Bijgewerkt: 15 juli 2024

Ontwikkelingen in koopkracht van gepensioneerden tussen 2010 - 2019

Nieuws -> Informatief

Bron: NIBUD
30-10-2018

Het Nibud (Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft in opdracht van de Eerste Kamerfractie van 50PLUS berekend hoe de koopkracht van gepensioneerden zich heeft ontwikkeld in de periode 2010 - 2019. En dat vergeleken met werkenden. Dat hebben we gedaan door voor een aantal voorbeeldhuishoudens de statische koopkrachtontwikkeling te berekenen. Statisch wil zeggen dat er niks in het huishouden verandert.

Uit de berekeningen blijkt dat gepensioneerden tot een aanvullend pensioen van 5.000 euro erop vooruitgegaan zijn sinds 2010. Dit geldt voor zowel alleenstaanden als paren. Bij een hoger aanvullend pensioen treedt koopkrachtvermindering op. Dit wordt ten eerste veroorzaakt door de negatieve indexatie van de aanvullende pensioenen. Naast een negatieve indexatie van de aanvullende pensioenen werkt ook de verandering van de algemene heffingskorting door in de koopkracht van met name gepensioneerden met een hoger inkomen.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2018)

Pensioenfondsen beoordelen elk jaar of de pensioenen verhoogd kunnen worden zodat prijsstijgingen opgevangen kunnen worden (indexatie). Gemiddeld genomen zijn de pensioenen de afgelopen jaren nauwelijks geïndexeerd en daardoor hebben de gepensioneerden koopkracht moeten inleveren


Ook werkenden gaan erin bijna alle voorbeeldsituaties op achteruit, maar minder dan gepensioneerden. De loonstijging is minder groot dan de prijsstijging, waardoor de koopkracht daalt. Maar in de periode 2010 - 2019 is de loonstijging 11,3 procent tegenover een indexatie van de aanvullende pensioenen van 0,6 procent. Daarnaast heeft de veranderende algemene heffingskorting negatieve koopkrachteffecten voor huishoudens met een hoog inkomen. Met name voor eenverdieners. Lees het volledige rapport van NIBUD: Koopkrachtontwikkeling van werkenden en gepensioneerden 2010 – 2019 (pdf 16 pagina’s)

50PLUS is een politieke partij die vertegenwoordigd is in de Eerste en Tweede Kamer, 11 provincies, 21 gemeenten en vele waterschappen. 50PLUS is een partij die in het bijzonder opkomt voor de belangen van mensen van 50 jaar en ouder. Fractievoorzitter in de Tweede Kamer is Henk Krol. De partij nam voor het eerst deel aan verkiezingen tijdens de Nederlandse provinciale verkiezingen van 2011. Tijdens deze verkiezingen behaalde de partij 9 zetels in de Staten-Provinciaal. Bij de Eerste Kamerverkiezing van 2011 hebben de leden van de Staten-Provinciaal de leden van de nieuwe Eerste Kamer gekozen. Tijdens deze verkiezingen won de partij één zetel in de Eerste Kamer. Tijdens de Nederlandse algemene verkiezingen van 2012 heeft de partij 2 zetels behaald. Jan Nagel (1939) is sinds 7 juni 2011 lid van de 50PLUS-fractie in de Eerste Kamer. Hij is sinds 7 juni 2011 fractievoorzitter van 50PLUS. Martine Baay-Timmerman (1958) is sinds 28 maart 2017 lid van de 50PLUS-fractie in de Eerste Kamer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.