing, of rioolrecht aan de hand van het zogenaamde aansluitrecht. Dit betekent, dat iedere zakelijk gerechtigde (bijvoorbeeld de eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker) wordt aangeslagen voor één of meerdere directe of indirecte aansluitingen op de gemeentelijke riolering. Voor deze aansluiting(en) wordt de zakelijk gerechtigde jaarlijks aangeslagen. Ook als het eigendom leeg staat.


Grotere kaart weergeven Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Amstelveen in de Middelpolder. Het gezuiverd afvalwater wordt op de Amstel rivier geloosd

Grootverbruik?

Rioolrecht grootverbruik wordt geheven, als in het jaar voorafgaande aan het belastingjaar meer dan 500 m³ afvalwater is afgevoerd via de riolering. Deze wordt aan de gebruiker van het pand berekend.

Kosten: Rioolrecht eigenarengedeelte € 185,- per jaar (2010). Rioolrecht gebruikersgedeelte boven 500 m³, per 10 m³ € 4,70 per jaar (2010)

Achtergrondinformatie. Lees: Verordening Rioolrechten 2010 (pdf) in AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.