Bijgewerkt: 7 oktober 2022

Ook geen raadsleden mogen voorzitter worden van een raadscommissie

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
20-06-2018

Ook niet-raadsleden mogen voorzitter van een raadscommissie van een gemeente worden. Dit moet de werkdruk van raadsleden verlichten en geeft gemeenten meer ruimte voor lokaal maatwerk. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrapt het voorschrift in de Gemeentewet dat een raadslid voorzitter van een raadscommissie moet zijn. Gemeenten krijgen hiermee de ruimte om eigen regels te stellen.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/BZ - 2017)

drs. Kajsa Ollongren (D66) minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesEen raadscommissie is een commissie die de besluitvorming van de raad kan voorbereiden en met het college of de burgemeester kan overleggen. Met name raadsleden in kleinere gemeenten en van kleinere fracties ervaren het uitoefenen van het voorzitterschap van een raadscommissie als een relatief zware tijdsbelasting. Zij willen meer tijd kunnen besteden aan hun controlerende en volksvertegenwoordigende taken. Ook hebben verschillende gemeenten de wens geuit om met externe, technische voorzitters van raadscommissies te werken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Raadslid Paul Meinhart (D66-Amstelveen) is de voorzitter van de commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen op 15 maart 2018


Na het wijzigen van de Gemeentewet is het aan de gemeenteraad zelf om bij verordening regels te stellen over het voorzitterschap van raadscommissies. Dit past binnen het beleid om meer ruimte te bieden voor lokaal maatwerk, zodat gemeenten meer mogelijkheden hebben om hierin een eigen keuze te maken. BZK is in gesprek met de VNG om te bezien op welke punten de Gemeentewet nog meer zou kunnen worden aangepast om meer ruimte te bieden voor lokaal maatwerk.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.